Підсумки діяльності університету за 2020-2021 навчальний рік і завдання на майбутнє

Звітна доповідь ректора ТНМУ, професора Михайла Корди

Шановні делегати конференції трудового колективу університету,

шановні члени вченої ради,

шановні колеги!


Розвиток в університеті технологій дистанційного навчання, укладання угоди з Microsoft та побудова дистанційного навчання на платформі Microsoft Teams, створення потужної бази навчально-методичних комплексів у системі Moodlе на сторінках кафедр, достатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення центру симуляційного навчання дозволили успішно виконати здобувачами вищої освіти навчальний план та освітню програму, завершити 2020-2021 навчальний рік в умовах карантинних заходів внаслідок епідемії COVID-19, провести атестацію випускників і здійснити випуск 2021 року.

Упродовж звітного року в університеті здійснювався пошук нових підходів до організації роботи всіх структурних підрозділів для провадження ефективної освітньої, наукової та інноваційної діяльності, міжнародного співробітництва, вступної кампанії, забезпечення належної якості освітнього процесу, соціальної та господарсько-фінансової діяльності.


ТНМУ у міжнародних рейтингах. Досягнення колективу університету високо оцінені на міжнародному рівні.

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентував новий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2021». Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського цьогоріч посів 2 місце серед медичних і фармацевтичних вишів нашої країни та 24 позицію серед 200 закладів вищої освіти України. Порівняно з результатами минулого року ТНМУ піднявся на сходинку вище серед усіх університетів.

У січневій версії рейтингу Ranking Web of Universities (Webometrics) Тернопільський національний медичний університет посів перше місце серед медичних вишів України та сімнадцяте серед 316 вітчизняних закладів вищої освіти. Загалом цього разу представленість у вебпросторі була оцінена для понад 30 тисяч вишів світу. У липні була опублікована нова версія цього рейтингу. ТНМУ продовжує лідирувати і посів друге місце серед медичних вишів України та двадцять перше серед 315 українських закладів вищої освіти.

За результатами міжнародного рейтингу «4 International Colleges & Universities», опублікованого в оновленій редакції у січні 2021 року, університет посів перше місце серед медичних закладів вищої освіти України та перше місце серед вишів Тернопільської області. Загалом ТНМУ зайняв п’ятнадцяту позицію серед майже 200 закладів вищої освіти України.

Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського у рейтингу Transparent Ranking посів друге місце серед медичних вишів України та зайняв сімнадцяту позицію серед вітчизняних ЗВО за показниками рівня цитованості. Інструментом аналізу цитованості визначається 210 найбільш цитованих авторів вишу та сумуються їхні цитування, за винятком цитувань 20 найбільш цитованих авторів.

У цьогорічній версії світового рейтингу академічних і науково-дослідних установ SCImago Institutions Rankings (SIR) Тернопільський національний медичний університет посів другу позицію серед медичних вишів України та чотирнадцяте місце серед українських закладів вищої освіти. SCImago Institutions Rankings – наукометричний рейтинг, який здійснює загальний аналіз наукових публікацій та інших результатів діяльності установ.

Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» 2021 року оприлюднив консолідований рейтинг закладів вищої освіти України. Згідно з ним Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського піднявся на 12 позицій порівняно з попереднім роком і посів 18 місце серед 240 вишів України.

У звітному навчальному році ТНМУ визнано одним з найнадійніших університетів у провадженні діяльності у сфері вищої освіти. Державна служба якості освіти України оприлюднила відкритий перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику від провадження діяльності у сфері вищої освіти. Ці показники визначаються за чітко визначеними критеріями: чисельністю здобувачів освіти впродовж останніх трьох років, кількістю науково-педагогічних працівників, станом оприлюднення на сайті визначених законодавством документів та інформації, кількістю порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти. ТНМУ – єдиний з медичних вишів України, який увійшов у категорію закладів вищої освіти з найнижчим показником ризику.

За результатами винахідницької активності 2020 календарного року ТНМУ посів перше місце серед ЗВО України, подавши 229 заявок на винаходи та корисні моделі.

У звітному навчальному році ТНМУ став переможцем «Народного бренду» м. Тернополя в номінації «Вищі навчальні заклади».

ТНМУ – переможець міжнародних конкурсів, ґрантів, програм.

Нині ТНМУ є учасником трьох програм Європейського Союзу Еразмус+ у сфері вищої освіти.

У звітному році університет розпочав реалізацію проєкту за програмою Еразмус+ «Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe – Central Asia Region (BACE)». Проєкт спрямований на створення або модернізацію освітніх програм у галузі охорони здоров’я та навколишнього середовища, модернізацію врядування закладів вищої освіти й складається з чотирьох компонентів:

– Розробка нових навчальних курсів з питань глобального здоров’я.

– Нарощування потенціалу досліджень у галузі глобального здоров’я.

– Створення Глобального академічного альянсу з питань охорони здоров’я в регіоні Східна Європа / Центральна Азія.

– Створення регіональної літньої школи з глобального здоров’я в регіоні Східна Європа / Центральна Азія.

Партнером-координатором ТНМУ є Інститут глобального здоров’я Гейдельберзького університету (Німеччина). В рамках реалізації цього проєкту Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського став одним із засновників Євразійського альянсу з глобального здоров’я. Партнерами ТНМУ у створенні цього альянсу є університети й заклади громадського та глобального здоров’я Німеччини, Норвегії, Грузії, Казахстану.

Наш університет у звітному навчальному році також розпочав реалізацію проєкту за програмою Еразмус+ «Simulation in Undergraduate MEDical Education for Improvement of SAFEty and Quality of Patient Care (SAFEMED+)».

Метою цього проєкту є розробка механізмів покращення якості медичної освіти шляхом модернізації та впровадження програми базових клінічних навичок відповідно до стандартів Всесвітньої федерації медичної освіти та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Завданнями проєкту є вдосконалення навчальних програм, навчально-методичних матеріалів та інструментів з вивчення клінічних навичок відповідно зі стандартами Всесвітньої федерації медичної освіти та покращання матеріально-технічного оснащення центрів з освоєння практичних навичок для вдосконалення навчальних дисциплін університетів у галузі безпеки пацієнтів.

ТНМУ у 2020-2021 навчальному році в рамках програми Європейського Союзу Еразмус+ Capacity–Building projects in the field of Higher Education також був партнером проєкту «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine». В межах фінансування ґранту університет отримав торік 63 одиниці навчального обладнання на суму 1 608 259 грн. Окрім того, університет у межах цього проєкту отримав навчальні підручники з фізичної терапії.

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського у звітному році здобув 8 ґрантів від RECOOP HTS Association для вивчення різних аспектів патогенезу, профілактики та лікування COVID-19.

ТНМУ в навчальному році був учасником українсько-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти в Україні», в рамках якого університет представлений як заклад, що проводить підготовку і лікарів, і медичних сестер. З метою ефективного забезпечення дистанційного навчання за рахунок цього ґранту отримано ноутбуки, монітори, телевізори, вебкамери, мультимедійну акустичну апаратуру, штативи, мікрофони, подовжувачі, програмне забезпечення на суму 237274 грн. Все це обладнання активно використовується в теперішньому освітньому процесі.

У рамках українсько-швейцарського проєкту за рахунок ґранту також отримано обладнання для відпрацювання практичних навичок, що виконує лікар або медична сестра сімейної медицини, на суму 2041945,76 грн., у результаті на базі центру симуляційного навчання відкрито лабораторію практичних навичок із сімейної медицини. Серед обладнання – як типовий інструментарій амбулаторії, так і манекени для відпрацювання базових маніпуляцій.

Покращення матеріально-технічної бази.

Освітній процес на всіх кафедрах і факультетах цілковито забезпечувався необхідними витратними матеріалами, а також канцелярськими товарами. На більшості кафедр оновлено комп’ютерний парк, придбані нові принтери та копіювальна техніка.

Для забезпечення освітнього процесу університет придбав обладнання та предмети довгострокового користування, в тому числі 123 одиниці навчального медичного обладнання та інструментарію на суму 171900,00 грн., 11 одиниць лабораторного обладнання та лабораторного інвентаря на суму 550792,10 грн., 38 одиниць фантомів і манекенів на суму 283520,00 грн., 5 одиниць спортивного обладнання та спортивного інвентаря на суму 7320,00 грн., 106 одиниць комп’ютерної техніки на суму 1486494,00 грн., 203 одиниці оргтехніки на суму 819735,96 грн., 10742 примірників навчальної літератури на суму 3636776,10 грн., реактивів і витратних матеріалів на суму 3087300,31 грн.

У навчальному періоді університет отримав благодійної та ґрантової допомоги на загальну суму 6315625,79 грн., у тому числі лабораторного обладнання 178 одиниць на суму 939826,57 грн., медичного обладнання 102 одиниці на суму 267670,73 грн., оргтехніки 2 одиниці на суму 2652,96 грн.

У звітному періоді введено до ладу нову лекційну аудиторію №5А на 200 посадкових місць у морфологічному корпусі й проведено капітальний ремонт та оновлення презентаційного обладнання в лекційній аудиторії №5. Завершено ремонт кафедр, які розташовані в морфологічному корпусі.

Значно покращилися умови проживання студентів у гуртожитках. Завершено капітальний ремонт правого крила житлових приміщень гуртожитку № 1, продовжується ремонт лівого крила.

Тернопільський національний медичний університет у звітному році вперше в Україні здійснив перший випуск магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я» та бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Парамедик».

20-21 травня 2021 року на базі університету традиційно відбулася XVIIІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення». У науковому зібранні взяли участь ректори, проректори, декани, директори навчально-наукових інститутів усіх медичних закладів вищої освіти МОЗ України, а також інших закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

У 2020-2021 навчальному році значно розширилася міжнародна співпраця. Підписано 7 угод про міжнародну діяльність, тож наразі університет співпрацює з 88 зарубіжними вищими медичними освітніми закладами, закладами охорони здоров’я та іншими міжнародними партнерами з 32 країн світу. У 2020-2021 навчальному році для читання лекцій та проведення майстер-класів було запрошено 13 фахівців з провідних університетів Європи.

У квітні 2021 року 52 курсанти військової кафедри, які завершували 2021 року навчання в університеті, завершили навчання за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, склали Присягу на вірність народу України.

24 червня 2021 року відбувся 61-й випуск лікарів медичного факультету, 13-й випуск лікарів стоматологічного факультету, 16-й випуск провізорів, 6-й випуск бакалаврів з фізичної терапії, 3-й випуск фізичних терапевтів, випуск сестер-бакалаврів, медичних сестер-магістрів, 1-й випуск магістрів зі спеціальності «Громадське здоров’я» та перший випуск бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Парамедик» Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Важливою подією для університету у 2020-2021 навчальному році був візит Митрополита Київського та всієї України, Предстоятеля Православної церкви України Блаженнішого Епіфанія. Високоповажний гість у своїй промові мотивував усіх присутніх до примноження добрих вчинків, зміцнення віри й духа, відповів на запитання молоді та побажав майбутнім лікарям досягати нових вершин, збагачуватися і науково, і духовно. Під час зустрічі, відповідно до рішення вченої ради ТНМУ від 19 травня 2021 року Митрополиту Київському та всієї України, Предстоятелю Православної церкви України, доктору богослов’я, професорові, Блаженнішому Епіфанію вручено мантію почесного професора Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Нагороди науково-педагогічним працівникам ТНМУ.

У звітному році працівники університету отримали високі нагороди:

– професор М.М. Корда – орден «За заслуги» ІІІ ступеня;

– професор Л.В. Шкробот – орден «За заслуги» ІІІ ступеня;

– доцент І.О. Рогальський – почесне звання «Заслужений лікар України;

– доктор медичних наук В.О. Крилюк – лауреат Державної премії в галузі науки і техніки;

– академік НАМН України, професор М.А. Андрейчин – відзнака «Почесний громадянин м. Тернополя;

– завідувач кафедри фармацевтичної хімії ТНМУ Л.С. Логойда – медаль Святого Пантелеймона в номінації «За наукові розробки в медицині».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

У зв’язку з епідемічною ситуацією, яка пов’язана з коронавірусною інфекцією, у 2020-2021 навчальному році освітній процес здійснювався як за технологіями дистанційного, так і змішаного навчання. Основною платформою для дистанційного навчання було визначено Microsoft Teams. Кафедри університету провели у літній період велику підготовчу роботу для забезпечення дистанційного навчання. Зокрема, було записано у відеозаписі лекції, які розмістили в інтернеті, оновлено в системі Moodle матеріали підготовки до практичних занять, до кожного практичного заняття було долучено навчальні відеофрагменти виконання практичної роботи. Для покращання якості проведення практичних занять, формування клінічного мислення клінічні кафедри до кожного заняття розробили банк клінічних кейсів.

Спеціальності та напрямки підготовки. Освітній процес в університеті здійснювався відповідно до державних стандартів вищої освіти, затверджених освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, робочих навчальних планів за відповідними рівнями вищої освіти:

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»:

За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей:

– 223 Медсестринство.

– 223 Медсестринство (освітньо-професійна програма «Парамедик»)

– 227 Фізична терапія, ерготерапія (освітньо-професійна програма «Фізична терапія»)

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей:

– 221 Стоматологія.

– 222 Медицина.

– 223 Медсестринство.

– 226 Фармація, промислова фармація та Фармація.

– 227 Фізична терапія, ерготерапія (освітньо-професійна програма «Фізична терапія»)

– 229 Громадське здоров’я.

За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти зі спеціальностей:

– 221 Стоматологія.

– 222 Медицина.

– 223 Медсестринство.

– 226 Фармація, промислова фармація та Фармація.

– 228 Педіатрія.

галузі знань 09 «Біологія»:

– 091 Біологія (за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти)

галузі знань 1201 «Медицина»:

– 7.12010001. Лікувальна справа.

Ліцензування та акредитація. Підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, спеціаліста, магістра, доктора філософії здійснювалася відповідно до «Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», затверджених наказом МОН від 30.03.2021 р. № 37-л, та до встановленого для Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського ліцензованого обсягу на рік за рівнями вищої освіти й за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785.

У звітному році Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти провело акредитацію освітньо-наукових програм «Медицина», «Біологія», освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Фізична терапія, ерготерапія», другого (магістерського) рівня вищої освіти «Стоматологія», «Фармація», «Громадське здоров’я». За результатами проведеної акредитації всі освітньо-наукові та освітньо-професійні програми були акредитованими та на них отримано сертифікати про акредитацію на 5 років.

На основі освітніх програм розроблено робочі навчальні плани з урахуванням стандартів підготовки здобувачів вищої освіти, які затверджені рішенням вченої ради на поточний навчальний рік.

Внутрішнє забезпечення якості освітнього процесу. Для створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії, у звітному році за кожною освітньою програмою запроваджено каталог вибіркових дисциплін. Студенти мали можливість вибрати ті дисципліни, які в майбутньому допоможуть їм у професійному зростанні.

Започатковано активну співпрацю з роботодавцями, шляхом проведення анкетування. У 2020-21 навчальному році отримано 34 анкети з відгуками про випускників нашого університету та рекомендації щодо покращення якості освітніх програм. Відділ отримав 14 анкет від керівників закладів охорони здоров’я із 5 областей України, 12 анкет від фармацевтичних компаній та аптек, 3 – від стоматологічних клінік, 1 – від фізіотерапевтичних установ, 4 заповнені анкети від головних медсестер закладів охорони здоров’я. Ця інформація використана для оновлення освітніх програм і покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти.

На початку 2021 року проведено анкетування потенційних роботодавців стосовно їхніх поглядів на підготовку науково-педагогічних працівників у галузі «Біологія». Опитано 10 потенційних роботодавців і результати анкетування були використані при оновленні освітньої програми «Біологія».

2021 року за результатами анкетування учасників освітнього процесу, зовнішніх стейкхолдерів проведено перегляд усіх освітньо-професійних на освітньо-наукових програм. Для покращання набуття практичних навичок на випусковому курсі спеціальності «Фармація» запроваджено навчальну практику за вибором, а на випусковому курсі спеціальності «Стоматологія» запроваджено профілізацію.

Гарантом освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» спеціальності «Медицина» разом з працівниками кафедр і центру симуляційного навчання розроблено та затверджено навчальну програму симуляційного навчання, яку реалізовуватимуть у 2021-2022 навчальному році.

