ТНМУ має значний досвід надання освітніх послуг з використанням технологій дистанційного навчання

Організація освітнього процесу під час карантину неможлива без використання онлайн-сервісів. У ТНМУ лекції, семінари та консультації успішно проводять в дистанційному режимі за допомогою платформи Micrоsoft Teams.

Досвідом використання цієї новітньої системи онлайн-навчання на сторінках «Медичної академії» діляться викладачі нашого університету, начальник відділу програмно-апаратного забезпечення та студенти.

Програма Microsoft Teams має дуже багато можливостей для якісного та повноцінного навчання студентів

Розвиток постіндустріального (інформаційного) суспільства вимагає, крім іншого, й нових підходів до отримання знань. Це кардинально змінює стан системи освіти у суспільстві, її інституційний статус. Сучасному суспільству потрібна масова освіта, яка спроможна забезпечити зрослі вимоги до надання якісних послуг. Традиційними методами, а саме через збільшення асигнувань на освіту, збільшення кількості навчальних закладів зробити цього не можуть навіть заможні країни. Тому поява дистанційної освіти не випадкова, це закономірний етап розвитку та адаптації освіти до сучасних умов. У всьому світі дистанційна освіта існує, займає своє соціально-значуще місце в освітній сфері. Не залишилася поза цим глобальним процесом і Україна.

Дистанційна освіта має певні переваги серед інших видів отримання знань. Насамперед дистанційна освіта – це відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання. Це особливо актуально в ситуації, яка склалася із запровадженням карантинних обмежень, спричинених пандемією коронавірусної інфекції Covid-19. Отримати освіту з використанням дистанційних технологій можуть навіть ті студенти, що не мають змоги покинути свої країни через карантинні обмеження.

Головними перевагами дистанційних технологій навчання є:

– доступність;

– відсутність необхідності безпосередньо відвідувати лекції, практичні заняття, семінари тощо;

– демократичний зв’язок «викладач-студент»;

– комплексне програмне забезпечення;

– провідні освітні технології;

– індивідуальний процес навчання;

– гнучкі консультації.

Незважаючи на досить об’ємний перелік позитивних якостей дистанційної освіти, як і в будь-якій іншій формі навчання, в ній можна виділити кілька недоліків. Передусім це ускладнена ідентифікація дистанційних студентів. Крім того, досить вагомою проблемою є низька пропускна спроможність електронної мережі при підключенні великої кількості користувачів. Від цього насамперед страждають дистанційні студенти невеликих містечок і сіл України, де якість Інтернету наразі є не найкращою.

Серед важливих недоліків дистанційної форми освіти в Україні варто також виділити недостатній безпосередній контакт між конкретним викладачем і дистанційним студентом. Це пов’язано передусім з нестачею досвідчених викладачів, які знайомі з новітніми технологіями дистанційного спілкування, їх обмаль.

Узагалі на час виникнення коронавірусної кризи дистанційні технології освіти в Україні не відповідали вимогам, що ставляться до інформаційного суспільства. На державному рівні не було створено глобальної комп’ютерної мережі освіти й науки, що дало б змогу учасникам освітнього процесу перейти на дистанційну форму навчання в однотипному форматі. Тому кожний ЗВО розв’язував цю проблему по-своєму.

ТНМУ має значний досвід надання освітніх послуг з використанням технологій дистанційного навчання. Використання системи MOODLE впродовж понад 15 років дозволило нагромадити великий масив матеріалів, які студенти використовували як для підготовки до занять, так і в процесі оцінювання знань. Але ця платформа має суттєвий недолік, адже відсутній безпосередній контакт між викладачем і студентом, що зменшує якість підготовки, а найголовніше – не дозволяє ідентифікувати студента, який складає тести.

