Складання ОСКІ після карантинної перерви

Після перерви на дистанційне навчання у зв’язку з пандемією COVID-19 студенти ТНМУ повернулися до навчання і, зокрема, відпрацювання практичних навичок у симуляційному центрі. Тож наприкінці семестру студенти-медики 3, 4 та 5 курсів факультету іноземних студентів весняного набору були запрошені у міжкафедральний навчально-тренінговий центр TESIMED для складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ). За допомогою ОСКІ оцінюють уміння комунікувати, виконувати певні медичні маніпуляції, базові практичні (мануальні) навички.

Після реєстрації та інструктажу студенти взялися до виконання практичних завдань послідовно на 12 різних станціях, які охоплюють ті практичні навички, що були передбачені для оволодіння навчальною програмою певного курсу.

Такий іспит дозволяє перевірити рівень оволодіння студентами практичними навичками, а також їхню здатність застосувати навичку в умовах, наближених до реальних, тобто рівень формування професійної компетентності.

Під час іспиту цього року продовжили використання цифрових технологій, зокрема, використання електронної форми чек-листів і спеціально розробленого програмного забезпечення для автоматичного підрахунку та реєстрації його результатів. Викладачі мали змогу заповнювати оцифровані чек-листи, використовуючи планшети, а результати передавалися для реєстрації за допомогою інтернету. Оскільки бали, отримані під час складання іспиту кожним студентом, підраховувалися автоматично, викладачі не мали жодної змоги вплинути на цей процес. Це сприяло кращій об’єктивності оцінювання та швидкості опрацювання результатів.

Інформацію надала робоча група з підготовки ОСКІ