У звітному навчальному році удосконалено роботу 5-рівневої системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Активно проводила роботу рада з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти університету та комісії з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти факультетів та ННІ. У засіданнях ради з внутрішнього забезпечення якості вищої освіти університету активно брали участь усі зацікавлені сторони освітнього процесу, у тому числі студенти, аспіранти та роботодавці.

Для забезпечення якості освіти в університеті за звітній період проведено анкетування студентів усіх курсів і факультетів як стосовно якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін в системі Moodle, так і при завершенні навчального року.

Окрім цього, відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти провів за звітний період анкетування аспірантів, абітурієнтів та студентів випускових курсів. 2021 року започатковано опитування випускників університету, які завершили навчання та працюють за спеціальністю.

Проведено анкетування студентів для визначення результатів діяльності кафедр і викладачів за попередній рік. За результатами анкетування визначено кращих викладачів, кращих лекторів, якість підготовки навчально-методичних комплексів, які розташовані в системі Moodle, якість підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів, якість проведення практичних занять. Результати анкетування були враховані при проведенні рейтингу викладачів.

Для поліпшення підготовки майбутніх лікарів з усіх клінічних дисциплін матеріали підготовки до практичних занять доповнені даними вітчизняних і міжнародних клінічних протоколів і настанов.

Єдиний державний кваліфікаційний іспит. У звітному навчальному році запроваджено нові форми проведення ректорських контрольних робіт при підготовці до складання ліцензійних інтегрованих іспитів і компонентів єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Проводилося як дистанційне, так й аудиторне тестування студентів з дисциплін, які входять до складу ліцензійних інтегрованих іспитів, так і англійської мови.

Це дозволило значно об’єктивізувати оцінку рівня знань студентів і проводити додаткову підготовку зі студентами групи ризику, що допомогло зменшити кількість студентів, які не склали ліцензійні інтегровані іспити (див. таблиці 1-5).

Підвищення педагогічної кваліфікації. Освітній процес в університеті забезпечують 57 кафедр. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» в університеті в звітному році введена накопичувальна бальна система підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Розроблений та введений в дію План професійного розвитку науково-педагогічних працівників, відповідно до якого викладачі мають можливість проходити семінари, тренінги, майстер-класи, які організовані спеціалістами університету.

У звітному році продовжували роботу курси підвищення педагогічної майстерності для наших викладачів. Було проведено як педагогічні курси тривалістю 3 кредити ЄКТС, так і курси «Основи управління закладом вищої освіти» та «Застосування методики симуляційного навчання в проведенні ОСКІ (об’єктивного структурованого клінічного іспиту)». Також протягом навчального року понад 400 викладачів пройшли онлайн-семінари, тренінги, вебінари та ін. як в Україні, так і за її межами та отримали додаткові години відповідно до накопичувальної системи.

Відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти створив у структурі вебсайту університету портал «Підвищення педагогічної майстерності викладачів університету», де можна ознайомитися з нормативно-правовими документами щодо підвищення педагогічної майстерності, онлайн-звітами по накопичувальній системі та кількості отриманих балів науково-педагогічними працівниками університету за 2020-2021 навчальний рік і попередні роки. На сайті можна знайти інформацію про проведені та заплановані заходи, курси, тренінги, семінари, ознайомитися з можливостями дистанційного проходження тренінгів, вебінарів і стажування на онлайн-платформах та отримати іншу важливу інформацію.

Забезпечення вивчення англійської мови. Оскільки визначення рівня знань англійської мови за професійним спрямуванням ввійшло до складу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту, в університеті в звітному році тривала значна робота, спрямована на вивчення студентами англійської мови та покращення англомовного навчання.

Для викладачів університету працювали курси з підготовки до складання іспиту на міжнародний рівень володіння англійською мовою В2. За результатами навчання 12 науково-педагогічних працівників університету отримали міжнародні сертифікати «Сambridge English» про володіння англійською мовою на цьому рівні. Всього наразі в університеті працює 109 викладачів, які мають сертифікат про рівень володіння англійською мовою В2 і вище.

Післядипломна підготовка лікарів. У звітному році запроваджено низку освітніх програм на етапі післядипломної підготовки лікарів. У зв’язку з введенням у дію положення про безперервний професійний розвиток лікарів кафедри навчально-наукового інституту післядипломної освіти розробили програми однотижневих та двотижневих курсів тематичного вдосконалення з проблемних питань клінічної медицини. Особливо популярними були короткотривалі курси тематичного удосконалення, які проходили на базі навчально-практичного центру симуляційного навчання з невідкладної допомоги, домедичної допомоги, серцево-легеневої реанімації. Продовжує існувати великий попит на курси тематичного удосконалення «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії та урології», які відбуваються на базі навчального центру малоінвазивних оперативних технологій.

Забезпечення дистанційного та віртуального навчання. У звітному році розширено роботу модулів АСУ. Відділ інформаційних технологій адаптував роботу АСУ з Центром незалежного тестування знань студентів щодо формування відомостей успішності студентів і перенесення оцінок у навчальну картку студента. Удосконалено роботу електронного журналу успішності студентів. Розроблено модуль «Запис на відпрацювання пропущених занять».

У зв’язку з переважним дистанційним навчанням студентів у звітному році активно використовувалися та удосконалювалися технології дистанційного навчання. Викладачі кафедр створили репозитарії відеолекцій, які розташували на сторінці кафедри у системі Moodle, а також в YouTube. Для читання лекцій та проведення практичних занять у дистанційному режимі відділом інформаційних технологій адаптовано внутрішньоуніверситетську систему АСУ з програмною платформою Microsoft Teams, що дозволило якісно проводити навчальні заняття, а також дистанційне опитування студентів під час контролю знань. Велике значення в забезпеченні якісного дистанційного навчання відіграла створена протягом попередніх років база навчально-методичних комплексів і програма контролю знань, яка наповнена тестовими завданнями.

Широко протягом звітного року застосовували віртуальні навчальні програми, зокрема програму з вивчення невідкладних станів «Body Interact – clinical reasoning education», яку використовували для вивчення клінічних ситуацій при невідкладних станах у внутрішніх хворобах і неврології.

Для навчання студентів молодших курсів на кафедрі анатомії людини в 2020-2021 н.р. було забезпечено доступи до електронного атласу «Анатомія людини», який представлений у 3D форматі.

Бібліотечний фонд навчальної літератури. Уже сьомий рік поспіль активно збільшується та оновлюється фонд університетської бібліотеки. У звітному періоді до бібліотечного фонду надійшло 10742 примірників навчальної літератури на суму 3636776,10 грн. Серед закуплених англомовних підручників – найновіші та найвідоміші у світі видання, навчальний матеріал у яких відповідає сучасним вимогам.

ISO 9001:2015. Для поліпшення якості управління освітнім процесом в університеті удосконалено міжнародні стандарти ISO 9001:2015. На кожній кафедрі пройшли додаткові курси удосконалення відповідальні особи за взаємодії між підрозділами, оновлена кафедральна документація, удосконалені навчально-методичні комплекси.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу за рахунок ґрантів і спонсорів. У звітному році університет як переможець програми Instrumental Access отримав від неприбуткової організації з Бостона Seeding Labs таке лабораторне обладнання: проточний цитофлюориметр BD Accuri, апаратуру для електрофоретичних досліджень Amersham, Hoefer, Fisher Scientific, Invitrogen, хроматографічне обладнання Waters, хроматографічні колонки Sigma, центрифуги Eppendorf та Beckman Instruments, INC, ампліфікатор PCR Machine MultiGene OptiMax, флуоресцентний мікроскоп Olympus, систему для очистки води Millipore SAS, міні-вортекси, шейкери, розхідні матеріали, шейкери, витяжну шафу для зберігання реактивів, чотири потужні морозильні камери (до -86°С) Sanyo та Thermo Scientific, потужний автоклав, ліофільну сушку Labconco, роторний випарювач, два потужних СО2 інкубатори для вирощування культур клітин Sanyo, нагрівальні лабораторні платформи.

У 2020-2021 навчальному році університет активно працював у міжнародному українсько-швейцарському проєкті «Розвиток медичної освіти». Для розвитку освітнього процесу та для створення на базі центру симуляційного навчання навчальної лабораторії для сімейних лікарів і медичних сестер за рахунок цього проєкту університет отримав таке обладнання: 5 мікрофонів Boya BY-M1; 5 Телевізорів XiaomiMi TV UHD 4S 55″ International Editiom; 4 ноутбуки Lenovo ThinkBook (20SM000HRA); 5 моніторів DellP2419H (210-APWU); 2 Монітори ЖК Samsung LU28R550 (LU28R550UQIXCI); 5 веб-камер LogitechWebcamC930eHD (960-000972); 3 МП, FullHD; 5 штативів D-LEXLXFT-4550; 5 гарнітур Bluetooth Sennheiser SP 30; 3 двосмугові акустичні системи Apart CM1008; 2 DV audio P-100; 4 трансформатори Apart T20 8ом/100B; мікрофон підвісний AKG CHM99; 4 відеокамери Hikvision DS-2CD2463G0-IW (2.8 MM) 6Mп IP; 2 жорстких диски 4Тб WD40PURX; системний блок Vinga Hawk A2096 (I5M16G1050TW.A2096); мікрофон настільний AKG DST99S4; пульт мікшерний SOUNDCRAFT EPM6; цифровий підсилювач потужності JBL WMA1120 1-канальний, 1х120Вт@100В/4ом, 19″ 1U; студійний монітор JBL One Series 104; шафа серверна 12U; гарнітура дротова Sennheiser PC 3 CHAT; 3 термометри (електронний, інфрачервоний), MDI-907, Mindray; офтальмоскоп паноптік, PICCOLIGHT E 56, KaW; вага доросла, Хімтест; набір камертонів, КАМ 1, Surdgimed; пікфлоуметер, MSA 100, ТОВ Біомед; дефібрилятор, BeneHeart D3, Mindray; ноші, А14 Біомед; УЗ діагностична система, Z-50, Mindray; програмну продукцію Microsoft Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR; розхідний матеріал (оглядові рукавички, шприц Жане для промивання вуха, медична вимірювальна стрічка, ін’єкційні катетери, шприци 2 мл., 5 мл., 10 мл., 20 мл., набір для інтубації, папір для ЕКГ, гель для УЗД, шийні комірці).

На кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків у лютому 2021 року за рахунок спонсорів (торгово-промислова компанія «Ергоком» і ТОВ «Норма») відкрито навчально-тренінговий клас медичних товарів, що дозволило створити спеціалізований освітній простір, де студенти мають змогу не лише отримати знання з предмету «Фармацевтичне та медичне товарознавство», але практично навчитися користуватися новими сучасними виробами медичного призначення.

У звітному навчальному році університет також отримав від благодійної організації «Гуманітарна допомога міста Білефельд» (Німеччина) для потреб стоматологічного відділу університетської клініки лікувально-діагностичне обладнання та витратні матеріали. Серед лікувально-діагностичного обладнання для роботи відділу передано апарат для замішування цементів, апарат для змішування амальгами, диспенсер для тимчасової пластмаси, ложки для зняття відбитків, набір хірургічних фрез для імплантації, хірургічний набір для клаптевих операцій та багато іншого, а також понад 20 найменувань витратних матеріалів.

Симуляційне навчання. У 2020-2021 н.р., незважаючи на карантинні обмеження, активно працював навчально-практичний центр симуляційного навчання. На базі центру проводили сертифіковані курси: «Базові реанімаційні заходи», «Спеціалізовані реанімаційні заходи у дорослих», «Базові реанімаційні заходи в педіатрії», «Спеціалізовані реанімаційні заходи в педіатрії».

Співробітники Центру взяли участь у розробці стандартів надання ЕМД в умовах пандемії COVID-19, що затверджені відповідним наказом МОЗ України. Було розроблено та впроваджено навчальну програму «Особливості роботи ЕМД в у мовах COVID-19» з відповідними методичними матеріалами та відео майстер-класами.

У жовтні 2020 року Центр симуляційного навчання взяв активну участь в організації 29-ої міжнародної виставки Public Health в Києві та провів майстер-клас «Симуляційна школа Emergency department», який відвідали майже 200 осіб. У жовтні 2020 року співробітники Центру організували та провели другу міжнародну конференцію SIMCON-2020, на якій розглядали питання впровадження симуляційних методів навчання на додипломному та післядипломному рівнях і були продемонстровані навчальні відео майстер-класи «Симуляційні технології в медичній освіті».

У січні 2021 року на базі Центру симуляційного навчання відкрито клас віртуального навчання, який обладнаний спеціальними окулярами для 3-D зображення. За допомогою цих технічних пристроїв студенти зможуть детально розглядати різні анатомічні моделі у 3-D вимірі, моделювати оперативні втручання та клінічні ситуації в форматі віртуальної реальності. Також клас має потужні спеціалізовані комп’ютери, які забезпечують підтримку відповідних програмних продуктів і роботи всієї мережі.

У звітному році Центр симуляційного навчання поповнився новим медичним інвентарем, обладнанням, оргтехнікою, меблями. Зокрема, придбано 12 гарнітур (шоломів) віртуальної реальності Google; ламінатор Agent LM-A4 125; ліхтарик медичний діагностичний; 2 монітори для відеоспостереження DS-2FP2020 з блоком живлення 36W/12-24/95AL; 2 монітори QUBE Overlord G27F144; набір інструментів – 92 предмета; 3 пари окулярів – VR Oculus Quest 64 GB; 2 персональних комп’ютери ARTLINE Gaming X73 (X73v70); планшет LENOVO Tab M10 Plus; троакар порожнинний, діаметр 7,0 мм.; 2 фотокартини 80х120 см.; відсмоктувач; електрокардіограф SCHILLER MK8-6; кисневий апарат (концентратор); кисневий концентратор 10,0; лампа ультрафіолетова, 2 малих хірургічних набори; медичний інструментарій для провеедення скелетного витягу; тумбочка маніпуляційна.

Об’єктивний структурований клінічний іспит. У звітному 2020-21 н.р. уперше об’єктивний структурований клінічний іспит було проведено для здобувачів вищої освіти, які навчалися за спеціальністю «Стоматологія» та «Фізична терапія, ерготерапія» другого магістерського рівня, як складову єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Також у зв’язку з неможливістю провести під час карантинних обмежень атестацію випускників, які навчалися за спеціальністю «Лікувальна справа» на базі закладів охорони здоров’я, практичноорієнтований іспит було проведено у формі об’єктивного структурованого клінічного іспиту на базі Центру симуляційного навчання. Для цього були розроблені нові Положення щодо проведення ОСКІ та критерії оцінювання, які відповідають вимогам наказу МОЗ України від 19.02.2019 № 419 «Про затвердження Порядку, умов та строків розроблення і проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту та критеріїв оцінювання результатів». Для забезпечення якісного проведення ОСКІ кафедрами та екзаменаційними комісіями підготовлено нові алгоритми виконання практичних завдань і чек-листи. Для виконання роботи студентам на всіх станціях відводився однаковий час, а також одна хвилина на перехід між станціями.

Також ОСКІ як складову атестації у звітному році було запроваджено для першого бакалаврського рівня спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія».

Матеріально-технічне оснащення кафедр. У звітному році для удосконалення освітнього процесу продовжували матеріально-технічне оснащення кафедр, навчальних і наукових лабораторій сучасним лабораторним, комп’ютерним обладнанням, оргтехнікою. Закуплено 106 одиниць комп’ютерної техніки на суму 1486494,00 грн., зокрема 100 моноблоків, 2 персональні комп’ютери, 3 монітори. Також закуплено 203 одиниці оргтехніки на суму 819735,96 грн., в тому числі 31 принтер, 30 веб камер, 16 відеокамер, 6 відео реєстраторів, 4 роутери, 2 захисних екрани, 2 зовнішніх накопичувачі, 1 цифрова камера, 3 мікрофони, 3 мобільних телефони, 1 проекційний екран, 3 свічі та інше.