Тому адміністрація університету працювала над удосконаленням дистанційних технологій навчання в умовах, що склалися. Важливим підґрунтям для прийняття рішення стало те, що ТНМУ вже протягом багатьох років співпрацює з відомою корпорацією Microsoft, використовуючи ліцензійне програмне забезпечення цієї компанії. До комплекту програмного пакету, який університет придбав на 2020 рік, входив також сервіс Microsoft Office 365. Складовою частиною Microsoft Office 365 є Microsoft Teams. Microsoft Teams – це центр для командної роботи в Office 365, який інтегрує користувачів, вміст і засоби, необхідні команді для ефективнішої роботи. Застосунок об’єднує все у спільному робочому середовищі, яке містить чат для нарад, файлообмінник і корпоративні програми. Відділи інформаційних технологій та програмного і апаратного забезпечення університету провели велику роботу щодо інтеграції тих програмних продуктів, які вже використовуються (Gооgle Aps, МOODLE, АСУ та інших) до Microsoft Teams. Це дозволило з початку навчального року успішно розпочати навчання в дистанційному режимі, до того ж як читання лекцій, так і проведення семінарів та практичних занять. Програма Microsoft Teams має дуже багато можливостей для якісного та повноцінного навчання студентів. Звичайно, як завжди, при впровадженні чогось нового належить ще докласти достатньо зусиль для повноцінного застосування Microsoft Teams, та все ж протягом місяця ми вже напрацювали певний досвід використання цієї новітньої технології, яким і поділяться наші викладачі.

Іван КЛІЩ,

проректор з наукової роботи ТНМУ,

доктор біологічних наук, професор


Платформа, що надає нові великі можливості для ефективної організації навчального процесу

Коронавірус прискорив розвиток дистанційного навчання, яке в ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського запроваджене з 2007 року на базі системи MOODLE. Йдеться про навчання офлайн, де студенти самостійно ознайомлюються з навчальними електронними ресурсами, які пропонує викладач, і складають тести для отримання оцінки. Навчання онлайн – це живе інтерактивне спілкування викладачів зі студентами з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій відеозв’язку.

Варто нагадати, що дистанційне навчання – це сукупність сучасних технологій, що забезпечують доправлення інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій від тих, хто навчає, до тих, хто навчається. Основними засадами дистанційного навчання є інтерактивна взаємодія в процесі роботи, надання студентам можливості самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності. Основну роль у здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні інформаційні технології.

Відеотрансляції лекцій та конференцій в нашому університеті започаткував відділ програмно-апаратного забезпечення для трансляцій конференцій, у тому числі з міжнародною участю, з дистанційним підключенням учасників. На базі здобутого досвіду, проаналізувавши можливості різних відеосистем, таких, як ZOOM, Google Meet та інші, після перемовин з менеджерами фірми Microsoft і детального вивчення всіх можливостей їхнього продукту ухвалили рішення про використання в дистанційному навчанні, крім онлайн-системи MOODLE, також онлайн- відеосистеми Microsoft Teams. Ця програма надає нові великі можливості для ефективної організації навчального процесу.

Минув перший місяць нового навчального року в умовах пандемії. Нині в ТНМУ здобувають вищу медичну освіту 7039 студентів і працює 650 викладачів. Усім викладачам і студентам створені облікові записи для Microsoft Teams, з допомогою яких можна створювати онлайн-відеонаради або стрім (лекції та практичні заняття) з підключенням понад 5000 учасників. Крім того, в Microsoft Teams є багато інструментів для дистанційного навчання: живий інтерактивний діалог, демонстрація навчальних відеофільмів, презентацій лекцій і т.д., а також планування згідно з розкладом занять у календарі подій лекцій та практичних занять.

Програму «Microsoft Teams» в нашому університеті активно використовують і постійно вдосконалюють.

Микола ПРОКОПІВ,

начальник відділу програмно-апаратного забезпечення


Надійний інструмент

Microsoft Teams є однією з найкращих платформ для віддаленої роботи зі студентами, адже поєднує в собі можливості Skype, Zoom та інших. Вона дозволяє проводити відеозаняття, онлайн-наради, спілкуватися в чаті, а головне – забезпечити ідеальний для кожного робочий простір.

Як відбуваються заняття? Викладач напередодні планує заняття (нараду), на яке запрошує групу студентів. Юнаки та дівчата в календарі бачать заплановане заняття й у потрібний час до нього приєднуються. Дуже просто та зручно. Під час заняття студенти обговорюють практичну роботу, під контролем викладача виконують індивідуальні практичні завдання, розбирають винесені на семінар питання, а тестовий контроль проводять у системі Moodle. В межах запланованого заняття (наради) ми можемо використовувати різні інструменти для ефективної роботи. Насамперед під час заняття (наради) є можливість демонструвати презентацію, відеоматеріали, необхідні документи або використовувати дошку, при цьому зображення на ній можна зберігати та ділитися з іншими учасниками. Під час навчального процесу викладачі ТНМУ ім. Івана Горбачевського активно використовують ці інструменти. В межах запланованого заняття (наради) можна також створювати чат, де ділитися проблемними питаннями, файлами та навчальними матеріалами, надсилати повідомлення, тобто ця платформа дозволяє спілкуватися в різних форматах. Можна використовувати нотатки, які викладач створює завчасно або під час заняття, скажімо, коротка інформація з теми, питання на семінар або клінічні випадки для спільного обговорення. Взагалі відбувається звичайне заняття, але з технічною підтримкою й у цьому – єдина різниця.

