ТНМУ визнано одним з найнадійніших університетів у провадженні діяльності у сфері вищої освіти

Нещодавно Державна служба якості освіти України оприлюднила відкритий перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику від провадження діяльності у сфері вищої освіти. Ці показники визначають за чітко визначеними критеріями: чисельністю здобувачів освіти впродовж останніх трьох років, кількістю науково-педагогічних працівників, станом оприлюднення на сайті визначених законодавством документів та інформації, кількістю порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти. Крім того, враховують наявність відокремлених структурних підрозділів, наявність іноземних студентів і частку неакредитованих спеціальностей та освітніх програм.

Загалом Держслужба якості освіти оцінила 307 закладів вищої освіти України. З яких 74 (24%) віднесла до високого ступеня ризику, 213 (69%) – середнього, 20 (7%) – незначного ступеня ризику.

Тернопільський національний медичний університет входить до категорії закладів вищої освіти з найнижчим показником ризику, що свідчить про високий рівень надання освітніх послуг і здійснення внутрішнього контролю якості освіти.

Розподіл закладів вищої освіти за ступенями ризику здійснюють на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. №982 та має на меті забезпечити оптимальний перерозподіл уваги Державної служби якості освіти з менш ризикових суб’єктів на більш ризикові.

«Формування та оприлюднення відкритих рейтингів закладів вищої освіти за ступенями ризику дає змогу ЗВО звернути увагу на фактори, які збільшують ризик при провадженні освітньої діяльності, провести «роботу над помилками», – наголошують у Державній службі якості освіти.

Пресслужба ТНМУ