За звітний період для покращання навчальної роботи теоретичних і клінічних кафедр та підрозділів університету придбано навчально-діагностичне обладнання, зокрема:

– на кафедру неврології закупили: 4 відеокамери HIKVISION DS-2CD2021G1-I; 2 відеокамери HIKVISION DS-2CD2321G0-I/NF; відеореєстратор Hikvision DS-7616NI-К2; комутатор Switch PoE HongRui HR901-AF-82N 10-ти портовий; привід жорсткого диску 2 Tb; Роутер TP-LINK TL-WR845;

– на кафедру медичної біохімії: 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), підставка для освітлення з лампочкою;

– на кафедру пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії: 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09);

– на кафедру фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання: роутер TP-LINK TL-WR845; свіч TP-LINK TL-SF1008D;

– на кафедру патологічної фізіології: 2 вебкамери Gemix F9M; 2 моноблоки ARTLINE Business S41 (S41v05); стіл приставний (0,90х0,60х0,75), холодильник GORENJE RK 6191 EW4 (HZS3268SMD);

– на кафедру терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти: акустичну систему Clarity MAX 15MBAW, мікрофон вокальний Behringer XM1800S; стійку мікрофона On-Stage Stand MS7701B; тримач мікрофона Proel APM35B;

– на кафедру дитячих хвороб з дитячою хірургією: 2 вебкамери Gemix F9M; дозатор зміного об’єму 10-100 мкл, аспіратор FREE ASPIRE ADVANCED, відсмоктувач ASPIRA GO 30;

– на кафедру хірургії №2: моноблок ARTLINE Business М61 (М61v09);

– на кафедру педіатрії №2: 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), панель світлодіодну із розсіювачем Lezard 72 Вт (595х595х18mm) 6400К6800, роутер TP-LINK TL-WR845, автоклавний паровий стерилізатор 2820Е;

– на кафедру клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими: вимірювач АТ LD-80, 4 комплекти для тренування хірургічних навичок (Тренажер SD «Бежевий skin»), 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09); пікфлуометр;

– на кафедру загальної гігієни та екології: 3 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09);

– на кафедру фармацевтичної хімії: 3 таблиці з рамкою з алюмінієвого профі-лю (0,31х0,12), (0,31х0,35), (0,31х0,42), вагу електронну аналітичну RADWAG, іонометр лабораторний И-160ИМ, лампу УФС 254/365, поляриметр WXG-4, рН-метр рН-150, спектрофотометр ULAB 102UV, стіл під аналітичні ваги, холодильник Nord, холодильник Siemens, шафу сушильну, шейкер лабораторний ШО-10;

– на кафедру ортопедичної стоматології: моноблок ARTLINE Business М61 (М61v09);

– на кафедру управління та економіки фармації з технологією ліків: моноблок ARTLINE Business М61 (М61v09), 2 таблички різних розмірів (25х11), (30х21), опромінювач бактерицидний BactoSfera OBB 36P ЕСО, пірометр (інфрачервоний термометр), мод. НТ-820D, прес лабораторний ручний PM15 J.P. SELECTA, прес таблетний однопуансонний (TDP1.5 press machine. punch dies TDP1.5), станцію гігієни рук «RX 5 M», холодильник GORENJE RK 6191 EW4 (HZS3268SMD), бандаж колінний еластичний WELLCARE, розмір L, бандаж колінний з силіконовим кільцем і спіральними ребрами WELLCARE, розмір М, бандаж ліктьовий еластичний WELLCARE, розмір М, бандаж на колінний суглоб з боковими ребрами WELLCARE, розмір L, бандаж поперековий з зігріваючим ефектом WELLCARE, розмір L, бандаж поперековий зі стабілізуючими ребрами WELLCARE, розмір М, бандаж черевної порожнини WELLCARE, розмір L, вимірювач LD-12S АТ цифровий автомат по зап’ястку, вимірювач LD-3А АТ цифровий автомат+адаптер, вимірювач LD-51U АТ цифровий, універсальна манжета+адаптер, вимірювач LD-71 АТ, вимірювач LD-80 АТ, вимірювач LD-91 АТ комбінований з фонендоскопом, вимірювач WS-1000 NISSEI АТ цифровий автомат по зап’ястку, інгалятор компресорний LD-221C, іригатор LD-A3 AQUAJET ротової порожнини (блакитний), іригатор LD-A8 AQUAJET ротової порожнини (жовтий), коректор постави універсальний WELLCARE, манжету для вимірювачів АТ LD-Cuff C1I, манжету для вимірювачів АТ LD-Cuff C1N, манжету для вимірювачів АТ LD-Cuff C2Т, пояс для вагітних WELLCARE, пульсоксиметр напалечний серії MD300 модель MD300C23, стетоскоп – тип Раппопорта LD Special, стетоскоп – тип Раппопорта LD Special EL, стетоскоп акушерський LD Prof – 4, стетоскоп неонатальний LD Prof – 3, стетоскоп педіатричний LD Prof – 2, стетоскоп терапевтичний LD Prof – 1, шафу-вітрину з алюмінієвого профілю, двоє скляних дверей; п’ять скляних полиць 170х40х40 см., цифровий міні змішувач 12620-858;

– на кафедру гістології та ембріології: 2 вебкамери Gemix F9M; магнітну мішалку з підігрівом, 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), панель світлодіодну із розсіювачем Lezard 72 Вт (595х595), повітронагрівач PRIME Technics ЕВУА-2,0/220СТ, пристрій для чищення карбонових ножів, роутер TP-LINK TL-WR845, стійку кутову (2,20х0,45х0,30);

– на кафедру анатомії людини: 3 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), панель світлодіодну із розсіювачем Lezard 72 Вт, 3 повітронагрівачі PRIME Technics ЕВУА-2,0/220СТ, станцію гігієни рук «RX 5 M», 3 стійки кутові різних розмірів (0,60х0,37х0,20), (2,10х0,45х0,30), (2,10х0,55х0,30), піч F62735;

– на кафедру загальної хімії: стіл однотумбовий комп’ютерний (1,20х0,60х0,75), колбу для кип’ятіння CGW4100-IL; 4100-IL, піпетор PIPETMAN P1000, піпетор PIPETMAN P200, піпетор, фіксований 500 мкл 480-317,ACCUMAX FA-500, систему електрофорезу XCELL4 SURELOCK MIDI- CELL;

– на кафедру хірургічної стоматології: комплект змінних ясен для моделі відпрацювання навичок анестезії, модель для відпрацювання техніки накладання швів, 6 моделей для проведення анестезії, моноблок ARTLINE Business М61 (М61v09), 6 фантомів стоматологічних (голова пацієнта з кріпленням);

– на кафедру онкології, променевої діагностики і терапії та радіаційної медицини: 4 вебкамери Gemix F9M, 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), роутер TP-LINK TL-WR845, свіч TP-LINK TL-SF1008D;

– на кафедру медицини катастроф і військової медицини: 52 стенди різних розмірів з прозорими кишенями;

– на кафедру стоматології факультету післядипломної освіти: моноблок ARTLINE Business М61 (М61v09), 2 столи однотумбових комп’ютерних (1,20х0,60х0,75);

– на кафедру української мови: 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), таблиця розміром (0,3х0,15);

– на кафедру клінічної фармації: Моноблок ARTLINE Business М61 (М61v09;

– на кафедру загальної хірургії: 3 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09);

– на кафедру психіатрії, наркології та медичної психології: 4 моноблоки ARTLINE Business S43 (S43v01), роутер TP-LINK TL-WR845;

– на кафедру патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною: 3 вебкамери Gemix F9M, 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), світильник ДВО 36W 60×60 5000K prismatic;

– на кафедру хірургії факультету післядипломної освіти: 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09);

– на кафедру функціональної і лабораторної діагностики: кабель пацієнта для холтерівського реєстратора ЕР 810;

– на кафедру фізіології з основами біоетики та біобезпеки: 3 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), пульсоксиметр G1B;

– на кафедру фармакогнозії з медичною ботанікою: моноблок ARTLINE Business М61 (М61v09), стілець на рамі ISO BLACK C-26;

– на кафедру акушерства і гінекології № 2: 2 вебкамери Gemix F9M, 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), презентер Logitech Wireless Presenter R400, 2 свіча TP-LINK SF-1005;

– на кафедру фармакології з клінічною фармакологіїєю: 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), свіч TP-LINK TL-SF1016D;

– на кафедру дитячої стоматології: апекслокатор з пульптестером С-Root 1, 2 компресори поршневих Stark 55110-SAVB Profi, модель демонстраційну (пародонт), модель демонстраційну з різними патологіями, 2 скейлери пневматичних (наконечники стоматологічні М4);

– на кафедру невідкладної та екстреної медичної допомоги: моноблок ARTLINE Business М61 (М61v09), 4 пенали для документів;

– на кафедру пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії: стіл аудиторний (1,20х0,60х0,75), стіл однотумбовий (1,00х0,55х0,75);

– на кафедру інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами: ноутбук HP 250 G6, проектор Viewsonic PS501X (VS17259), стійку кутову (2,20х0,55х0,30);

– на кафедру громадського здоров’я та управління охороною здоров’я: 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), подовжувачі з/з 4 входи (3 метри) та (5 метрів);

– на кафедру мікробіології, вірусології та імунології: бойлер Gorenje TGR 80 S Slim, витяжку кухонну VENTOLUX GARDA 60 INOX (1100) SMD LED, мобільний телефон Nokia (SIM карточка+зарядка), 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), SAMSUNG NA 64 H3000AK/WT, 2 свічі TP-LINK TL-SF1008D, холодильник Snaige FR275-1161AA/MASNJOA;

– на кафедру первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини: вебкамеру Gemix F9M, моноблок ARTLINE Business М61 (М61v09), 4 повітронагрівачі ЕВНА-1,0/230С2 (мш) настінні, проекційний екран 2х2 м на тринозі, свіч TP-LINK TL-SF1008D, 2 фліпчарти магнітних;

– на кафедру внутрішньої медицини № 2: зовнішній DVD-RW LG, зовнішній накопичувач HDD 1Tb USB 3.0, 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09), роутер TP-LINK TL-WR845,

– на кафедру акушерства та гінекології № 1: 3 вебкамери Gemix F9M, 2 моноблоки ARTLINE Business М61 (М61v09);

– на кафедру медичної біології: моноблок ARTLINE Business М61 (М61v09);

– на кафедру внутрішньої медицини № 1: 8 вебкамер Gemix F9M;

– на кафедру терапевтичної стоматології: негатоскоп, стенд розміром (1,2х1,0)м з прозорими кишенями;

– на кафедру оперативної хірургії та клінічної анатомії: камеру цифрову кольорову з c-mount фотоадаптером 0,5 крат для мікроскопа з програмним забезпеченням аналізу зображень SEO-IMAGE Lab Bio, пірометр (інфрачервоний термометр), мод. НТ-820D, станцію гігієни рук «RX 5 M», 3 стійки кутові (2,20х0,45х0,30), бокс для голок, голки Дешана лівобічні, затискач для артерії, затискач для тестил, зонд медичний гудзиковий, корнцанг зігнутий, ложка Фольтмана, лоток для інструментів, негатоскоп б/к, ножиці хірургічні, пінцет анатомічний, пінцет хірургічний, провідник для голки, ранорозширювач довгий Фарабефа, ранорозширювач зубастий довгий, ранорозширювач короткий Фарабефа, ранорозширювач Янсена, рашпіль кістковий, роторозширювач гвинтовий, ручка для скальпеля, станок з лезами (10), щипці, долото хірургічне.

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

На медичному факультеті навчається 1991 студент, з них 1827 осіб – за спеціальністю «Медицина», 139 – за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» (бакалаври), 20 – за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» (магістри), 5 – за спеціальністю «Громадське здоров’я» (магістри, заочна форма).

Освітній процес на факультеті забезпечують 468 викладачів на 37 кафедрах, з яких 90,4 % мають науковий ступінь: 89 докторів наук (19,0 %) і 334 кандидатів наук (71,4 %), без наукового ступеня – 45 викладачів (9,6 %). Серед науково-педагогічних працівників вчене звання професора мають 72 особи, вчене звання доцента – 235 осіб.

Серед викладачів університету: 1 академік НАМН України, 3 заслужені лікарі України, 2 заслужені винахідники України, 2 заслужені працівники освіти України, 1 заслужений працівник охорони здоров’я України, 4 відмінники освіти України, 3 лауреати Державної премії України, 8 заслужені діячів науки та техніки.

За звітний період було відремонтовано та оновлено приміщення кафедр анатомії людини, гістології та ембріології, патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, медичної інформатики. На кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом і судовою медициною оновлено бальзамувальні розчини та посуд для зберігання навчальних макропрепаратів.

Кафедру неврології переведено в окремий відремонтований блок приміщень для проведення практичних занять та окремий відремонтований блок приміщень для проведення занять з лікарями-інтернами.

На кафедрі психіатрії завершено ремонт навчальних і допоміжних приміщень, встановлено нові меблі, оновлено устаткування, розроблено та встановлено нові інформаційні стенди.

Освітній процес на медичному факультеті здійснюється відповідно до державних стандартів вищої освіти, затверджених освітньо-професійних програм (ОПП), навчальних планів за відповідними рівнями вищої освіти

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я»:

За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей:

– 227 Фізична терапія, ерготерапія.

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей:

– 222 Медицина;

– 227 Фізична терапія, ерготерапія

– 229 Громадське здоров’я.

У 2020-2021 навчальному році кафедри факультету провели велику роботу для покращення якості проведення практичних занять та засвоєння навчального матеріалу студентами. Викладачі кафедр створили репозитарії відеолекцій, які розташували на сторінці кафедри в системі Moodle, а також в YouTube. Для читання лекцій та проведення практичних занять використовували платформу Microsoft Teams, що дозволило якісно проводити навчальні заняття, а також дистанційне опитування студентів під час контролю знань. Для вивчення клінічних ситуацій під час проведення практичної частини заняття викладачі медичного факультету склали 1747 кейсів клінічних завдань. Працівники факультету створили 75 відеофільмів і відеомайстер-класів, які активно використовували у навчальному процесі.

З 1 лютого до 19 квітня 2021 р. для студентів 6-го курсу «Лікувальна справа» проведено практичні тренінги на базі Центру симуляційного навчання з реанімаційних заходів у дорослих на догоспітальному та госпітальному етапах, що значно покращило практичну підготовку випускників.

Важливим індикатором підготовки здобувачів вищої освіти є ліцензійні інтегровані іспити.

Звітного року з 402 студентів спеціальності «Медицина» «Крок-1» склали з результатом 72% правильних відповідей, а англійську мову професійного спрямування з результатом 59,15% правильних відповідей.

«Крок-2» складав 451 студент. Середній відсоток правильних відповідей становив 79,45 %. Не склало «Крок-2» 7 студентів.

12 травня 2021 року здобувачі спеціальності 229 «Громадське здоров’я» другого року навчання вперше складали етап ЄДКІ, обов’язковим компонентом якого є інтегрований тестовий іспит «Крок-2» у формі пілотного.

Звітного року атестація випускників за спеціальністю «Лікувальна справа» проходила у формі об’єктивного структурованого клінічного іспиту на базі центру симуляційного навчання. Атестація магістрів за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» відбувалася у формі комплексного іспиту, ОСКІ та захисту кваліфікаційної роботи; бакалаврів у формі комплексного іспиту та ОСКІ, магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я у формі комплексного іспиту, «Крок-2» та захисту кваліфікаційних робіт. Дипломи лікаря отримали 442 випускники, магістра фізичної терапії, ерготерапії – 29 осіб, магістра громадського здоров’я – 11 осіб, бакалавра фізичної терапії, ерготерапії – 46 осіб.

За результатами успішно пройденої акредитації, яка відбувалася з 1 до 3 лютого 2021 року, факультет уперше отримав на 5 років сертифікати про акредитацію освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 229 «Громадське здоров’я».

Упродовж 2020/2021 н.р. на медичному факультеті виконували 10 науково-дослідних робіт, що фінансує Міністерство охорони здоров‘я, та 27 ініціативно-пошукових.

За звітний період співробітники медичного факультету захистили 8 докторських і 36 кандидатських дисертацій.

Працівники кафедр факультету опублікували 614 статей. У журналах, що індексуються наукометричною базою Scopus, науковці опублікували 53 статті, 41 статтю – у журналах, що входять до наукометричної бази Web of Science Core Collection. Видано 13 монографій. Зроблено доповідей на з’їздах, конгресах, конференціях: усього – 427, на закордонних – 51.

Науково-педагогічний колектив медичного факультету підготував до видання 23 підручники і 27 навчальних посібників.

Незважаючи на важку епідемічну ситуацію, на всіх кафедрах факультету працював студентський науковий гурток. Заняття зі студентами викладачі проводили як в дистанційному режимі, так і в наукових лабораторіях. У 2020-2021 навчальному році у студентських наукових гуртках займалися 547 студентів медичного факультету.

