Розглядали теорію та практику адаптованих фізичних навантажень

У польському місті Біла Підляска відбулася VІ Міжнародна наукова конференція «Теорія та практика адаптованих фізичних навантажень». В її роботі взяв участь завідувач кафедри медичної реабілітації ТНМУ, професор Ігор Мисула. Метою поїздки було ознайомлення з головними науковими та технологічними досягненнями в галузі застосування сучасних методик фізичної активності для реабілітації пацієнтів із захворюваннями різних функціональних систем організму.

Ігор МИСУЛА, завідувач кафедри медичної реабілітації ТНМУ, професор, серед учасників конференції

За словами професора Ігоря Мисули, на конференції розглядали питання щодо новітніх підходів до застосування керованої фізичної активності в лікувальному процесі та реабілітації пацієнтів, їх поєднання з фізіотерапевтичними процедурами й медикаментозним лікуванням. У рамках заходу відбувся обмін досвідом щодо застосування фізичної активності на різних етапах надання реабілітаційної допомоги. Були також зустрічі з провідними спеціалістами Європи та США – фізичними терапевтами, реабілітологами та лікарями.

Професор Ігор Мисула у співавторстві з українськими науковцями та польськими колегами представив дві доповіді з питань застосування дискримінаційного аналізу для оцінки фізичної активності пацієнтів і ролі фізіопрофілактики у реабілітаційному процесі. Ігор Романович був обраний головуючим наукової сесії, на якій було репрезентовано сім доповідей і проведена дискусія за представленими результатами. На конференції відбулися три майстер-класи, на яких учасників конференції ознайомили з передовими технологіями реабілітаційної фізичної активності.

– Сучасні світові тенденції розвитку фізичної терапії пацієнтів характеризуються пошуком нових ефективних напрямків, – зазначив професор Ігор Мисула. – Серед засобів фізичної терапії важливе значення належить керованій фізичній активності пацієнта, яка є невід’ємною складовою частиною та базисом медичної реабілітації. Останніми роками з’явилися нові ефективні методики розвитку фізичної активності пацієнтів, розширені показання й уточнені протипоказання до їх застосування, створені нові методології й пристосування. Це диктує необхідність внесення коректив у лікувальну тактику й програму реабілітації пацієнтів, а також програми навчання студентів.

Матеріали конференції будуть використані в практичній роботі під час формування лікувальної тактики та створення програм реабілітації пацієнтів, які перебувають на лікуванні в міській клінічній лікарні № 3, у навчальному процесі ТНМУ для вдосконалення навчальних програм, для обміну досвідом шляхом обговорення на науково-практичних, клінічних конференціях у лікувально-профілактичних закладах Тернопільської області та України й висвітлені у фахових журналах.

 

Оксана БУСЬКА