ТНМУ має найвищу винахідницьку діяльність серед медичних вишів України

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» підбило підсумки щодо винахідницької активності в Україні. Ці дані установа оприлюднила у збірнику матеріалів «Промислова власність у цифрах» (Показники діяльності у сфері промислової власності за 2020 рік).

Протягом 9 місяців найбільш активними серед національних заявників-юридичних осіб були організації, які працюють у галузі «Освіта» й «Наукові дослідження та розробки» (85,9% заявок), і лише 14,1% заявок припадає на інші галузі. Кількість заявок на винаходи та корисні моделі в галузі «Освіта» зменшилася на 48,5%, а в галузі «Наукові дослідження та розробки» – на 65,5% порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Найбільше патентів на корисні винаходи подали організації, підпорядковані Міністерству освіти і науки України (МОН України), Міністерству охорони здоров’я України (МОЗ України), Національній академії наук України (НАН України), Національній академії медичних наук України, Національній академії аграрних наук України. Заявниками МОЗ протягом аналізованого періоду подано 644 заявки (22,1% – 55,6%).

Тернопільський національний медичний університет посів перше місце серед вишів України щодо винахідницької активності 2020 року. Торік ТНМУ подав 229 заявок на винаходи та корисні моделі. Ця кількість в п’ять разів перевищує показники 2016 року. Тоді було подано лише 53 заявки.

Пресслужба ТНМУ