ТНМУ посів перше місце серед українських вишів у світовому рейтингу SCImago Institutions Rankings

У новій редакції світового рейтингу академічних і науково-дослідних установ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2023 року Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського посів перше місце серед 44 закладів вищої освіти в Україні.

Нагадаємо, що 2021 року наш виш мав другу позицію серед медичних вишів України та чотирнадцяте місце серед українських ЗВО. Впродовж двох років ТНМУ зробив значний прогрес у своїй діяльності в науковій галузі та освітньому процесі.

Принагідно зауважимо, що SCImago Institutions Rankings (SIR) є глобальним рейтингом наукових установ, який з 2009 року публікує дослідницька група SCImago. До її складу входить низка університетів і дослідницьких установ Іспанії. Рейтинг поділений на сектори: уряд, охорона здоров’я, вища освіта, приватний.

Рейтингову позицію закладу вищої освіти чи науково-дослідної установи визначають винятково на основі публікацій у виданнях, що індексуються у базі даних наукового контенту Scopus.

SCImago (SIR) – наукометричний рейтинг, що базується на трьох різних наборах показників.  Вони ґрунтуються на результатах досліджень, інновацій та суспільному впливі, який вимірюється за допомогою активності університетів у мережі.

SCImago SIR оцінює наукові організації за 17 індикаторами, який поєднує у собі три групи показників, що ґрунтуються на дослідницькій діяльності, інноваційних заходах і громадському впливу.

Складові оцінювання дослідницької діяльності: Normalized Impact – індикатор показує цитованість організації відносно середнього світового значення. Excellence with Leadership – частка публікацій, в яких автор ЗВО є першим автором у списку авторів. Output – кількість публікацій, індексованих у Scopus. Scientific Leadership – кількість публікацій, в яких відповідний автор належить до ЗВО. Not Own Journals – кількість публікацій науковців університету не у власних журналах. Own Journals – кількість журналів, виданих установою (видавничі послуги). Excellence – індикатор визначає частку публікацій організації, які входять до топу 10% найбільш цитованих публікацій за відповідними предметними галузями. High Quality Publications – частка журналів, опублікованих в першому кварталі (топ 25%) за відповідними предметними галузями. International Collaboration – частка пуб-лікацій у співавторстві із закордонними організаціями. Open Access – відсоток документів, опублікованих у журналах відкритого доступу або індексованих у базі даних Unpaywall. Scientific Talent Pool – загальна кількість різних авторів з установи в загальному обсязі публікації цього закладу протягом певного періоду часу.

Складові оцінювання інноваційних заходів: Innovative Knowledge – кількість наукових публікацій з установи, цитованих в патентах. Technological Impact – відсоток наукових публікацій, наведених у патентах. Patents – кількість патентних заявок.

Складові оцінювання громадського впливу: Altmetrics – індикатор альтметрії розрахований на 10% документів установ (кращі документи щодо нормованої вартості впливу). Цей індикатор має дві складові: PlumX Metrics – кількість документів, які мають більше, ніж одну згадку в PlumX Metrics. До уваги беруться згадки в Twitter, Facebook, блогах, новинах і коментарях (Reddit, Slideshare, Vimeo або YouTube); Mendeley – кількість документів, в яких більше одного читача у Mendeley.

Inbound Links – кількість мереж (підмереж), з яких надходять вхідні посилання на вебсайт установи.

Web size – кількість сторінок, пов’язаних з URL-адресою установи відповідно до Google.

Яніна ЧАЙКІВСЬКА