У студентській науковій програмі «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» взяли участь 196 студентів і 85 – у програмі «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

У ХХV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених 12-14 квітня 2021 року взяли участь 253 студенти факультету. Студенти в збірнику опублікували 478 тез.

Студенти медичного факультету Світлана Палій, Марія Семерез, Максим Горішний стали переможцями стипендіальної програми «Завтра.UA» від Фонду Віктора Пінчука за напрямком «Охорона здоров’я».

Студенти факультету гідно представили наш університет на міжнародній студентській олімпіаді в м. Самарканді (Узбекистан) і здобули багато призових місць. Перше місце з предмету «Педіатрія» отримала Юлія Правак (5 курс), перше місце з інфекційних хвороб у Юлії Вишневської (6 курс), друге місце з патологічної фізіології виборола Аліна Дяденчук (4 курс), а третє місце з цього ж предмету в Тетяни Стахів (5 курс). Третє місце з хірургії отримав Анатолій Білоусов (6 курс), таку ж позицію з анестезіології посіла Вікторія Ковалюк (5 курс). Студент медичного факультету 5 курсу Захар Онищук зі спеціальності «анестезіологія» був кращим у своїй номінації.

На факультеті активно проводили виховну роботу. У травні 2021 року студенти та викладачі взяли участь в онлайн-флешмобі та конкурсі фотографій «ТНМУ святкує День вишиванки!», провели бесіди до Дня української писемності та мови, акцію «Миколай про тебе не забуде», організували проєкт на підтримку онкохворих «Я є та я буду».

Студенти факультету долучилися до вакцинації від пневмококової інфекції дітей Тернопільської області, які хворіють на муковісцидоз, брали участь у педіатричному огляді маленьких пацієнтів.

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

За час функціонування фармацевтичного факультету в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України вже відбулося шістнадцять випусків спеціалістів денної та дев’ять заочної форм навчання.

У червні 2021 року відбулися перші випуски магістрів фармації денної та заочної форм навчання за спеціальністю 226 Фармація.

Натепер на факультеті навчається майже 1000 студентів, на бюджетній формі – 29 осіб.

У складі фармацевтичного факультету налічується 5 кафедр, 4 з яких є випускаючими – фармакогнозії з медичною ботанікою, фармацевтичної хімії, клінічної фармації, управління та економіки фармації з технологією ліків, загальної хімії.

Навчальний процес на факультеті на постійній основі забезпечують 56 викладачів, з них 55 (98,2 %) – з науковим ступенем. Серед викладачів факультету – 5 докторів і 50 кандидатів наук (у тому числі 4 доктори та 28 кандидатів фармацевтичних наук).

Найкращим підтвердженням належної організації всіх видів діяльності на факультеті є успішне проходження акредитації освітньо-професійної програми «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Сертифікат про акредитацію є дійсним до 01 липня 2026 року та забезпечує можливість надання освітніх послуг 300 здобувачам вищої освіти на рік навчання.

Слід зазначити, що протягом дії карантину викладачі всіх кафедр факультету, завдяки сформованим навчально-методичним блокам, змогли забезпечити повноцінне дистанційне навчання студентів денної та заочної форм і, за необхідності, надавали їм відповідну консультативну допомогу.

Викладачі факультету продовжують плідно працювати за різними науковими напрямками, отримуючи нові патенти та публікуючи значну кількість статей у фахових виданнях відповідного профілю, в тому числі тих, які цитуються наукометричними базами Scopus і Web of Science.

На факультеті вже другий рік виконується тема, що отримала державне фінансування: «Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та стандартизація».

Завідувач кафедри фармацевтичної хімії Лілія Логойда отримала перемогу в номінації «За наукові розробки в медицині» на здобуття медалі Святого Пантелеймона.

У вересні 2020 року в університеті відбулася VІІI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». Її організували викладачі кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків і кафедри фармації факультету післядипломної освіти. Науковий форум відбувся в он-лайн форматі на платформі Microsoft Teams. У конференції взяли участь фахівці галузі – науковці і практичні працівники з України, Бразилії, Польщі, Португалії, Узбекистану. Захід відбувається щодва роки й число його учасників постійно зростає.

Науково-педагогічні працівники факультету брали участь у різноманітних вебінарах, онлайн-конференціях тощо. Так, у листопаді 2020 року представники трьох кафедр фармацевтичного факультету, а саме кафедри фармацевтичної хімії – професор Лілія Логойда, доцент Дмитро Коробко, асистент Тетяна Кучер, аспіранти та молоді вчені Катерина Пелешок, Наталія Шуляк, Мар’яна Горин, Ельбехірі Мохамед; кафедри загальної хімії – доцент Григорій Загричук; кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою – асистент Альона Савич, аспіранти Ольга Скринчук і Лілія Костишин пройшли тренінг з ЯМР-спектроскопії, який органі-зували спеціалісти лабораторії ЯМР-спектроскопії Університету Мансури (Єгипет).

У лютому 2021 року науковці кафедр фармакогнозії з медичною ботанікою та фармацевтичної хімії взяли участь у 18th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry, який організувало Еллінське товариство медичної хімії (Hellenic Society of Medicinal Chemistry) за підтримки Європейської федерації медичної хімії та медичної біології (European Federation for Medicinal Chemistry and Medical Biology).

За звітний період продовжувала зміцнюватися матеріально-технічна база факультету. Закуплено та введено в експлуатацію навчальне та наукове устаткування, кафедри отримали нові комп’ютери, мультимедійне обладнання.

На кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків 9 лютого 2021 року відбулося відкриття навчально-тренінгового класу. Створено спеціалізований освітній простір, де студенти мають змогу не тільки отримати знання з предмету «Фармацевтичне та медичне товарознавство», але практично навчитися користуватися новими сучасними виробами медичного призначення. До облаштування класу долучилася Торгово-промислова компанія «Ергоком» та ТОВ «Норма».

Однією з об’єктивних оцінок навчальної роботи факультету є результати складання студентами етапів ЄДКІ. Так, у червні 2021 року наші випускники підтвердили високий рівень опанування відповідних навчальних дисциплін.

Результати етапу 2 ЄДКІ – склали всі студенти денної форми навчання з загальним відсотком правильних відповідей – 80,9 %. Необхідно зазначити, що стовідсоткове складання даного компоненту державної атестації відбувається вже третій рік поспіль.

Незважаючи на карантинні заходи на кафедрах факультету активно працював студентський науковий гурток.

У квітні 2021 року на базі Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Фармакологія, фармація» англійською мовою. За підсумками конкурсу Езіке Обіануджу Флоренс та Аджіе Адаезе Елізабет вибороли III місце, а Аббейкує Донкор Анніе та Омотошо Олуватобілоба Джой отримали диплом за найбільш інноваційну роботу.

Викладачі та студенти фармацевтичного факультету здійснюють ґрунтовну профорієнтаційну роботу серед випускників загальноосвітніх шкіл, медичних коледжів, активно долучаються до всіх університетських виховних заходів, волонтерської діяльності тощо.

Маємо впевненість у тому, що фармацевтичний факультет буде й надалі активно розвиватися за всіма напрямами своєї діяльності та здійснюватиме підготовку сучасних кваліфікованих фахівців для фармацевтичної галузі.

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В умовах карантину в повному обсязі забезпечено надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти відповідно до стандарту вищої освіти.

Навчання здобувачів вищої освіти здійснювалося за освітньо-професійною програмою «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 Охорона здоров’я. Освітньо-професійна програма акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, рішення ухвалене на засіданні 08 квітня 2021 р., протокол № 5 (48).

У 2021 році, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» від 28 березня 2018 р., атестація випускників факультету проведена у формі об’єктивного структурованого клінічного іспиту, як складової частини другого етапу ЄДКІ. У 2021 році вперше здійснено випуск лікарів-стоматологів, магістрів стоматології.

Навчальний процес на профільних кафедрах стоматологічного факультету забезпечують 54 викладачі (98,2 % з науковим ступенем). Серед науково-педагогічних працівників факультету 7 докторів медичних наук – 12,96 % (7 професорів), 46 кандидатів медичних наук – 85,18 % (із них 34 доценти) та 1 викладач (1,85 %) без наукового ступеня.

На стоматологічному факультеті навчаються 620 студентів (525 вітчизняних і 95 іноземних студентів). За державним замовленням – 22 особи.

У звітному році на факультеті проведено перегляд освітньо-професійної програми підготовки магістрів і запроваджено на випусковому курсі профілізацію за вибором студентів: профіль «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортопедична стоматологія». З врахуванням цього розроблено та введено в дію новий навчальний план.

Згідно з новим навчальним планом колективи кафедр підготували всі навчально-методичні матеріали нормативних і вибіркових дисциплін. Каталог вибіркових дисциплін, рекомендованих для вивчення у наступному навчальному році, розміщений для ознайомлення студентів на офіційному сайті університету. Сформовано групи для вивчення вибіркових дисциплін на 2021/22 навчальний рік.

За умови дистанційного навчання, питання наповнення навчально-методичних комплексів дисциплін надзвичайно актуальне. Навчальний процес на кафедрах факультету повністю забезпечений усіма навчально-методичними матеріалами, що розміщені на вебсторінці у системі Moodle.

За звітний період на факультеті запроваджено нові форми проведення практичних занять. Цікавим є досвід проведення підсумкових занять у формі клінічної вебконференції. Клінічна конференція дає можливість широкого обговорення певних випадків з практичної стоматології, визначити необхідність і цінність методів обстеження, оцінити правильність тактики лікування, ознайомитися з якістю оформлення медичної документації.

Результатом якісного навчання та фахової підготовки студентів факультету є результати участі у Міжнародній онлайн-олімпіаді для студентів медичних вищих навчальних закладів «Самарканд-2020». Студенти стоматологічного факультету гідно представили наш університет і здобули перемогу в номінаціях, зокрема з хірургічної стоматології Ярина Тильчак (5 курс), терапевтичної стоматології – Сніжана Ковенько (5 курс), ортопедичної стоматології – Богданна Пащук (5 курс),

Упродовж 2020-2021 навчального року науково-педагогічні працівники факультету активно працювали над удосконаленням педагогічної та фахової майстерності. Викладачі взяли участь у вебінарах та інших онлайн-заходах.

За звітний період захищено 2 дисертації (1 докторська та 1 кандидатська). Науково-педагогічні працівники беруть активну участь у роботі міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, виставок. Результати власних досліджень представлено у 40 науково-педагогічних статтях (21 із них у виданнях, що входять у наукометричні бази данних Scopus, Web of Science). Отримано 5 патентів, зроблено 19 доповідей на конференціях (6 міжнародних).

Для забезпечення навчального процесу на факультеті, авторськими колективами працівників видано 5 навчальних посібників (1 англійською мовою), методичні рекомендації для самостійної роботи.

На факультеті активно діє студентське наукове товариство. Студенти беруть активну участь у науковій роботі за програмами «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» й «Студентська наука та профорієнтаційне навчання». Результати наукових досягнень студентів стоматологічного факультету висвітлені у доповідях і збірниках матеріалів щорічних Міжнародних медичних конгресах студентів і молодих вчених (м. Тернопіль), Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Щорічно скарбничка наукових здобутків студентів стоматологічного факультету та їхніх наукових керівників поповнюється дипломами й грамотами.

Велику увагу на факультеті приділяють виховній роботі. Студенти разом з викладачами брали участь у національно-патріотичних, доброчинних заходах і волонтерській роботі.

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Протягом 2020-2021 навчального року на факультеті іноземних студентів навчалося 2686 іноземних громадян із 60 країн (з них англійською мовою за основними спеціальностями – 99 %).

Упродовж останніх років відзначається зростання набору за основними акредитованими спеціальностями. За минулий навчальний рік, незважаючи на складнощі у зв’язку з пандемією, зараховано 408 іноземців за спеціальністю «Медицина» та 8 – за спеціальністю «Стоматологія».

Розподіл студентів за спеціальностями: 2176 осіб – Медицина; 95 осіб – Стоматологія; 30 осіб – Фармація; 339 осіб – Медсестринство.

Продовжує розвиватися заочна форма навчання медсестер-бакалаврів. На цій формі упродовж 2020-21 навчального року навчався 331 іноземний студент, переважно громадяни США. 2021 року 118 студентів заочної форми, в тому числі 88 бакалаврів і 29 магістрів, отримали дипломи.

Найбільший контингент студентів (51 %) у нас з азійських країн, з африканських – 32 %, з європейських – 9 %, американських – 8 %. На першій позиції за чисельністю цього року – студенти з Індії (1201 особа), другий за величиною контингент – це студенти з Нігерії (486 осіб), третій – студенти зі США – 236 осіб. Багато навчається студентів з Гани (186 осіб) і Польщі (182 особи).

ТНМУ увійшов до ТОП-10 найпопулярніших університетів (8 позиція за кількістю іноземних студентів), а також у число 10 кращих університетів за кількістю іноземців, які навчаються на заочній (4-а позиція) та очній (8-а позиція) формах навчання.

За звітний період проводили активну роботу щодо рекламування освітніх послуг університету з метою збільшення контингенту іноземних громадян. Важливу роль відіграє розміщення відповідної інформації на сайті університету та факультету. Абітурієнти мають можливість самостійно ознайомитися з переліком необхідних документів і самостійно звернутися із запитом на скриньку факультету іноземних студентів щодо видачі запрошення. Виготовлено низку нових рекламних матеріалів. Розширено співпрацю з компаніями, які здійснюють набір на навчання іноземних громадян. З університетом активно співпрацювало 9 компаній. У звітному році видано 1102 запрошення на навчання.

Деканат факультету іноземних студентів активно співпрацює з Державною міграційною службою України та Державною прикордонною службою України. Представник Головного центру оперативного документування та оперативно-технічних заходів Державної прикордонної служби України, підполковник Малік Усманов 19 травня 2021 року зустрівся з керівництвом університету з метою обговорення подальших напрямків співпраці. Він подякував адміністрації університету та працівникам деканату факультету іноземних студентів і вручив грамоти за плідну співпрацю та стабільні партнерські стосунки.

До факультету іноземних студентів належать підготовче відділення, навчально-науковий інститут медсестринства та 5 кафедр. У всіх підрозділах здійснюється постійна активна робота з організації навчального процесу, підвищення якості підготовки іноземних громадян, рівня їх практичної та професійної компетенції. На випускових кафедрах факультету іноземних студентів працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі, які постійно підвищують свою майстерність стосовно володіння професійною англійською мовою. Міжнародні сертифікати В2 мають 30 викладачів факультету (50 %).

У 2020-2021 навчальному році проводилася значна робота щодо підготовки до складання ліцензійних іспитів «Крок»: тренінг на кожному занятті на кафедрах з використанням екзаменаційних баз «Крок» та передекзаменаційне тестування; створено базу ключових слів і визначень до всіх тестових запитань «Крок-1» попередніх років (англійською); проведено контрольні тестування з використанням відкритих тестових баз минулих років з дотриманням усіх протиепідемічних вимог; здійснено аналіз результатів тестування з визначенням груп ризику щодо незадовільної підготовки до іспиту; проводили тематичні передекзаменаційні консультації. Кафедри також постійно поновлюють тестові завдання для семестрових іспитів в університетському центрі незалежного тестування з включенням ситуаційних задач «Крок».

Важливим маркером рівня практичної та професійної компетентності випускників з числа іноземних громадян є рівень складання ліцензійних іспитів. Цього року 98,3 % випускників-медиків склали «Крок-2» та 100 % випускників стоматологів і фармацевтів – ЄДКІ, етап 2.

На кафедрах факультету застосовують сучасні освітні методики та впроваджують інноваційні технології навчання, активно розвивається симуляційне й дистанційне навчання. Покращилося матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

Науково-педагогічні працівники кафедр факультету взяли участь у 44 вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях.

Викладачі факультету беруть участь у 9 НДР. За рік опубліковано 33 статті у журналах, які індексуються у базах Scopus та Web of Science. Працівники кафедри внутрішньої медицини №2 видали 2 навчально-методичних посібники англійською мовою для студентів 4 і 5 курсів: «RAPID REVIEW FOR EXAM PREPARATION (Endocrinology, Pulmonology, Gastoenterology, Hematology), «RAPID REVIEW FOR EXAM PREPARATION (Cardiology, Rheumatology, Nephrology)».

Розвивалася активно й студентська наука. Студенти-іноземці плідно займаються за програмою «Студент – майбутній фахівець високого рівня навчання». Іноземні студенти також займаються активно науковими проєктами, беруть участь у роботі кількох наукових товариств, зокрема Тернопільської філії Європейської Асоціації студентів-медиків (EMSA Ternopil). Команда нового студентського проєкту «MedGradient» організовувала низку тренінгів зі студентами-молодших курсів.

