ТНМУ уклав угоду про співпрацю з Всеукраїнською асоціацією східної медицини

Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського та громадська організація «Всеукраїнська асоціація східної медицини» уклали угоду про співпрацю. Обидві сторони домовилися спільно діяти задля об’єднання зусиль у розв’язанні проблем і завдань наукової та освітньої діяльності відповідно до вимог навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи зі студентами, обміну досвідом у сфері східної медицини, реабілітації та превентивної медицини, впровадженні інноваційних технологій, взаємин у культурологічній та соціальній царинах.

Угода передбачає забезпечення сприятливих умов для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації; проведення досліджень і розробку нових освітніх технологій у галузі східної медицини; налагодження спільної співпраці з китайськими медичними закладами вищої освіти, стажування викладачів, докторантів та аспірантів на базі китайських медичних ЗВО. Йдеться також про підготовку та видання спільних наукових публікацій, монографій, підручників, навчальних посібників; формування сучасного науково-методичного забезпечення навчального процесу; організацію й проведення спільних наукових заходів – конференцій, семінарів, круглих столів, тижнів науки тощо.

Свої підписи під угодою поставили ректор ТНМУ, член-кореспондент НАМН України, професор Михайло Корда та голова Всеукраїнської асоціації східної медицини Олександр Самсонов.

Іван КЛІЩ,

проректор з наукової роботи ТНМУ, професор

Світлина Яніни ЧАЙКІВСЬКОЇ