Для викладачів це також зручно. В межах нашої кафедри ми створили команду «Функціональна та лабораторна діагностика» з працівників нашої кафедри. Це дозволяє проводити методнаради онлайн, швидко ділитися інформацією в чаті, а також матеріалами до занять. Для структурування роботи в межах команди створили канали по курсах і дисциплінах (основна чи вибіркова), що дозволяє легко запланувати заняття, забезпечити комунікацію між викладачем і студентами, які запрошені на заняття. В рамках команди викладачі можуть відвідувати заняття своїх колег, обмінюватися досвідом проведення онлайн-занять, завідувач кафедри й адміністрація ЗВО в простий спосіб може контролювати якість проведення навчальних занять.

Марія МАРУЩАК,

завідувачка кафедри функціональної

і лабораторної діагностики, професорка


Є зручною для навчання

Дистанційне навчання студентів з використанням програмної платформи Microsoft Teams має низку переваг. Зокрема, це економія часу. Ми не витрачаємо цей дорогоцінний ресурс, щоб добратися до місця проведення занять, що суттєво, адже на дорогу в більшості випадків може знадобитися до 40 хвилин, а то й година. Не менше часу потрібно, щоб після лекцій повернутися до місця проживання. Якщо ж громадський транспорт зупинився в заторі, то час, затрачений на поїздку, може сягати й двох годин на добу. А одна-дві вільні години в житті студента – це чудовий подарунок. Їх можна витратити, приміром, на сон, чи на те ж таки навчання.

Програмна платформа Microsoft Teams надає дуже розвинутий набір інструментів для онлайн-навчання. І більші можливості для тестового контролю за рівнем засвоєних знань. Це теж «плюс». Пояснення викладачів у онлайн-режимі, проведення дискусій, опитувань, живе інтерактивне спілкування – все це мобілізує й мотивує студентів, зацікавлених у збільшенні багажу знань.

Не можу не згадати й такий позитивний момент. Через менше психічне навантаження (стресовість при «екранному» контакті значно менша, ніж при «живому») зацікавленому студенту легше поринути в роздуми та навчання, адже в домашніх умовах панує атмосфера спокою та «захисту», що допомагає краще вивчати теоретичну інформацію та засвоїти її.

Оксана ПОБІГУШКА,

студентка 5 курсу медичного факультету


Суттєво покращили якість онлайн-занять

Як відомо, COVID-19 ввів багато обмежень і порушив багато планів, а також вплинув на якість особистого та професійного розвитку. І хоча ми не впливаємо на ситуацію, що склалася, проте доводиться зосереджуватися на покращенні рівня життя, роботи чи освітнього процесу. Це видається важким, особливо під час занять онлайн, коли вся наша діяльність повинна здійснюватися з використанням електронних пристроїв. Звісно, в теперішній час ми звикли до цього віртуального існування, але все ж втрачається безліч аспектів життя без обмежень. Припускаю, що багато хто з нас, майбутніх медичних працівників, з нетерпінням чекає можливості вдосконалити власні навички під час практик, клінічних досліджень та участі у регулярних заняттях у режимі «без COVID».

У нинішній ситуації потрібно використовувати найефективніші інструменти, які надають багато можливостей для продовження навчання за найвищими стандартами. Хоча ми входили в новий семестр з певним скептицизмом, та, на щастя, почали використовувати нову платформу під назвою Microsoft Teams! На мою думку, це був правильний вибір, адже забезпечена можливість працювати в команді, бачити один одного, а також відчувати взаємодію між викладачем і членами групи. Програма сумісна з більшістю пристроїв, а також дозволяє користувачам ділитися матеріалами, екранувати та редагувати файли в групах. У нас також є можливість спілкуватися між собою та отримати відгук про індивідуальну роботу від викладача. Хотів би також відзначити добру організацію навчального процесу в ТНМУ, що допомагає почуватися більш мотивованим і дозволяє наповнити час практичного заняття різними видами діяльності, у тому числі вступ, вивчення та обговорення клінічних ситуацій, самостійне навчання, усне опитування й контроль у системі дистанційного освіти Moodle.