Упродовж минулого навчального року іноземні студенти традиційно брали участь в університетських доброчинних проєктах і проводили власні акції. Одним з яскравих заходів стала благодійна виставка «AFRO PhotoFest» та ярмарок пакистанських смаколиків, які відбулися в дворі адміністративного корпусу університету. Це була ініціатива проєкту «MedVoice-TNMU». За ініціативою Ганійського національного земляцтва було організовано збір коштів на підтримку медиків тернопільських лікарень у зв’язку з пандемією COVID 19.

Важливу роль відіграють національні студентські товариства (земляцтва), в які організовані студенти Індії, Нігерії, Іраку, Польщі, Гани, Намібії, Замбії, Зімбабве, Єгипту, Марокко, Пакистану та Еквадору. Періодично здійснюються зустрічі лідерів земляцтв іноземних студентів з адміністрацією факультету та університету. В умовах карантину за ініціативи національних земляцтв організовано онлайн-флешмоби, проведено медичні олімпіади.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕДСЕСТРИНСТВА

Навчання студентів у ННІ медсестринства у 2020-2021 н.р. здійснювалося за спеціальністю 223 «Медсестринство» (бакалаврський і магістерський рівні) галузі знань 22 «Охорона здоров’я», освітньо-професійні програми «Сестринська справа» та «Парамедик».

У 2020-2021 н. р. контингент студентів становив 914 осіб, з яких 174 – денної та 740 – дистанційно-заочної форми навчання; 543 вітчизняних і 371 іноземних студентів. З наявного контингенту студентів 63 особи навчалися за бюджетні кошти й 851 особа – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Розподіл студентів за ступенями вищої освіти такий:

– перший (бакалаврський) рівень, освітня програма «Сестринська справа» – 689 осіб (413 вітчизняних і 276 іноземних студентів);

– перший (бакалаврський) рівень, освітня програма «Парамедик» – 70 осіб (вітчизняні студенти);

– другий (магістерський) рівень, освітня програма «Сестринська справа» – 155 осіб (60 вітчизняних і 95 іноземних студентів).

Освітній процес забезпечували викладачі 31 кафедри університету, які входять до складу медичного факультету та факультету іноземних студентів.

За звітний період проведено капітальний ремонт навчальних кімнат і приміщень ННІ медсестринства з модернізацією освітлення та новими меблями.

У 2020-2021 навчальному році для забезпечення навчального процесу в ННІ медсестринства придбано обладнання на суму 34 715,31 грн. У березні 2021 року навчально-науковий інститут медсестринства отримав благодійну допомогу у вигляді медичного обладнання від університету Мак’Юена, м. Едмонтон, Канада на суму 115 627,00 грн. Зокрема, для лабораторії практичних навичок навчально-наукового інституту медсестринства було придбано:

– два інфузіомати,

– чотири пульсоксиметри,

– електрокардіограф

– модель передпліччя для відпрацювання ін’єкцій.

У 2020-2021 н.р. році в ННІ медсестринства переглянуто та оновлено освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також освітньо-наукову програму для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство».

Упродовж 2020-2021 н.р. відбувалася активна міжнародна співпраця між викладачами ННІ медсестринства та університету Мак’Юена (Канада)

У вересні 2020 р. викладачі ННІ медсестринства розпочали наукове дослідження «Порівняння реакцій на пандемію COVID-19». Розробниками даного дослідження стали:

– університет Мак’Юена (м. Едмонтон, Канада);

– Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського (ТНМУ) (м. Тернопіль, Україна);

– Католицький університет Мауле (м. Талька, Чилі),

– Університет Ла-Серена (м. Ла-Серена, Чилі).

27 січня 2021 року ННІ медсестринства та університет Мак’Юена (Канада) розпочали новий спільний проєкт: вивчення курсу «Якісні методи дослідження». Слухачами даного курсу є аспіранти та пошукувачі PhD програми з медсестринства. Мета цього курсу полягає у вивченні методології використання якісних методів у науковому дослідженні.

З 4 травня до 4 червня 2021 р. студенти та викладачі ННІ медсестринства брали участь у канадсько-українській програмі «Global Health».

25 травня 2021 року в рамках співпраці між ТНМУ та вищою інноваційною школою «Колегіум Мазовія», м. Седльце, Польща двоє студентів четвертого курсу освітньої програми «Сестринська справа» Мельник Зоряна та Вергелес Людмила й викладачі ННІ медсестринства взяли участь і виступили з доповідями на Міжнародній студентській науковій конференції: «Роль медсестри та акушерки в протидії хворобам цивілізації».

Викладачі ННІ медсестринства беруть активну участь у виданні науково-практичного журналу «Медсестринство», де активно друкують статті співробітників ННІ медсестринства, студентів-магістрантів, практикуючих медсестер.

Значну увагу в ННІ медсестринства приділяють виховній роботі. Співробітники випускової кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими є кураторами груп студентів ННІ медсестринства. Неодноразово для студентів (у тому числі й іноземних) організовували екскурсії, заходи національно-патріотичного спрямування. ННІ активно сприяє розвитку волонтерського руху серед студентів.

Студенти майбутні медсестри та парамедики займаються в гуртках художньої самодіяльності, вокального, театрального та танцювального спрямування, а також у спортивних секціях з футболу, баскетболу, волейболу.

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Навчальний процес на факультеті післядипломної освіти проводиться на базі 6 кафедр: терапії та сімейної медицини; педіатрії, акушерства і гінекології; хірургії; фармації та стоматології. До навчального процесу залучені 16 кафедр медичного факультету та 1 кафедра фармацевтичного факультету.

Викладання на факультеті забезпечує колектив з 44 викладачів. Як правило, це найбільш досвідчені спеціалісти, доктори та кандидати медичних наук, професори й доценти за всіма головними напрямками медицини. На 6 кафедрах інституту працює 10 професорів, докторів медичних наук, 31 доцент, 4 асистенти – кандидати медичних наук. Загалом кафедри факультету повністю забезпечені кваліфікованими викладачами, наявний достатній резерв.

Факультет післядипломної освіти працює з двома контингентами лікарів – слухачами та лікарями-інтернами.

На курсах спеціалізації та тематичного удосконалення перепідготовлено 1445 слухачів.

У звітному році продовжувалася робота з організації дистанційної форми навчання, а саме проведення передатестаційних курсів за очно-заочною формою з використанням дистанційної форми навчання. На дистанційну форму виносяться години самостійної роботи курсантів. Це надає курсантам можливість індивідуалізованого підходу до удосконалення своєї професійної майстерності, ефективно використовувати сучасні комунікаційні можливості в навчальному процесі.

Традиційно актуальними є курси з освоєння лапароскопії, що проводять на базі оновленого центру малоінвазивних технологій.

Первинну спеціалізацію (інтернатуру) проводили з 15 фахів.

Динаміка зарахування лікарів (провізорів)-інтернів першого року навчання на кафедри університету залишається стабільною протягом останніх років, що дозволяє виконувати навчально-виробничий план інтернатури. У звітному періоді на перший рік інтернатури було набрано на 60 інтернів більше, ніж у минулому.

У звітному році приділялося багато уваги удосконаленню навчання лікарів-інтернів на заочних базах стажування. Були проведені наради спільно з департаментами охорони здоров‘я Тернопільської та Рівненської ОДА щодо організації роботи та ведення документації на базах стажування. Спільним наказом департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації та Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського переглянуті, приведені відповідно до вимог Наказу № 291 МОЗ України та затверджені заклади охорони здоров’я – бази стажування лікарів-інтернів і керівники лікарів-інтернів.

Слід відзначити позитивну роль навчання лікарів-інтернів в умовах симуляційного центру, адже під час навчального процесу інтерни не завжди мають можливість відтворити велику кількість тих чи інших маніпуляцій, відчувають нестачу тематичних пацієнтів, а також існують етико-деонтологічні обмеження у взаєминах між інтерном і пацієнтом у клініці.

Дуже важливою є оцінка знань інтернів за результатами ліцензійних іспитів «Крок-3». Середній бал успішності складання ліцензійного іспиту «Крок-3 Загальна лікарська підготовка» нашими інтернами в цьому році склав 78,1%, а «Крок-3 Стоматологія» – 80.0%.

У звітному навчальному році продовжувалося впровадження нових технологій навчання. Лікарі-інтерни та слухачі, які навчаються на кафедрі хірургії та на кафедрі акушерства та гінекології, мають можливість спостерігати за малоінвазивними та іншими оперативними втручаннями у системі реального часу за допомогою оптоволоконних систем.

Кафедри факультету впровадили методики дистанційного навчання на заочному етапі спеціалізації «Загальна практика-сімейна медицина», на циклах ТУ з фаху «Акушерство та гінекологія».

На кафедрах факультету проводять науково-практичні мініконференції з щоденними презентаціями реальних клінічних випадків, клінічні конференції та семінарські заняття з розглядом презентацій клінічних випадків хворих з типовою та рідкісною патологією.

Усі кафедри факультету виконують НДР, які мають важливе науково-прикладне значення для клінічної практики. Працівники факультету у 2020-2021 навчальному році надрукували у фахових журналах 106 статей, 79 тез, отримано 6 патентів на корисну модель, підготовлено 3 інформаційних листи.

За 2020-2021 н.р. захищено 3 кандидатських і 1 докторську дисертацію, проведено 5 впроваджень результатів наукових досліджень у практику охорони здоров’я.

За звітний період за участі кафедр факультету проведено три Всеукраїнські та регіональні конференції.

За звітний період викладачі факультету проконсультували 4125 хворих, здійснили 386 оперативних втручань, провели 19 клінічних і патологоанатомічних конференцій. У практику лікувальних закладів упроваджено 8 нових методів діагностики та лікування.

Понад 90% викладачів інституту мають вищу кваліфікаційну категорію.

НАУКОВА РОБОТА

Розвиток фундаментальної та прикладної науки в галузі медицини, фармації і громадського здоров’я, проведення інноваційних досліджень та інтеграція наукових знань у практичну медицину, утвердження ТНМУ як прогресивного наукового центру на рівні світових стандартів – це стратегічні завдання розвитку університету. Наукова діяльність як складова системи освіти посідає провідне місце в підготовці та підвищенні професійного рівня викладацького складу, а також у підвищенні якості підготовки студентів та формуванні навичок науково-дослідної роботи.

У звітному році працівники ТНМУ опублікували 1084 статті у базі Scopus, у тому числі в топових журналах, як-от Science, Lancet Neurology, Food Control. Кількість цитувань 2019 року становила 486, 2020-го – 820, станом на липень 2021 року – вже 1155.

За даними Webometrics Transparent Ranking, за кількістю цитувань Google Scholar профілів, університет посів третю сходинку серед медичних ЗВО України з 20807 цитувань.

Ректорат постійно сприяє захисту дисертаційних робіт працівниками університету. Продовжується практика преміювання дисертантів після подачі роботи до спецради в розмірі 5 000 грн. і наукових керівників після отримання диплома їх дисертантами – в розмірі 10 000 грн. Провадять безкоштовний друк, палітурку дисертацій та авторефератів у видавництві «Укрмедкнига» та надання можливості безоплатного публікування у фахових виданнях нашого вишу. Надаються творчі відпустки для написання дисертації. Підтримується практика преміювання науковців університету за публікації своїх наукових доробків у міжнародних фахових виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Для дотримання принципів академічної доброчесності системно налагоджено перевірку наукових робіт на наявність академічного плагіату за допомогою ліцензійного програмного забезпечення «StrikePlagiarism.com» та «Unicheck».

Викладачі, студенти та співробітники мають повний доступ до бібліометричних платформ Scopus, Web of Science, патентної бази даних Derwent Innovations Index (одна з найповніших баз даних патентів, починаючи з 1963 року), однорічний доступ до електронних книг (майже 39 тис. видань) на платформі ScienceDirect (включно з безстроковим доступом до колекції 2088 електронних монографій 2019-2020 рр.), до доступних ресурсів програми HINARI (The Health InterNetwork Access to Research Initiative), доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer (журналів Springer 1997-2020 рр. та електронних книг Springer). У тестовому режимі надавався доступ до повнотекстових баз Medline, CINAHL та Dentistry & Oral Sciences Source та Dynamed.

В університеті підготовка науково-педагогічних кадрів відбувається шляхом навчання у докторантурі, аспірантурі та лікарів у клінічній ординатурі.

У 2020-2021 навчальному році навчання в докторантурі на умовах контракту достроково завершила 1 особа.

У звітному році підготовку в аспірантурі проходили 163 особи, з них з відривом від виробництва навчався 51 аспірант (очна (денна) форма навчання), без відриву від виробництва – 112 аспірантів (у тому числі, 66 – очна (вечірня), 43 – заочна форми навчання).

У 2020-2021 навчальному році навчання в аспірантурі достроково завершили 18 осіб у зв’язку із захистом дисертаційних робіт у разових спеціалізованих вчених радах, у тому числі: 4 – очних (денних), 11 – очних (вечірніх), 3 – заочних аспіранти. Один аспірант відрахований з навчання в аспірантурі за власним бажанням.

У 2020-2021 навчальному році розпочали навчання в аспірантурі ще 41 особа: на очній (денній) формі навчання – 15 осіб, на очній (вечірній) – 13 осіб, на заочній формі – 13 осіб.

У клінічній ординатурі у 2020-2021 навчальному році проходили підготовку 24 клінічних ординатори, з них 5 осіб навчалися на державній формі навчання, 19 – на контрактній (іноземні громадяни). У 2020-2021 навчальному році завершили навчання 8 клінічних ординаторів, у тому числі 6 – іноземних громадян.

Спеціалізовані вчені ради

В університеті працює три постійних спеціалізованих вчених ради. За період з вересня 2020 року до червня 2021 року спеціалізована вчена рада Д 58.601.01 провела 13 засідань з приводу офіційного захисту 8 докторських і 16 кандидатських дисертацій. Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2021 № 462 термін повноважень ради продовжено до 1 жовтня 2021 року.

За звітний період спеціалізована вчена рада Д 58.601.02 провела 6 засідань з приводу офіційного захисту 4 докторських і 7 кандидатських дисертацій, а спеціалізована вчена рада К 58.601.04 – 9 засідань для захисту 3 кандидатів медичних наук і 1 кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія».

Проведено 31 захист дисертацій разовими спеціалізованими вченими радами на здобуття ступеня доктора філософії, зокрема з галузі знань 22 «Охорона здоров’я»: 3 – за спеціальністю 221 «Стоматологія», 24 – за спеціальністю 222 «Медицина», 1 – за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», 1 – за спеціальністю 228 «Педіатрія»; та галузі знань 09 «Біологія»: 2 – за спеціальністю 091 «Біологія».

Науково-дослідна робота

Нині науковці університету згідно з планом виконують 46 комплексних науково-дослідних робіт (у попередньому звітному році – їх було 42), з них 11 – за рахунок державного фінансування, 35 – ініціативно-пошукові НДР. Обсяг державного фінансування НДР цього року зріс і склав 4 738,84 тис. грн.

Держбюджетні теми:

 1. Імуногенетика злоякісного росту: вплив експресії гена Bcl-2 на стан протипухлинного імунітету та за умов коригувального впливу наноматеріалів.

Наук. керівник – доцент Лісничук Н.Є.

Обсяг фінансування на 2021 рік – 277,3 тис. грн.

 1. Розробка спеціалізованого медичного обладнання та лікувально-реабілітаційних методик для надання телемедичної (дистанційної) допомоги пацієнтам з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату.

Наук. керівник – д.мед.н. Цвях А.І.

Обсяг фінансування на 2021 рік – 358,10 тис. грн.

 1. Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення лікувально-діагностичних технологій та заходів біобезпеки.

Наук. керівник – академік НАМН України, проф. М.А. Андрейчин.

Обсяг фінансування на 2021 рік – 301,05 тис. грн.

 1. Розробка оригінальних комбінацій антигіпертензивних засобів, їх аналіз та стандартизація.

Наук.керівник – професор Логойда Л.С.

Обсяг фінансування на 2021 рік – 353,6 тис. грн.

 1. Рання діагностика кардіоваскулярних і метаболічних порушень у дітей шкільного віку.

Наук. керівник – професор Марущак М.І.

Обсяг фінансування на 2021 рік – 266,47 тис. грн.

