«Це був інтелігентний вчений академічної освіченості»

Засновник Тернопільської школи патофізіологів. До 110-річчя з дня народження Еммануїла Наумовича Бергера : монографія / В.В. Файфура, Ю.І. Бондаренко, О.В. Денефіль. – Тернопіль : ТНМУ. 2020. 164 с.

З вдячністю та великою насолодою хочу висловити своє враження від монографії «Засновник Тернопільської школи патофізіологів» колективу авторів – відомих представників тернопільської школи патофізіологів, присвяченої життєвому й творчому шляху видатного вченого-патофізіолога, засновника кафедри патологічної фізіології Тернопільського медичного інституту, нині Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, – професору Е.Н. Бергеру.

Еммануїл Наумович є одним з кращих представників харківської школи патофізіологів, учнем члена-кореспондента АН УРСР, заслуженого діяча науки УРСР Данила Овсійовича Альперна, який майже 40 років, у 1929-1968 рр., був завідувачем кафедри патологічної фізіології Харківського медичного інституту.

Мені як представникові теж харківської школи, але більш молодшого покоління, приємно було познайомитися з численними фотодокументами та текстурою, що стосувалася діяльності Еммануїла Наумовича Бергера як у харківський, так і в тернопільський періоди його діяльності. Це був інтелігентний вчений академічної освіченості, з широким кругозором, що стосувалося як наукової діяльності, так і педагогічного вишколу. На той час мовили, що такі фахівці – енциклопедичної підготовки. Пригадую, як він був присутній на захисті моєї кандидатської дисертації, потім зустрічалися на з’їздах, конференціях, адже наші наукові напрямки збігалися, його яскраві наукові виступи тощо.

Монографія вбирає понад двадцять розділів детального опису, вражень, які дуже цікаво викладені, легко сприймаються, особливо документальні факти та їх інтерпретації. Вона написана гарною українською мовою, ретельно відредагована, приваблює великою кількістю зібраних авторами документів і світлин. Дуже важливо, що в додатку до монографії наданий перелік друкованих праць Е.Н. Бергера (наукових, навчально-методичних, раціоналізаторських пропозицій, науково-популярних та інших статей). Звертає увагу й великий список використаної авторами літератури, як для такого видання, – 159 найменувань, що свідчить про фундаментальність праці та велику повагу до свого вчителя й засновника школи.

Микола КЛИМЕНКО,

проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, професор курсу патофізіології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (м. Миколаїв), доктор медичних наук