Сподіваюся, ми дуже скоро приєднаємося до стандартного навчання. На мою ж думку, впровадження Microsoft Teams було гарним рішенням, яке суттєво покращило якість наших онлайн-занять.

As we know COVID-19 has brought many rest-rictions and disrupted many of our plans as well as influenced a quality of our personal and professional development. Although we have no impact on the existing situation, we have to focus on improvement of a level of our life, work or studies. It seems to be difficult, especially during online-working, where all our activities have to be done via our devices and while nowadays we all are accustomed to that virtual existence, many of us miss many aspects of live without limitations. I suppose many of us, as future health-workers, look forward to imp-roving our skills during practices, clinicals and to participating in regular classes in «COVID-free» regime.

At the time, when we have to deal with present situation, we need to use tools, which provide many possibilities, to make us keep learning with a possible highest standard. Fortunately, although we were entering a new semester with a kind of skepticism, we started using a new platform called Microsoft Teams. Fortunately, it was a right choice since we were able to work as a team, see each other as well as feel an interaction between teacher and group members. The program is compatible to being used on most of devices as well as allows users to share materials, screen and edit files in groups. We also have possibility to chat with each other and get a feedback about our individual work from teacher. I would also like to notice that the work-plan got well-organized, what makes me feel more motivated and fills our time with different kinds of activities including an introduction, discussion, self-study, oralquestioning and a MCQs.

Although, I hope we join standard classes very soon, from my point of view the introduction of Microsoft Teams was a good decision which has significantly improved the quality of our online classes.

Хуберт МІКОША,

шестикурсник факультету іноземних студентів,

громадянин Польщі


Спогади про майбутнє

Не було б добра, якби лихо не допомогло. Очевидно, такими словами можна охарактеризувати ситуацію, що склалася навколо дистанційної форми навчання. Аби зрозуміти про що йдеться, варто повернутися до тих часів, коли в нашому університеті почали впроваджувати комп’ютерні технології. Перші комп’ютери, які з’явилися, були якщо не диковинкою, то цікавою іграшкою, що дозволяла надіслати електронний лист (якщо такий адресат існував), перекинутися кількома фразами по «асьці» з подібними «фанами». В невеличкій кімнатці доводилося займати чергу для того, щоб з другого чи третього разу (якщо пощастить) надіслати лист по e-mail. Ситуація чимось нагадувала телефонний переговорний пункт радянських часів. Так все починалося. Треба віддати належне керівництву нашого університету (на той час – академії), яке зрозуміло, що майбутнє за новітніми цифровими технологіями. Навчальний заклад поступово став виходити в лідери в цьому секторі діяльності. Все впиралося в матеріальну забезпеченість «залізом», як це прийнято мовити на сленгу «комп’ютерників».

Щоб зрозуміти, яку велику роботу за всі ці роки зробила адміністрація університету, достатньо згадати, як приклад, що на кафедрі загальної гігієни та екології (подібне було й на інших кафедрах) стояв один комп’ютер, який ми разом з тодішнім завідувачем неймовірними зусиллями під’єднали до інтернету, що викликало чимале здивування в наших сусідів. Не меншим дивом був архаїчний голчатий принтер, який протягом усього робочого дня своїм вереском заважав проводити заняття. Але особливого застосування комп’ютери не мали доти, доки не з’явився інтернет та ІТ- технології. З друкарської машинки він перетворився на засіб комунікації, сховище інформації. Ми на нашій кафедрі на цьому єдиному комп’ютері почали проводити перші тестування студентів. Для оцінювання знань студентів навіть розробили систему розпізнавання писаних знаків. Нині, озираючись в минуле, розумієш, які це були маленькі та незграбні кроки, але «крига скресла». А далі – більше й глобальніше. З’явився відділ незалежного тестування знань. Впроваджена система MOODLE, проведення занять із застосуванням комп’ютерних технологій, віртуальні програми, відеофільми, безперервне наповнення контентом системи MOODLE, вебсторінки університету, кафедр та інших підрозділів і багато чого іншого. І як завжди, ми були в перших лавах серед вищих навчальних закладів. Проте не таїтимемо гріха: простим виконавцям і насамперед викладацькому складу, м’яко кажучи, не завжди до душі була постійна робота в будні й вихідні та під час відпусток над створенням різних баз даних. Багатьом було незрозуміло, навіщо це потрібно. Адже ефективно навчати студентів можна було й простими «дідівськими» методами без особливих «заморок». Тим більше, що часто у відповідь на нові методи навчання студенти швидко знаходили свої, якщо не «хакерські», то принаймні «юзерські» способи досягти бажаного результату (потрібної оцінки) найкоротшим і найлегшим шляхом.

