Сучасна апаратура слугуватиме і студентам, і пацієнтам

Повсякчасно Тернопільський медичний університет покращує умови навчання студентів, у тому числі й на клінічних базах. Юнаки та дівчата мають можливість здобувати якісні знання та практичні навички, використовуючи також новітнє обладнання. Нещодавно сучасний апарат надійшов й на кафедру психіатрії, наркології та медичної психології, що на базі Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні.

Вчена рада університету одностайно підтримала прохання кафедри психіатрії, наркології та медичної психології щодо придбання сучасного апарата нового покоління американського виробництва TRYMOTRON для проведення електроконвульсивної терапії.

– Поза усіляким сумнівом ця подія розпочала нову еру в психіатричній сфері медицини Тернопільщини, – каже завідувачка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ, професорка Олена Венгер. – 27 вересня провели перший сеанс ЕСТ пацієнту, який страждає на хронічний психічний розлад та є резистентним до психофармакотерапії.

(Зліва направо): завідувачка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології, професорка Олена ВЕНГЕР, проректор ТНМУ, професор Степан ЗАПОРОЖАН, генеральний директор психоневрологічної лікарні Володимир ШКРОБОТ

Презентація апарату відбулася за участі проректора з науково-педагогічної та лікувальної роботи, заслуженого працівника охорони здоров’я, професора Степана Запорожана, генерального директора психоневрологічної лікарні, заслуженого лікаря України Володимира Шкробота, завідувачки кафедри психіатрії, медичної психології та наркології, професорки Олени Венгер і фахівців медичного закладу, науковців університету.

Тренінг щодо оволодіння практичними навичками роботи на апараті провели колеги з Хмельницької обласної психіатричної лікарні – завідувач реанімаційного відділення І.М. Найдук і завідувач психіатричного відділення О.Ю. Гатін.

 За словами Олени Венгер, метод електроконвульсивної терапії є «золотим стандартом» у подоланні резистентності до фармакотерапії за багатьох психічних порушень, а також методом вибору при резистентній депресії зі стійкими суїцидальними тенденціями, кататонічно-онейроїдній, фебрильній та резистентній формах шизофренії, стійкому гебефренному збудженні, обсесивно-компульсивному розладі тощо. Методика базується на викликанні у пацієнта судомних нападів за допомогою подразнення головного мозку електричним струмом. Після сомато-неврологічного обстеження проводять низку сеансів ЕСТ із застосуванням внутрішньовенного наркозу та міорелаксантів, для запобігання виникнення ускладнень.

Використання сучасного пристрою сприятиме покращенню якості навчальної роботи зі студентами та лікарями-інтернами, підвищенню мотивації до навчання у майбутніх лікарів, усвідомленню важливості знань і вміння застосування їх на практиці, успішного оволодіння майбутньою професією, розвитку клінічного мислення, а також дасть можливість допомогти пацієнтам в отриманні повноцінної психіатричної допомоги та покращенні якості життя.

Сучасний апарат використовуватимуть і для проведення планової науково-дослідної роботи кафедри, зокрема, вивчення ефективності цього методу в лікуванні психічних розладів, розробці схем лікування з використанням електроконвульсивної терапії, особливо при резистентності до психотропних засобів. Метод електроконвульсивної терапії сприятиме удосконаленню протоколів лікування психічних розладів та їх впровадженню у практичне використання.

Працівники кафедри психіатрії, наркології та медичної психології й адміністрація лікарні висловлюють щиру вдячність ректорові та вченій раді ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського за придбання сучасного апарата й сприяння у покращенні лікувальної та науково-педагогічної роботи.

Лариса ЛУКАЩУК