Ювіляри червня

1 червня виповнюється 90 років ветеранові ТНМУ, кандидату медичних наук Йосипові Юліановичу КОРЧИНСЬКОМУ.

Вельмишановний Йосипе Юліановичу!

Сердечно вітаємо Вас з 90-літтям!

Після закінчення Львівського медінституту, 9 років практичної лікарської роботи у стінах Тернопільського медінституту Ви успішно пройшли 40-літній трудовий шлях асистента: спочатку кафедри загальної хірургії, а останні 37 років – кафедри шпитальної хірургії.

Колективи хірургічних кафедр, працівники та студенти університету глибоко поважають і щиро шанують Вас як відомого науковця, висококваліфікованого клініциста-хірурга, досвідченого педагога й вихователя студентської молоді за багаторічну невтомну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.

Усім, хто з Вами працював і вчився у Вас, пам’ятні Ваша хірургічна майстерність, впровадження Вами у хірургічну практику новаторських методик, безмежна залюбленість у хірургію.

Помітною була й Ваша громадська діяльність як профорга кафедри, лектора товариства «Знання», учасника медико-просвітницьких бригад, які виступали перед краянами.

Ваша професійна і громадська діяльність відзначена медаллю «Ветеран праці», подяками ректора університету.

Ваші порядність, інтелігентність, працелюбність, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки та є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів і викладачів.

Бажаємо Вам, вельмишановний Йосипе Юліановичу, доброго здоров’я, невичерпного життєвого оптимізму, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя й затишку, активного та щасливого довголіття.

Бажаємо щастя, здоров’я і сили,

Щоб довгі літа плечей не схилили,

Щоб спокій і мир панували на світі,

Щоб радість знайшли Ви в онуках і дітях!

Ректорат і профком ТНМУ імені І.Я. Горбачевського


3 червня відзначила ювілейний день народження доцент кафедри загальної хімії фармацевтичного факультету ТНМУ, кандидат біологічних наук Лариса Олександрівна КРАВЧУК.

Вельмишановна Ларисо Олександрівно!

Сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження!

Після закінчення медичного училища, дев’ять років роботи медсестрою, закінчення біологічного факультету Чернівецького державного університету, 24-х років роботи викладачем Кременецького медичного училища у стінах Тернопільського національного медичного університету понад вісім років Ви успішно працюєте: спочатку асистенткою кафедри фармацевтичної хімії, асистенткою, старшою викладачкою, а останній рік – доценткою кафедри загальної хімії фармацевтичного факультету.

Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас як науковця, педагога та вихователя студентської молоді за невтомну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.

Заслуговує на увагу Ваша громадська активність, зокрема, як члена науково-краєзнавчої студії «Терполяни», співавтора проекту «Значимість води у житті людини», а також волонтерська діяльність.

Ваша професійна й громадська діяльність відзначена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотами районного відділу охорони здоров’я, міської та обласної рад.

Ваші порядність, працелюбність, уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів.

Бажаємо Вам, вельмишановна Ларисо Олександрівно, міцного здоров’я, невичерпного творчого натхнення, нових успіхів у Вашій благородній діяльності, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя й затишку, активного та щасливого довголіття.

Хай злагода буде, хай буде любов,

Хай тисячу раз повторяються знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні,

Хай сонце всміхається Вам у житті!

Ректорат і профком ТНМУ імені І.Я. Горбачевського


 

9 червня відзначив ювілейний день народження завідувач кафедри терапії та сімейної медицини ННІ післядипломної освіти ТНМУ, професор Мар’ян Васильович ГРЕБЕНИК.

Вельмишановний Мар’яне Васильовичу!

Сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження!

У стінах університету Ви здобули вищу медичну освіту, а згодом після 13 років практичної лікарської роботи, захисту кандидатської дисертації, успішно пройшли понад 29-літній трудовий шлях асистента, доцента кафедри факультетської терапії, кафедри внутрішньої медицини, а останні понад 9 років – завідувача кафедри терапії та сімейної медицини факультету, тепер – ННІ післядипломної освіти.

Особливо цінуємо понад чотирирічний період Вашої діяльності на чолі факультету, пізніше – навчально-наукового інституту післядипломної освіти нашого університету.

Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас як одного з талановитих випускників другого покоління, відомого в Україні вченого, висококваліфікованого клініциста-терапевта, досвідченого педагога та вихователя студентської молоді за багаторічну невтомну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у реформування навчального процесу відповідно до європейських стандартів, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.

Свідченням визнання Вашого наукового й клінічного авторитету є членство в спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій Ужгородського національного університету та Тернопі-льського національного медичного університету.

Ваша професійна та громадська діяльність відзначені подякою Міністерства охорони здоров’я України, грамотами обласної та міської рад, міського відділу охорони здоров’я, грамотами й подяками ректора університету.

Ваші порядність, інтелігентність, працелюбність, уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів.