Усе це розмаїття ІТ-технологій інколи викликало у багатьох викладачів, особливо старшого віку, легке розчарування, а часом і глибоке нерозуміння всього, що відбувалося в цій царині.

І раптом, як сніг на голову, COVID-19. Спроби навесні перейти на дистанційне навчання показали неготовність і розгубленість чи не всіх навчальних закладів різних рівнів. На прагнення педагогічних колективів нормалізувати навчальний процес і взяти під свій контроль студенти реагували швидко й однозначно. А саме: відразу ж засвідчили свою обізнаність і близькі стосунки з «дядьком Гуглом» і відповіли коротко та однозначно – CTRL+ C, CTRL + V.

Але ніщо не минає даремно. До нас прийшов досвід і розуміння необхідності глибоко та вдумливо, з перспективою на майбутнє взятися за організацію дистанційної форми навчання. Про яке майбутнє йдеться?! Ось, мовляв, завершиться епідемія й повернемося до звичного всім розпорядку та організації навчального процесу. Якщо хтось дотримується такого міркування, він, хочу запевнити, глибоко помиляється. Ми (маю на увазі не лише працівників університету чи навіть усю країну, а людство загалом) непомітно перейшли точку неповернення. ІТ-технології назавжди й дуже глибоко проникли й надалі проникатимуть у наше життя. Хто раніше це усвідомить і візьме як керівництво до дії, в того будуть більші шанси вижити в гострій конкурентній боротьбі, в тому числі на теренах освітнього простору. І схоже, що в нас є серйозний шанс на перемогу. Ми вчасно зробили підготовчі кроки до цієї боротьби.

Нині в ТНМУ впроваджено в освітній процес використання програмної платформи Teams. Принагідно зауважити, що це розробка всесвітньовідомого лідера програмного забезпечення Microsoft. Ця ж компанія даремно грошей на вітер не кидає. І її продукція не лише продовжуватиме існувати. Microsoft й надалі активно та ефективно просуватиме на ринок і постійно модернізуватиме власну продукцію. Як показали перші знайомства з цією платформою, це цінний програмний продукт, який має широкий діапазон можливостей для застосування їх у навчальному процесі. Тобто майбутні методології навчального процесу досить чітко проглядаються. І поки що альтернативи їм не видно.

І ось тут з’ясувалося (принаймні для мене), що всі ці розрізнені «пазли» наших напрацювань («мудли», АСУ, тести, відеофільми відеолекції, тобто все те, що ми так важко створювали й водночас сприймали радше як данину моді, ніж гостру необхідність) стали складатися в чітку мозаїку освітнього процесу. Прийшло також усвідомлення того, що вороття назад немає й воно непотрібне, бо ще недавня, здавалося б, міцна система організації навчального процесу раптом стала безнадійно архаїчною й неконкурентноспро- можною.

Зараз заняття особисто розпочинаю так. Одночасно запускаю програми Teams, Moodle та АСУ. В програмній оболонці Teams виводжу на робочий стіл та надаю студентам для перегляду методичні рекомендації, за необхідності відкриваю матеріали підготовки, демонструю відеоматеріали відповідно до теми заняття та фрагменти відеолекцій. У випадку, коли викладачі кафедри проводять лекції, відвідуємо й переглядаємо їх цілою групою. Але це реально можливо лише при проведенні шестигодинного заняття. Практичну частину занять проводжу з використанням віртуальних програм, які студенти запускають за посиланням. Наразі існують труднощі через те, що немає у студентів відповідного програмного забезпечення й доводиться демонструвати їх самому. Однак ця проблема найближчим часом буде розв’язана. Крім того, використовую створені працівниками кафедри відео з демонстрацією практичної частини заняття (хід лабораторної роботи, принцип роботи тих чи інших приладів тощо). Студенти шостого курсу в інтерактивному режимі проходять тренінг за «Кроком-2»: організовуємо спільний перегляд тестів та їх аналіз.