 1. Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду за передчасно народженими дітьми та їх катамнестичне спостереження.

Наук.керівник – професор Павлишин Г.А.

Обсяг фінансування на 2021 рік – 386,7 тис. грн.

 1. Пілотне дослідження з неонатального скринінгу первинних імунодефіцитів методом TRECs i KRECs визначення Т- і В-лімфопеній.

Наук. керівник – професор Боярчук О.Р.

Обсяг фінансування на 2021 рік – 531,45 тис. грн.

 1. Ендотеліальна дисфункція, гіперкоагуляція та мікросудинний тромбоз при COVID-19: оцінка ризику, патогенез та діагностика.

Наук.керівник – професор Корда М.М.

Обсяг фінансування на 2021 рік – 794,1 тис. грн.

 1. Дослідження регенеративного потенціалу засобів клітинної терапії при гострому респіраторному дистрес-синдромі.

Наук.керівник – професор Криницька І.Я.

Обсяг фінансування на 2021 рік – 237,07 тис. грн.

 1. Особливості вітамінного та мінерального статусу у здорових дітей та у дітей із соціально значущими захворюваннями.

Наук.керівник – доцент Кінаш М.І.

Обсяг фінансування на 2021 рік – 468 тис. грн.

 1. Вивчення ефективності системи ламінарного пневмозахисту мобільної концепт-моделі пневмошолому від вірусних (коронавірусних, COVID-19), бактеріальних, токсичних агентів.

Наук. керівник – професор Кліщ І.М.

Обсяг фінансування на 2021 рік – 765 тис. грн.

Ініціативно-пошукова тематика науково-дослідних робіт кафедр університету зосереджена на актуальних проблемах сучасної клінічної та теоретичної медицини: вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах; профілактика і лікування післяопераційних ускладнень в плановій та ургентній хірургії; генетично-молекулярні механізми перебігу та обґрунтування диференційних лікувальних заходів у дітей з мультифакторіальними захворюваннями; оптимізація діагностики і профілактики захворювань репродуктивної системи жінок і розробка патогенетично обґрунтованих методів їх корекції; коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб; дослідження тромбозів системи нижньої порожнистої вени, розробка нових відкритих (міні-доступ) і лапароскопічних операційних втручань при лікуванні захворювань органів черевної порожнини на принципах мультимодальної програми «fast track surgery»; актуальні питання діагностики та профілактики захворювань репродуктивної системи жінок та розробка патогенетично-обґрунтованих методів їх корекції, вивчення метаболічного гомеостазу організму при захворюваннях органів ротової порожнини.

У сфері експериментальної медицини тривають пошуки новітніх методів і способів корекції та запобігання розвитку патологічних процесів за умов дії надзвичайних факторів на організм, профілактики та лікування ускладнень такого поширеного нині захворювання, як цукровий діабет, клініко-патогенетичне обґрунтування застосування кріоліофілізованих ксенотканин при термічній травмі; фармакологічні та фармакогенетичні аспекти протекторного впливу імунобіологічних препаратів, речовин природнього та синтетичного походження за різних патологічних станів, дослідження молекулярних механізмів розвитку патології, процесів апоптозу та некрозу клітин, тощо.

У галузі фармації – дослідження зі створення лікарських засобів направленої дії, в тому числі перспективної рослинної сировини та фітосубстанцій, їхньої стандартизації, маркетингового і фармакоекономічного аналізу, фармакологічної та клінічної активності.

Протягом 2020 року університет отримав вісім ґрантів від RECOOP Association, у п’яти з яких ТНМУ виступає головним дослідником, а ще у трьох співвиконавцем. Дослідження проводять у співпраці з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького та Інститутом біохімії імені О.В. Палладіна. Закордонні партнери: Вроцлавський технічний університет (Вроцлав, Польща), Університет Коменського в Братіславі (Братислава, Словакія), Осієцький університет імені Йосипа-Юрая Штросмаєра (Осієк, Хорватія), Університет Шегеда (Шегед, Угорщина):

 1. RECOOP RCSS # 021 Senior Scientists Grant 2020-2021 «Гендерні відмінності при хронічному стресі у студентів, спричиненому обмеженням пересування внаслідок пандемії COVID-19».
 2. RECOOP RCSS # 022 Senior Scientists Grant 2020-2021 «Дослідження хронічного стресу в SARS-CoV 2 інфікованих серопозитивних пацієнтів і медичних пра-цівників»
 3. RECOOP RCSS # 023 Senior Scientists Grant 2020-2021 «Вплив COVID-19 на артеріальну гіпертензію у пацієнтів, які приймають інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту (іАПФ) та антагоністи рецепторів ангіотензину (АРАІІ).
 4. RECOOP RCSS # 024 Senior Scientists Grant 2020-2021 Ендотеліальна дисфункція та гіперкоагуляція у перехворілих на COVID-19.
 5. RECOOP RCSS Grant # 25 Senior Scientists Grant 2020-2021 «Дослідження перехресного гуморального імунітету між коронавірусами, що спричиняють сезонні застуди, та SARS-CoV-2».
 6. RECOOP RCSS # 020 Senior Scientists Grant 2020-2022 «Розробка тест-наборів для імуноферментного визначення антитіл до SARS-CoV-2 у слині».
 7. RECOOP FUS Grant # 26 Fusion Grant 2020-2021 «Дослідження змін системи гемостазу та глікозилювання факторів згортання після перенесеного COVID-19».
 8. RECOOP BMYS RG # 027 Young Scientist Research Grant 2020-2021 «Застосування флуоресцентних оптичних сенсорів для визначеня вмісту кортизолу у слині при гострому та хронічному стресі, спричиненому COVID-19».

Розпочато співпрацю з Renal Research Institute (NY, USA) – клінічні дослідження ниркової недостатності.

Отримано ґрант від Американської ради в Україні з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS у проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ Initiative).

Команда викладачів успішно пройшла відбір на участь у другому циклі Програми вдосконалення викладання у вищій освіті України (2021-2022 рр.), які проводить Британська рада в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України й Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Керівник наукового відділу, доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією ТНМУ Оксана Шевчук виграла ґрант на участь у навчальному курсі «Управління інтернаціоналізацією та німецько-українським академічним співробітництвом 2020-2021».

Присуджено премії переможцям конкурсу наукових робіт на присудження премії імені Івана Горбачевського за розвиток наукового потенціалу вишу, підвищення його рейтингу та популяризацію в Україні і за кордоном.

Усі бажаючі подавали свої напрацювання за такими напрямками:

1) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем теоретичної медицини та фармації;

2) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем клінічної медицини та стоматології;

3) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем суспільних та гуманітарних дисциплін.

Головними критеріями відбору переможців на призначення премії були результати завершеного наукового дослідження; наявність циклу наукових праць, надрукованих у фахових виданнях України та за кордоном, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science; відзнаки на всеукраїнських і міжнародних наукових форумах; отримання та комерціалізація патентів на винаходи; презентація своїх наукових розробок за кордоном.

У напрямку «Досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем теоретичної медицини та фармації» першість отримало дослідження «Мікробіологічна діагностика гонококової інфекції, антибіотикорезистентність та геномна епідеміологія Neisseria gonorrhoeae в Україні», авторами якої є Ірина Бойко, Інна Криницька.

За напрямком «Досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем клінічної медицини та стоматології» перемогла робота «Розробка спеціалізованого телемедичного обладнання і лікувально-реабілітаційних методик для надання дистанційної реабілітації пацієнтам з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату». Автори Андрій Цвях, Андрій Господарський, Оксана Шевчук.

За напрямком «Досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем суспільних та гуманітарних дисциплін» комісія присудила премію дослідженню «Волинське село ХІХ століття». Автор – Валерій Дідух.

Базою для виконання науково-дослідних і дисертаційних робіт є атестовані лабораторії: міжкафедральна навчально-дослідна лабораторія (МНДЛ); центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ); лабораторія мікробіологічних і паразитологічних досліджень; лабораторія досліджень інфекційних хвороб; лабораторія морфологічних досліджень та лабораторія психофізіологічних досліджень. Вони забезпечують отримання достовірних результатів наукових досліджень. Усі засоби вимірювальної техніки, які використовують у цих лабораторіях, проходять метрологічний контроль і повірені.

Робота МНДЛ здійснюється у 3-х напрямках:

 1. Забезпечення навчального процесу з предметів клініко-лабораторна діагностика, молекулярна біологія, регенеративна медицина для студентів додипломного та післядипломного етапів підготовки.
 2. Виконання лабораторних досліджень для дисертаційних робіт, планових і науково-дослідних робіт.
 3. Виконання лабораторних досліджень для співробітників і студентів університету, мешканців міста та області.

У МНДЛ працюють імунологічний, імуноферментний, біохімічний, клінічний підрозділи, лабораторія полімеразно-ланцюгової реакції (ДНК – діагностики), відділ клітинних культур, лабораторія імуногістохімічних та імуноцитохімічних досліджень.

МНДЛ атестована на право проведення лабораторних досліджень терміном на 5 років (свідоцтво МОЗ України про технічну компетентність № 132/17 видане 29.12.2017 р.).

На базі міжкафедральної навчально-дослідної лабораторії проходять навчання студенти медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Широкого авторитету лабораторія здобула в лікарів-лаборантів, які навчаються на курсах тематичного удосконалення та передатестаційних циклах. Студенти та курсанти разом з працівниками лабораторії проводять лабораторні дослідження.

У лабораторії ПЛР-діагностики проводять дослідження на Лайм-бореліоз та імуноблот (визначення антитіл Ig G та Ig M до борелій різних видів). Лабораторія імуногістохімічних та імуноцитохімічних досліджень працює над виконанням морфологічних досліджень для науково-дослідних, держбюджетних, госпрозрахункових і дисертаційних робіт.

Створено кріобанк клітинних культур, де зберігаються зразки стовбурових клітин, отриманих з пуповини, амніону, плаценти, жирової тканини людини та лабораторних щурів, міогенні прогінеторні клітини та фібробласти шкіри.

За звітний період в МНДЛ виконано 14413 досліджень (див. таблицю 6).

На базі МНДЛ за звітний період виконується 4 докторські, 13 кандидатських, 10 науково-дослідних робіт.

ЦНДЛ

У 2020-2021 навчальному році на базі ЦНДЛ виконувалося 11 науково-дослідних робіт, що здійснюються за кошти державного бюджету. З них 1 фундаментальна та 10 прикладних НДР. Також виконувалося 35 науково-дослідних дисертаційних робіт, з них докторських – 4, кандидатських – 31.

Виконано понад 25 тис. досліджень, з них:

– за плановими НДР – понад 15 тис.

– при виконанні дисертаційних робіт – понад 10 тис.

Лабораторія мікробіологічних досліджень

На базі лабораторії співробітники кафедр беруть участь у міжкафедральній НДР «Впровадження елементів нейро-розвиткового догляду для новонароджених різного гестаційного віку та їх катамнестичне спостереження», кафедральній НДР «Моніторинг aнтибіотикорезистентних штамів при соматичній та інфекційній патології в осіб різного віку» та НДР за держзамовленням МОЗ «Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики».

Проводять мікробіологічні дослідження згідно з планом виконання дисертаційних робіт, виконано мікробіологічні дослідження 1 магістерської роботи, 6 студентських наукових робіт.

Продовжується дослідження полірезистентних до антибіотиків клінічних штамів за допомогою бактеріального аналізатора Vitek Compact-2. Впроваджено WHONET – міжнародну комп’ютерну програму для моніторингу антибіотикорезистентності.

Патентно-інформаційний відділ

Важливим розділом наукової роботи є винахідницька діяльність. До державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» подано 225 заявок на винаходи та корисні моделі.

До Українського інституту науково-технічної та економічної інформації відправлено:

31 реєстраційну картку (РК) на відкриття науково-дослідних робіт;

28 облікових карток (ОК);

28 інформаційних карток (ІК) на закриття теми;

1 авторське право на комп’ютерну програму.

Працівники відділу надавали постійну допомогу з оформлення документації та проведення інформаційного пошуку (планування): 5 докторських НР, 23 кандидатських НР.

До ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) подано: 225 заявка на винаходи та корисні моделі, отримано 76 охоронних документів на винахід (корисну модель), отримано 205 позитивних рішень щодо видачі патенту.

Нові виклики для світової економіки, створені пандемією, потребують особливої уваги з позицій розвитку сфери інтелектуальної власності. ДП «Український інститут інтелектуальної власності» за підсумками 2020 року визнав ТНМУ як заклад освіти з найвищою винахідницькою діяльністю.

Метрологічна експертиза та нормоконтроль наукової продукції

Основним завданням метрологічної служби (МС) є забезпечення єдності вимірювань в університеті, здійснення метрологічного контролю та нагляду за діяльністю всіх підрозділів університету з метою якісного проведення НДР й отримання достовірних результатів наукових досліджень, обліку матеріальних ресурсів, а саме:

– проведення профілактичних оглядів засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), засобів випробування та контролю, перевірка їх технічного стану, умов експлуатації, зберігання й наявності та повноти обліку;

– організація своєчасної повірки та атестації ЗВТ;

– проведення метрологічної експертизи матеріалів планування науково-дослідних та дисертаційних робіт;

– проведення метрологічної експертизи та нормоконтролю матеріалів науково-дослідних робіт, звітів про НДР, дисертацій, підручників, монографій, наукових статей та інших документів.

Діяльність МС проводиться згідно з затвердженим планом роботи, річних графіків повірки ЗВТ, які погоджені з ДП «Тернопільстандартметрологія».

З метою досягнення єдності вимірювань, достовірності отриманих результатів досліджень у навчальний період 2020-2021 рр. метрологічним забезпеченням були охоплені всі планові науково-дослідні та дисертаційні роботи, лікувальний процес і друкована продукція, діяльність господарської частини. Для порівняння з навчальним періодом 2018-2019 н.р. і навчальним періодом 2019-2020 н.р. дані наведено у таблиці 7.

Здійснено перевірку первинної документації та проведено метрологічну експертизу і нормоконтроль 37 кандидатських, 7 докторських дисертацій, 40 заключних і проміжних звітів про НДР, 23 статті до наукових конгресів, конференцій та в наукові журнали, проведено метрологічну експертизу й погоджено метрологічне забезпечення при плануванні 45 дисертацій та 13 планових НДР.

Протягом року проводився постійний метрологічний нагляд за використанням засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), застосуванням методик досліджень у наукових лабораторіях згідно з розробленим планом профілактичних оглядів ЗВТ, що оформлено відповідними актами.

Проведено звірку з даними бухгалтерії та підрозділів обліку ЗВТ. Підготовлені переліки ЗВТ, що використовуються при виконанні НДР, в лікувальному, навчальному процесі, для обліку матеріальних ресурсів, а також таких, що тимчасово не використовуються або потребують ремонту. Інформація про кількість ЗВТ та обладнання в підрозділах університету наведена в слайдах.

Проводили роботи з організації своєчасного ремонту та перерозподілу ЗВТ.

Складено, затверджено та погоджено з ДП «Тернопільстандартметрологія» переліки ЗВТ, які підлягають повірці 2021 р.

Повірка ЗВТ в 2020 р. була здійснена у 3-4 кварталі. Повірено 154 одиниці ЗВТ на суму 59329,94 грн.

Атестовано силами МС у наукових лабораторіях університету 22 термостати та суш. шаф, 22 центрифуги.

Головною організацією метрологічної служби МОЗ України (далі ГОМС МОЗ України) організовано та проведено періодичне оцінювання технічної компетентності на проведення вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології відповідно до заявленої галузі технічної компетентності 37 лабораторій закладів охорони здоров’я, що належать до сфери, в якій реалізація державної політики належить до повноважень МОЗ України. Проведена їх перевірка безпосередньо у заявника. Оформлено та видано свідоцтва про технічну компетентність.

Надавалися консультації керівникам лабораторій та метрологічних служб закріплених за ГОМС МОЗ України наукових і навчальних закладів МОЗ України щодо порядку оцінювання роботи наукових лабораторій та інших питань забезпечення єдності вимірювань.

Діяльність віварію університету

Протягом навчального року проводили роботу у віварії з вирощування та утримання лабораторних тварин і свиней.

З 1 вересня 2020 до 1 червня 2021 року у віварію народилося:

      білі щурі – 2056 гол.;

      білі миші – 500 гол.;

      морські свинки – 45 гол.