Бажаємо Вам, вельмишановний Мар’яне Васильовичу, міцного здоров’я, невичерпного творчого натхнення, нових успіхів у Вашій благородній діяльності, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя й затишку, довгих років радісного та щасливого життя.

Хай сміється доля, мов калина в лузі,

У родиннім колі, серед вірних друзів,

Хай крокують поруч вірність і кохання,

Хай здійсняться мрії і усі бажання!

Ректорат і профком ТНМУ імені І.Я. Горбачевського


20 червня відзначатиме ювілейний день народження ветеран ТНМУ Людмила Никифорівна БАБІНСЬКА.

Вельмишановна Людмило Никифорівно!

Сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження!

Після закінчення біологічного факультету Кременецького педагогічного інституту, двох років роботи шкільним вчителем у стінах Тернопільського медичного інституту Ви успішно пройшли 40-літній трудовий шлях старшої лаборантки кафедри патологічної фізіології, виконували одну з найважливіших ділянок роботи – організаційне забезпечення навчального процесу та проведення лабораторних наукових досліджень. Після припинення роботи в університеті Ви впродовж 15 років реалізовували свій великий досвід, працюючи в Тернопільському приватному медичному коледжі.

Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас за багаторічну невтомну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.

Активною була ваша громадська діяльність, зокрема, як профорга кафедри, членкині профкому працівників інституту, завідувачки інститутської каси взаємодопомоги.

Ваша професійна та громадська діяльність відзначена медаллю «Ветеран праці», численними грамотами й подяками ректора інституту, двічі – подякою Ради міністрів СРСР за участь у проведенні всесоюзного перепису населення.

Ваші порядність, працелюбність, пунктуальність, інтелігентність, жіночність, уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування.

Бажаємо Вам, вельмишановна Людмило Никифорівно, доброго здоров’я, невичерпного життєвого оптимізму, добробуту, людського тепла, душевного спокою й затишку, щасливого довголіття.

Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом,

Хай буде вірних друзів в ній багато,

Прихильна доля огорта крилом!

Ректорат і профком ТНМУ імені І.Я. Горбачевського


22 червня виповнюється 80 років ветерану ТНМУ доцентові Ігорю Кириловичу ЛОЙКУ.

Вельмишановний Ігоре Кириловичу!

Сердечно вітаємо Вас з 80-літтям!

У стінах університету Ви здобули вищу медичну освіту, а згодом після двох років практичної лікарської роботи, успішно пройшли майже 52-літній трудовий шлях асистента, доцента кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією; асистента, доцента кафедри факультетської хірургії, доцента кафедри хірургії факультету післядипломної освіти, а останні 18 років – доцента кафедри загальної хірургії і кафедри хірургії № 2. Як здібний методист та організатор навчального процесу, впродовж багатьох років Ви виконували функції завуча кафедр, на яких працювали.

Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас як одного з талановитих випускників першого покоління, відомого науковця, висококваліфікованого клініциста-хірурга, досвідченого педагога та вихователя студентської молоді за багаторічну невтомну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.

Усім пам’ятна Ваша активна громадська діяльність, зокрема, головою місцевого комітету профспілки працівників, головою народного контролю інституту та керівником інших відповідальних виборних органів.

Ваша професійна та громадська діяльність відзначена медаллю «Ветеран праці», численними подяками й грамотами адміністрації університету, обласного та міського управлінь охорони здоров’я, обласної ради, обласних та міських профспілкових і громадських організацій, неодноразовим занесенням на Дошку пошани університету.

Ваші порядність, працелюбність, принциповість, уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки та є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів

Бажаємо Вам, вельмишановний Ігорю Кириловичу, доброго здоров’я, невичерпного життєвого оптимізму, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя й затишку, активного та щасливого довголіття.

Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом,

Хай буде вірних друзів в ній багато,

Прихильна доля огорта крилом!

Ректорат та профком ТНМУ імені І.Я. Горбачевського


27 червня відзначатиме ювілейний день народження ветеран ТНМУ Марія Іванівна ПЕРДУТА.

Вельмишановна Маріє Іванівно!

Сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження!

У стінах Тернопільського державного, тепер – національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Ви успішно пройшли 36-літній трудовий шлях: спочатку препаратора, лаборанта кафедри загальної гігієни, а останні дев’ять років – завідувачки архіву нашого навчального закладу.

Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас як висококваліфіковану фахів чиню, за багатолітню невтомну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків. Особливо цінуємо Ваш досвід, організаторський талант, вміння працювати з людьми.

Ваші порядність, працелюбність, інтелігентність, жіноча чарівність, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки та є прикладом для наслідування молодими працівниками.

Бажаємо Вам, вельмишановна Маріє Іванівно, доброго здоров’я, невичерпного життєвого оптимізму, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя й затишку, активного та щасливого довголіття.

Нехай здоров’я, радість і достаток

Сипляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує Вам багато літ!

Ректорат і профком ТНМУ імені І.Я. Горбачевського