Завідувач кафедри та завуч мають допуск до практичних занять усіх викладачів і в разі потреби (збій у роботі інтернету викладача чи раптова хвороба або щось інше) дозволяє без проблеми провести заміну та продовжити заняття.

Важливою складовою частиною навчання стало те, що батьки студентів тепер мають доступ до навчального процесу й можливість безпосередньо спостерігати за тим, чому та як навчаються їхні діти. Це дисциплінує не лише студентів, але й, будемо відвертими, викладачів.

Однак, як це часто буває, перші кроки нового, наче дитячі, бувають незграбними та невпевненими. Це мала швидкість інтернету та обмежені можливості серверів, відсутність у частини студентів хороших комп’ютерів, а часто наявність лише смартфонів з обмеженими можливостями в роботі з офісними програмами й загалом незручними для повноцінного навчального процесу. Та найголовніше – людський фактор, здатний знищити найкращу задумку та її реалізацію. Згадані технічні недоліки часто використовують студенти як арґумент, чому вони не в стані працювати у відеорежимі. Відвідини занять показали, що в певних випадках на моніторі можна побачити лише аватари студентів та до болю самотню постать викладача, який тихо сам із собою веде розмову. Якийсь сюрреалізм, якщо не сказати більше. Чим насправді в цей час зайнятий студент, можна лише припускати. Хоча ці припущення, як правило, недалекі від істини. Все це нині, на жаль, має місце. Але очевидно й інше. Нове дедалі голосніше заявляє про себе. З минулим покінчено назавжди, вороття не буде. Незалежно від того, подобається це комусь чи ні. Тому маємо йти вперед, часом, можливо, й манівцями, але йти, освоювати та розвивати нові форми навчання.

Тепер дещо про особливості навчання в медичних та інших навчальних закладах, де викладають практичні, прикладні дисципліни. Нині (очевидно для всіх, хто реалістично дивиться на це питання) альтернативи існуючим формам і методам немає. Щодо майбутнього, то воно, мабуть, знайде розв’язання цієї проблеми й деякі намітки вже можна побачити. Проте це предмет для іншої розмови. Наразі варто поміркувати, колективно порадитися, як поєднати ці, здавалося б, несумісні форми навчання та чи потрібно це взагалі робити. Ще раз висловлю не лише власну думку. Те, що зараз відбувається в царині цифрових технологій, незабаром докорінно поміняє не лише навчальний процес, але й увесь світ, змінить свідомість і світогляд людини, змусить докорінно переглянути гуманітарні уявлення про роль і місце людини в прийдешньому, переглянути вектор спрямувань її діяльності та пошуків нового, переглянути філософію її буття. Здається фантастикою?

Хто з читачів ще буквально десять років тому міг уявити, що він, сидячи вдома чи на роботі в зручному кріслі, братиме участь у різних конференціях, вебінарах та інших заходах практично в один і той самий час у різних кінцях світу? Тепер же це повсякденна реальність. І це лише початок. Тому потрібно шукати рішення.

На мою скромну думку, варто було б розділити навчальний процес таким чином, щоб існував блок теоретичних дисциплін і блок дисциплін, де необхідно засвоювати практичні навички. Звісно, існують дисципліни, де ці сторони тісно поєднані. Можливо, хоча я в цьому не певен, можна було б розділити предмет на теоретичну та практичну частину (щось на кшталт ОСКІ). Після засвоєння теоретичної частини – освоювати практичні навички (щось на зразок циклових занять цієї дисципліни). Це зробить навчальний процес більш економічно привабливим, адже скоротить термін перебування студента в навчальному закладі. Простору для роздумів аж до необдуманих фантазій більше ніж досить. Тому треба бути реалістами, зважено аналізувати ситуацію та шукати нові рішення. Іншого шляху немає.

Микола КАШУБА,

завідувач кафедри загальної гігієни та екології ТНМУ,

доктор медичних наук, професор