Протягом навчального періоду використано для навчального процесу:

      білі щурі – 130 гол.;

      білі миші – 20 гол.;

      морські свинки – 60 гол.;

      поросята – 20 гол.

Для дисертаційних робіт використано:

      білі щурі – 1688 гол.;

      білі миші – 10 гол.;

Станом на 1 червня 2021 року є в наявності:

      білі щурі –1241 гол.;

      білі миші – 470 гол.;

      морські свинки – 71 гол.;

Наразі у дослідах з підготовки дисертаційних робіт є 760 гол. щурів білих.

Концентрованими та соковитими кормами поголів’я лабораторних тварин забезпечується повністю.

Поросят закуплено у сільгосппідприємствах 56 гол., з них використано для навчального процесу – 20 гол., для навчальних операцій з лікарями-курсантами за циклом тематичне вдосконалення «Лапароскопічні технології» – 36 гол.

Тварини, що утримуються у віварії, кормами та ветпрепаратами забезпечуються до повної потреби згідно з раціоном.

Наукові форуми

За навчальний рік 2020-2021 рр. у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України відбулося 26 науково-практичних конференцій, з них 21 – зареєстрована в МОЗ України; 16 конференцій – з міжнародною участю. 2 з них ввійшли також до реєстру МОН України.

Наукове товариство студентів

Робота ради наукового товариства студентів базується на координуванні діяльності студентських наукових гуртків кафедр і роботи студентів-учасників наукових програм. Для оптимізації студентської наукової роботи в університеті діють програми: «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» та «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації».

У поточному навчальному році у студентських наукових гуртках займаються 547 студентів медичного факультету, 49 – фармацевтичного, 52 – стоматологічного та 95 – факультету іноземних студентів.

Студентські наукові гуртки зареєстровані на всіх кафедрах ТНМУ.

У студентських наукових програмах бере участь така кількість студентів: «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» – 366 студентів (медичний – 196, стоматологічний – 30, фармацевтичний – 45, іноземних студентів – 95); «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації» – 111 студентів (медичний – 85, стоматологічний – 19, фармацевтичний – 7).

Студенти ТНМУ були співавторами 87 статей, опублікованих у фахових виданнях (з них 50 – учасники програм). Також студенти опублікували 457 тез на конференціях (учасники програм – 256), з них на всеукраїнських – 102, міжнародних – 355; презентовано 167 усних виступів.

12-14 квітня 2021 року проведено ХХV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. Учасниками стали представники з 15 міст України, а також Індії, Польщі та Німеччини, які протягом трьох днів на пленарних і секційних засіданнях обговорювали актуальні питання та перспективи сучасної медицини. Загалом до публікації було подано 500 наукових робіт. У конгресі взяли участь 64 гості з українських закладів вищої освіти та 161 молодий науковець ТНМУ.

Видавнича діяльність університету

Протягом 2020-2021 року видавництво «Укрмедкнига» видало 248 назв різної друкованої продукції.

Серед них 15 назв підручників – 13 повторних і 2 нових.

Видано 38 навчальних посібників, 23 з них повторним тиражем, 15 нових.

Протягом року видано 3 назви монографій, 11 назв іншої літератури, 11 збірників матеріалів конференцій, 56 видів матрикул, 76 назв індивідуальних планів для студентів.

У видавництві виходять 12 журналів, 11 з них внесено до переліку наукових фахових видань України, дві газети – «Медична академія» та «Університетська лікарня».

Крім того, видавництво забезпечує всі підрозділи університету необхідними бланками, журналами та іншою друкованою продукцією. За рік видавництво отримало 2 493 342 грн: від видавничої діяльності одержано 1 961 258 грн., для власних потреб надруковано продукції на 532 084 грн., бібліотеці передано книг на суму 330 700 грн.

БІБЛІОТЕКА

Бібліотека Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського – важливий структурний підрозділ університету, який поєднує бібліотечно-інформаційні функції з основними елементами університетських технологічних сервісів, навчально-науковий центр університету, пов’язаний зі світовими інформаційними ресурсами й забезпечує швидкий та зручний доступ до них, знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів у ТНМУ.

Бібліотека ТНМУ органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси. Її місія – сприяти цілісному розвитку гармонійної особистості, забезпеченню її навчальних, наукових, культурних потреб шляхом створення сучасного бібліотечно-інформаційного освітнього середовища університету.

У складі бібліотеки працюють:

– відділ комплектування та наукової обробки документів;

– інформаційно-бібліографічний відділ;

– відділ обслуговування та зберігання фондів.

Приміщення бібліотеки ТНМУ складається з головного корпусу (вул. Січових Стрільців, 8), філіалу для іноземних студентів (вул. Живова, 3) і філіалу читальної зали (вул. Коцюбинського, 18). Обслуговують користувачів на 3-х абонементах і в 4-х читальних залах.

Бібліотеку оснащено 51 комп’ютером, 8 принтерами, інтерактивною дошкою. Усі комп’ютери об’єднані в локальну мережу та мають доступ до мережі «Інтернет». Також бібліотека та її філіали є зоною вільного доступу до Wi-Fi.

Станом на 01.08.2021 року загальний фонд бібліотеки нараховує 351 940 прим. документів, у т. ч.:

– книг – 282 498;

– періодичних видань – 42 368;

– неопублікованих документів (дисертацій, авторефератів дисертацій, магістерських робіт, методичних рекомендацій) – 14 927;

– електронних носіїв з записами – 723,

– мережевих локальних документів – 11424.

За цільовим призначенням фонд розподіляється таким чином:

– навчальні видання – 160 527;

– наукова література – 184 764;

– художня література – 6 649.

У 2020-2021 навчальному році фонд бібліотеки поповнили 10 742 примірників книг на суму понад 3 636 776,10 грн. У т. ч.

– придбано 6316 прим. на суму 3 021 975,00 грн.;

– надійшло з видавництва ТНМУ «Укрмедкнига» 4296 прим. на суму 573 448.0 грн.;

– отримано в подарунок 131 прим. на суму 41353,10 грн.

Придбано підручники українською та англійською мовами з таких дисциплін, як медична мікробіологія, вірусологія та імунологія, патоморфологія, фармакологія, клінічна фармакологія, загальна хірургія, пропедевтика педіатрії, пропедевтика внутрішньої медицини, патофізіологія, біостатистика, гігієна па екологія, медична психологія тощо.

Серед подарованих бібліотеці видань – унікальне повне академічне зібрання творів Лесі Українки в 14 томах. Видання є спільним проєктом українського інституту книги та Волинського національного університету імені Лесі Українки, який підготували до 150-ої річниці від дня народження письменниці. Нині це найповніше видання творів Лесі Українки.

Важливим джерелом поповнення фонду бібліотеки ТНМУ в 2020-2021 навчальному році була також передплата періодичних видань. Бібліотека отримувала 134 назви журналів (100 за передплатою, 25 – безкоштовно через розсилку редакцій, 13 – з видавництва «Укрмедкнига»), 80 з яких – фахові видання з медико-біологічних проблем.

Також фонд бібліотеки поповнювався авторефератами дисертацій та дисертаціями, які захищають у нашому університеті.

Загалом надходження до фонду бібліотеки в 2020-2021 навчальному році становить 12 189 прим. видань, у тому числі навчальна література становила понад 90 % від загальної кількості надходжень.

Також бібліотека ТНМУ надає оn-line доступ до електронних ресурсів медичного і фармацевтичного профілю:

– ліцензійних наукових баз даних Scopus (https://www.scopus.com) та Web of Science (https://www.webofknowledge.com). Бази даних доступні з усіх автоматизованих робочих місць у читальних залах бібліотеки;

– баз даних публікацій з медицини, біології та суміжних наук, що мають відкритий доступ, у т. ч. Bioline International (https://www.bioline.org.br), BioMed Central (https://www.biomedcentral.com), Cambridge University (Press www.cambridge.org), Еlektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) (https://ezb.uni-regensburg.de/), Free Medical Journals (www.freemedicaljournals.com), Hindawi Publishing Journals (www.hindawi.com), PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov), PubMed Central (www.ncbi.nlm.nih.gov), SpringerOpen (www.springeropen.com), Wiley Open Access (www.wileyopenaccess.com) та ін. Перелік баз даних вільного доступу представлений на сайті бібілотеки.

Важливими напрямками роботи бібліотеки ТНМУ в 2020-2021 навчальному році залишалися автоматизація бібліотечних процесів і створення електронних ресурсів. Вони відбуваються на основі інформаційно-бібліотечної системи (АІБС) ІРБІС 64, яка сприяє більш якісному та швидкому задоволенню потреб користувачів, забезпечує доступ до електронних каталогів, інших бібліографічних баз даних, дозволяє створювати повнотекстові бази даних (електронні бібліотеки), здійснювати автоматизовану книговидачу, покращує можливості контролю за рухом бібліотечного фонду тощо.

Відкритий та доступний у віртуальному просторі електронний каталог бібліотеки дозволяє залучати віддалених користувачів, загальний обсяг баз даних електронного каталогу бібліотеки ТНМУ становить 206 574 записи. За навчальний рік база даних електронного каталогу бібліотеки ТНМУ збільшилася на 41279 записів.

З метою оптимізації роботи бібліографів і більш повного задоволення інформаційних потреб користувачів у 2020-2021 навчальному році бібліотека ТНМУ, як і в попередні роки, брала участь у роботі Корпорації медичних бібліотек України. Це дозволило отримувати інформацію про зміст 317 медичних журналів (217 українських і 100 зарубіжних), більш повно та якісно поповнювати предметний каталог, замовляти для користувачів сканкопії статей із журналів, які не передплачують до університетської книгозбірні.

Обслуговування користувачів у бібліотеці ТНМУ здійснюється на 3-х абонементах, у 4-х читальних залах та в інтернет-центрі.

Станом на 01.08.2021 р. кількість користувачів за єдиним обліком становила 7 317 осіб, з них:

– викладачів та інших працівників університету – 735;

– студентів – 6571;

– інших – 11.

У 2020-2021 навчальному році у зв’язку із загальноукраїнським карантином обслуговування в бібліотеці здійснювалося лише на абонементах. Протягом навчального року обслужено понад 15 тис. користувачів. Книговидача склала 231 329 прим., відвідування – 75 565 візитів.

У період карантину бібліотека ТНМУ розширила послуги, якими можна скористатися дистанційно. Надавалися, зокрема, такі послуги:

 • Запитай у бібліотекаря. Бібліотекарі надавали відповіді на всі питання щодо роботи бібліотеки, її послуг і сервісів, інформаційних ресурсів тощо в телефонному режимі чи e-mail.
 • Доступ до інформаційних ресурсів. Найвагомішим з інформаційних ресурсів бібліотеки є електронний каталог. З його допомогою користувачі мають можливість з’ясувати, чи є потрібне видання у фонді бібліотеки, чи наявне воно у даний час на абонементах, а також підготувати списки джерел до наукових робіт, переліки рекомендованоії літератури до освітніх програм тощо. Електронні ресурси представлені доступом до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, добіркою баз даних публікацій з біологічних, медичних і суміжних дисциплін, що мають вільний доступ, доступом до Національного репозитарію академічних текстів, добірками сайтів українських медичних періодичних видань, українських і закордонних електронних бібліотек, соціальних мереж для науковців тощо. Доступ до цих джерел допомагає швидко знайти потрібну інформацію.

За звітний період бібліотеками виконано понад 900 довідок, у т.ч. тематичних (підбір інформаційних ресурсів за темою наукової роботи). Надавалися бібліографічні консультації аспірантам, магістрантам і науковцям університету.

Дні інформації у 2020-2021 н.р. проводили у віртуальному режимі. Працівники бібліотеки підготували 9 бюлетенів нових надходжень періодичних видань, які розіслано на кафедри університету.

Також у 2020-2021 навчальному році бібліотека долучилася до роботи з питань наукометрії та бібліометрії, здійснення моніторингу наукового потенціалу ТНМУ та особистого рейтингу вчених університету в наукометричних базах міжнародного рівня (Scopus, Google Scholar). На сайті бібліотеки створено інтерактивну сторінку «Бібліометрика ТНМУ», дані поновлюються щокварталу.

Упродовж минулого навчального року працівники інформаційно-бібліографічного відділу підготували 15 рекомендаційних списків літератури та біобібліографічний покажчик «Михайло Антонович Андрейчин».

Просвітницька діяльність бібліотеки ТНМУ у 2020-2021 навчальному році була спрямована на забезпечення зростання професійного рівня студентів, формування в них національної свідомості, активної громадянської позиції, виховання моральних якостей та духовних потреб, сприяння процесам самоідентифікації.

Важливим напрямком цієї роботи є виставкова діяльність, яка сприяє інтелектуальному розвитку читачів і популяризації бібліотечного фонду. Протягом навчального року було організовано 31 тематичну виставку документів. Для їх формування було використано 1907 документів з фонду бібліотеки. З-поміж організованих тематичних виставок варто зазначити такі: «Український вчений світової слави» (І.Я. Горбачевський), «На вічнім шляху до Тараса», «Квітни, пануй, рідна мово» (До Дня української мови та писемності), «Михайло Грушевський – перший український Президент», «Здоров’я нації – найбільша цінність держави», «Вони прославили наш край» та ін. Постійно оновлювалася виставка «Нові надходження до бібліотеки». Виставки експонуються в приміщенні бібліотеки та на вебсайті в розділі «віртуальні виставки».

Бібліотека ТНМУ активно співпрацює з громадськими й мистецькими організаціями, національно-культурними товариствами, творчими спілками, проводить творчі зустрічі, презентації нових книг.

2021 року бібліотека створила власний канал в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC9vBXf_TtaieMpv1F21ndjQ), де представлені відеозаписи творчих зустрічей, які проводили у бібліотеці.

Для презентації роботи бібліотеки широкому загалу користувачів підтримують сайт (http://library.tdmu.edu.ua/) та блог у мережі «Інтернет» (http://bibl-tdmu.blogspot.com).

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА

Лікувальна робота проводиться на 36 клінічних кафедрах університету, які розміщені на базах 21 лікувально-профілактичного закладу обласного та міського підпорядкування Тернопільської області, м. Рівне, а також м. Житомир.

Загальна кількість ліжкового фонду у 2020-2021 навчальному році склала 5283 ліжок.

23 працівники нашого університету входять до складу груп головних експертів структурних підрозділів з питань охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації та відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради.

2 працівників університету входять до складу експертів МОЗ України для надання організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи за відповідними напрямками, а саме:

проф. С.О. Галникіна – експерт МОЗ України зі спеціальності «Дерматовенерологія»,

асист. В. Крилюк – експерт МОЗ України зі спеціальності «Медицина невідкладних станів».

Академік НАМН України, завідувач кафедри інфекційних хвороб з шкірними та венеричними хворобами, доктор медичних наук, професор Андрейчин М.А. – голова Асоціації інфекціоністів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1337 затверджено «Положення про організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я за участю науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти у сфері охорони здоров’я», що дозволить проводити лікувально-діагностичну роботу науково-педагогічним працівникам університету.

Наказом МОЗ №253 від 15.02.2021р. затверджено форму погодження керівника закладу охорони здоров‘я на надання медичної допомоги пацієнту науково-педагогічними працівниками. Згідно з цим наказом практично всі керівники лікувально-профілактичних закладів обласного та міського підпорядкування надали погодження на надання медичної допомоги науково-педагогічним працівникам університету.

На клінічних кафедрах університету працюють 396 викладачів, з них 55% мають «вищу» кваліфікаційну категорію, 14% – «першу», 11% – «другу», 20% – не мають категорії.

За звітний період 153 викладачі клінічних кафедр пройшли профільну спеціалізацію, курси тематичного удосконалення за дистанційною формою навчання на базі ТНМУ, 2 викладачів пройшли передатестаційний цикл із суміжних дисциплін, 10 викладачів пройшли курси тематичних удосконалень у інших навчальних закладах, 5 викладачів пройшли стажування на робочому місці.

У 2020-2021 навчальному році підписані угоди про співпрацю між Тернопільським національним медичним університетом та:

– комунальним некомерційним підприємством «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради;

– комунальним некомерційним підприємством «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»;

– комунальним некомерційним підприємством Тернопільської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня»;

– ТОВ «Медична лабораторія «Панакея»;

– ТОВ «Клініка сімейної медицини «Біхелсі»;

– Львівським державним університетом фізичної культури імені Івана Боберського.

16.06.2021р. відбувся виїзд консультативної бригади університету у Петриківський обласний геріатричний пансіонат. Вузькі спеціалісти університету оглянули 75 осіб.

COVID-19

Викладачі кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами ТНМУ взяли активну участь у боротьбі за здоров’я й життя пацієнтів із захворюваннями, спричиненими вірусом COVID-19.

Протягом чотирьох місяців 5 викладачів кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами проводили чергування у ковідному відділенні ТМКЛШД. Проводили виїзди по санавіації працівники кафедри інфекційних захворювань у стаціонари області.

Проведено низку вебінарів за участі викладачів ТНМУ та закордонних спеціалістів, зокрема з Польщі та Німеччини на тему діагностики, лікування та поширення коронавірусної інфекції.

У засобах масової інформації опубліковані розлогі інтерв’ю. Проф. М.А. Андрейчин прочитав 14 лекцій на тему діагностики, лікування та поширення коронавірусної інфекції.

Проф. В.С. Копча, В.О. Паничева провели 18 виступів на місцевому телебаченні про коронавірусну інфекцію та запобіжні заходи.

У січні 2021 р. організовано «круглий стіл» з лікарями Теребовлянського району (с. Ілавче, сільська амбулаторія), присвячений питанням організації лікувально-профілактичних заходів в умовах пандемії COVID-19.

13-14 травня 2021 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України відбулася в онлайн-режимі науково-практична конференція та пленум ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» на тему: «Природно-осередкові, емерджентні та реемерджентні інфекції».

Проведено науково-практичні конференції для сімейних лікарів та інших фахівців м. Тернополя й області на базах Тернопільської університетської лікарні, Тернопільської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, Тернопільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру з питань діагностики, лікування, профілактики та організації протиепідемічних заходів щодо СОVID-2019.

29 червня 2021 року делегація Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського у складі доцента кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Романа Ляховича, доцентів кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Іванни Чепіль та Юрія Сороки, асистента кафедри медицини катастроф та військової медицини Богдани Перевізник взяла участь у тренінгу з питань діагностики та першої допомоги при анафілаксії, який проходив у Києві за підтримки Бюро ВООЗ в Україні.

У 2020-2021 навчальному році на виконання дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19 та проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію в ТНМУ провакциновано понад 550 працівників університету. Під час вакцинації використовували вакцину AstraZeneca, Pfizer та Coronovac.

На базі університету розгорнуті тимчасові пункти вакцинації для проведення масової вакцинації на вул. Чехова, 7 та на вул. Коцюбинського, 3.

Стоматологічний відділ університетської клініки

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 940 від 14 грудня 2016 року стоматологічний відділ університетської клініки ТНМУ імені І.Я. Горбачевського внесено до переліку закладів охорони здоров’я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій.

За звітний період з вересня 2020 р. до червня 2021 р. у стоматологічному відділі виконано 91 прицільну рентгенографію та 278 ортопантомограм на загальну суму 38877 грн.

Лікарі-стоматологи університету проводять профілактичні огляди та протезування декретованих груп населення Петриківського геріатричного пансіонату та дітей Новосільської спеціальної школи-інтернату.

Центр психологічного консультування

Надано 383 консультацій, серед яких 13 для педагогічних працівників і 370 для студентів. Проведено індивідуальну психодіагностику емоційних станів за запитом студентів – 36 год.

Психологиня центру Людмила Богуцька організувала та проводить щотижневу психоедукаційну групу для студентів університету, в якій відбуваються тематичні зустрічі.

Просвітницька робота центру здійснюється також через наповнення інформаційними матеріалами сторінки у ФБ https://www.facebook.com/psycentr. consult та проведення просвітницьких зустрічей зі студентами на платформах Teams, Google meet, Zoom.

Фахівчиня центру Тетяна Гусєва була спікером на вебінарі «Don’t let your struggle become your identity», присвяченому проблемам молоді та її психічного здоров’я в період коронавірусної пандемії з темою «Чому психічне здоров’я є важливим для кожного?» У цьому вебінарі взяли участь 34 іноземних студенти, 8 українських студентів.

У рамках курсів підвищення кваліфікації Центр психологічного консультування для педагогічних працівників університету провів:

– 4 майстер класи на платформі Microsoft Teams на тему «Психологічна саморегуляція засобами арт терапії» (Гусєва Тетяна);

– 2 тренінги «Тривожне міжсезоння» та «Розпізнати психологічне насилля. Емоційний детокс» ( Богуцька Людмила);

– для викладачів і студентів університету вебінар «Стосунки: акценти на важливе».

– спільно зі студентським парламентом проведено зустріч зі студентами «Тривога: дати собі раду».

Фахівчині Центру психологічного консультування були доповідачами в українсько-швейцарському проєкті «Групи рівних» на теми «Емоції на роботі» та «Запобігання емоційному вигоранню».

Центр психологічного консультування провів заходи до Дня психічного здоров’я, Міжнародного дня здоров’я. Зокрема, цьогорічна інформаційна кампанія з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я у зв’язку з пандемією відбулася в онлайн-форматі.

Фахівчині центру психологічного консультування спільно з кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології та студентською ініціативою «TNMU Outlook» підготували відео просвітницького характеру, присвячене Дню психічного здоров’я.

Людмила Богуцька розробила та реалізувала творчо-терапевтичний проєкт «Голос казок» за співпраці з акторами Тернопільського драматичного театру та палацу культури «Березіль», за період березень-травень учасниками стали 12 осіб.

Психологині центру пройшли навчання у Всеукраїнському проєкті Національного центру ПТСР «Навички для психологічного відновлення», взяли участь в V Всеукраїнській конференції для психологів, що практикують гештальт-підхід «Гештальт – мистецтво стосунків» та у Всеукраїнському семінарі для психологів «Артрегуляція стресу, страху, сумнівів у часи невизначеності».

Медичний пункт

У медичному пункті оглянуто вітчизняних студентів – 11, відкрито довідок на звільнення від занять 7 (з діагнозом ГРВІ, ВСД), завірено довідок на звільнення від занять – 4, оформлено карт на поселення у гуртожиток – 593, оглянуто іноземних студентів – 402, відкрито довідок на звільнення від занять іноземних студентів – 38 (з діагнозом ГРВІ, ВСД, Ковід-19), завірено довідок на звільнення від занять іноземних студентів – 2 + (355 скеровано на консультацію до вузьких спеціалістів), оформлено карт на поселення у гуртожиток –135, проведено 976 флюорографічних обстежень і 2244 температурних скринінги.

Працює цілодобовий консультативний «Телефон довіри» для іноземних студентів.

Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги сіл Гнилиці, Кокошинці, Великий Говилів, Увисла

Через запровадження карантинних заходів унаслідок пандемії COVID-19 роботу НПЦ призупинили. Ці структурні підрозділи нашого університету відіграють важливу роль у практичній підготовці фахівців високого рівня кваліфікації. В 2021-2022 навчальному році планується відновити практичні навчання студентів у навчально-практичних центрах. Планується виїзд чергових бригад студентів, до складу яких входитиме від трьох до чотирьох осіб. Також планується відновити виїзди чергових бригад студентів у село Великі Гаї Тернопільського району, КНП «Великогаївська АЗПСМ».

Восени планується відкриття НПЦ у новозбудованій АЗПСМ с. Скорики, будівельні роботи в якій знаходяться на завершальній стадії.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародна співпраця університетів є невід’ємною частиною інноваційного розвитку вищої освіти. Враховуючи тенденції розвитку сучасної освіти та науки, процеси глобалізації й регіональної інтеграції, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України прагне здобути не лише національне визнання, але й високий міжнародний статус. Саме тому велика увага приділяється міжнародній діяльності як одному з пріоритетних напрямів розвитку університету, яка спрямована на інтеграцію навчального закладу до європейського та світового освітньо-наукового простору.

У своїй діяльності ТНМУ керується основними засадами та принципами, викладеними у Великій хартії університетів (Magna Charta Universitatum), підтримуючи найважливіші цінності університетських традицій та сприяючи тісним зв’язкам між університетами Європи.

Тернопільський національний медичний університет є членом:

– Європейської асоціації університетів (EUА);

– Європейської асоціації фармацевтичних факультетів (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP);

– Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Accociation for Regional Cooperation in the fields of Health, Science and Technology – RECOOP HST Association);

– Балтійської університетської програми (BUP).

У межах асоціацій здійснюється співпраця та обмін інформацією, а також проведення спільних дослідницьких проектів.

Медичний центр «Cedars-Sinai» (CSMC) та Асоціація RECOOP HST створили стратегічний альянс, основою якого є високоякісні наукові досягнення окремих партнерів. Стратегічний альянс допомагає своїм членам забезпечувати якісне управління дослідженнями та інноваціями, розширювати біомедичні дослідження та підвищувати дослідницький потенціал.

Основними аспектами, які розглядаються, вивчаються та досліджуються в проєктах Балтійської університетської програми, є питання сталого розвитку, демократії та захисту довкілля. Метою здійснення цих програм є підтримка ключової ролі університетів в умовах демократичного, мирного та сталого розвитку. BUP також пропонує цікаві заходи для студентів, аспірантів і викладачів університетів-учасників Програми.

У жовтні 2020 р. ТНМУ був представлений у щорічному форумі ЄС для країн Балтійського регіону в рамках Балтійської університетської програми разом з представниками Латвії, Білорусі, Литви, Швеції, Фінляндії, Чехії, Німеччини, Словаччини та України. BUP є однією з найбільших академічних програм співпраці у світі, в якій об’єднано понад 90 вишів регіону Балтійського моря. Зустріч відбулася в онлайн-форматі.

Міжнародна діяльність ТНМУ здійснюється відповідно до концепції розвитку університету на період 2018-2023 рр. Стратегічними цілями у міжнародному співробітництві є «підвищення міжнародного авторитету університету, забезпечення міжнародних стандартів якості освітніх послуг, забезпечення позитивної академічної репутації університету за освітніми програмами в Україні та за її межами, інтернаціоналізація освітнього процесу шляхом втілення та реалізації програм подвійних дипломів, участь студентів у міжнародних програмах академічної мобільності».

У 2020-2021 навчальному році Тернопільський національний медичний університет розпочав реалізацію програми   подвійних дипломів зі спеціальності «Парамедик» з Ургенчською філією Ташкентської державної медичної академії (Ургенч, Узбекистан) та Коледжем імені Святого Ігнатіуса Лойоли (Каунас, Литва).

Нині ТНМУ співпрацює з 88 закордонними партнерами: вищими медичними освітніми закладами та закладами практичної охорони здоров’я із 32 країни світу.

З року в рік кількість закордонних партнерів університету зростає. У 2020-2021 навчальному році підписано сім угод про міжнародну співпрацю. Новими партнерами стали:

 1. BAU Міжнародний університет (Батумі, Грузія);
 2. Університет Geomedi (Тбілісі, Грузія);
 3. Європейський медичний університет (Ташкент, Узберистан);
 4. Renal Research Institute (Нью-Йорк, США);
 5. Американські ради з міжнародної освіти: ACTR\ACCELS;
 6. Гродненський державний медичний університет (Гродно, Білорусь);
 7. Медичний університет Сіньсян (Сіньсян, Китай).

Упродовж 2020-2021 навчального року було здійснено 2 закордонних відрядження 3 працівників університету.

У період пандемії Covid-19 науково-педагогічними працівниками університету в онлайн-режимі здійснено:

– 39 стажувань (35 працівників);

– участь у міжнародних наукових форумах (49 заходів) – 33 працівники;

– участь у міжнародних тренінгах/воркшопах (15 заходів) – 17 працівників.

У Тернопільському національному медичному університеті здійснюється реалізація 3 програм Erasmus+ за напрямком КА2 спільно з медичними університетами Іспанії, Німеччини, Італії, Литви, Грузії, Вірменії – SAFEMED+, BASE, REHAB. Учасниками цих програм є понад 30 науково-педагогічних працівників ТНМУ.

У рамках Програми ЄС Еразмус+ «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine 2018-2021» REHAB у вересні 2020 року Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського організував і провів Осінні школи. До їх програми увійшли дистанційні лекції та майстер-класи провідних європейських фахівців фізичної терапії з Латвії, Фінляндії, Польщі, Литви.

Наразі діють 7 активних програм Erasmus+ за напрямком КА1 з 7 університетами, зокрема Вроцлавським медичним університетом (Польща), Університетом Сантьяго-де-Компостела (Іспанія), Державною вищою школою імені Папи Римського Івана-Павла ІІ у Білій Підлясці (Польща), Університетом Арістотеля у Салоніках (Греція), Латвійською академією спортивної освіти (Латвія), Державною медичною вищою школою в Ополе (Польща), Університетом Ондокуз Маюс (Туреччина).

На розгляді Європейської комісії перебувають 4 проєкти Erasmus+ КА1 спільно з Інститутом експериментальної біології імені Ненцького (Польща), Університетом Мармари (Туреччина), Коледжем Святого Іґнатіуса Лойоли (Литва), Ризьким університетом імені Страдіня (Латвія).

З метою досягнення міжнародного співставлення освітніх стандартів, залучення іноземного інтелектуального потенціалу на основі двосторонніх і багатосторонніх угод між українськими та закордонними партнерськими навчальними закладами, встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків в університеті активно здійснюється програма «visiting professor».

У 2020-2021 навчальному році для читання лекцій та проведення майстер-класів було запрошено 13 фахівців з провідних закордонних університетів. 4 фахівці з Німеччини прочитали лекції в рамках міжнародного проєкту REHAB. 8 провідних фахівців Бельгійського центру репродуктивної медицини (Брюсель, Бельгія) провели майстер-клас на тему «Новітні репродуктивні технології Бельгійського центру репродуктивної медицини» у рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології». Відомий нейрохірург Генрі Марш (Великобританія) прочитав онлайн-лекцію «Про смерть та згасання» для студентів ТНМУ.

У листопаді 2020 року викладачі та аспіранти фармацевтичного факультету ТНМУ взяли активну участь у тренінгу з ЯМР-спектроскопії, який організували спеціалісти лабораторії ЯМР-спектроскопії Університету Мансури (Єгипет). Практично орієнтоване професійне навчання відбулося в онлайн-форматі. Головним лектором тренінгу був професор кафедри фармацевтичної хімії, керівник лабораторії ЯМР-спектроскопії, координатор співпраці ТНМУ і Університету Мансури Хусейн І.Ель-Саббах (Prof. Dr. Hussein I. El-Subbagh, Ph.D., D.Sc.).

ТНМУ та Університет гуманітарних наук Аккон (Німеччина) започаткували проведення серії вебінарів, присвячених питанням протидії COVID-19 і реагуванню систем охорони здоров’я в Україні та світі. У січні-лютому 2021 року проведено низку німецько-українських вебінарів присвячених діагностиці та лікуванню хворих на SARS-CoV-2.

У січні 2021 року навчально-науковий інститут медсестринства Тернопільського національного медичного університету та Університет Мак’Юена (Канада) розпочали новий спільний проєкт – вивчення курсу «Якісні методи дослідження».

У лютому 2021 р. ТНМУ відвідав другий секретар Посольства Бельгії в Україні Кун Деклерк у рамках робочого візиту до Тернополя. Була обговорена перспектива міжнародної співпраці з профільними факультетами класичних університетів Бельгії.

У рамках договору про співпрацю із Самаркандським державним медичним інститутом (м.Самарканд, Узбекистан) у березні 2021 року пройшов двотижневий інтенсивний курс студентської віртуальної академічної мобільності (web academic exchange), в якому за сприяння відділу міжнародних зв’язків та ННІ медсестринства були залучені викладачі Тернопільського й Самаркандського медичних вишів. Двохтижневий інтенсив включав лекції та двохстороннє обговорення сучасних напрямків підтримання, збереження та відновлення здоров’я людини в професійній діяльності медичних сестер з огляду на те, що саме медична сестра є ключовою ланкою в роботі з пацієнтами, особливо в період пандемії. Проєкт мав 10 воркшопів у режимі zoom-конференції.

У травні 2021 р. Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Узбекистан Алішер Курманов і радник з торгово-економічних питань посольства Бабур Расулов у рамках робочого візиту до Тернопільської області відвідали Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського. Посол запропонував розробити дорожню карту в напрямку розширення освітньої діяльності ТНМУ на території Узбекистану. Пан Курманов зазначив, що, з одного боку, наш університет забезпечує високу якість освіти та постійно розвивається, а з іншого – Республіка Узбекистан перебуває у стані розвитку та модернізації медичної галузі. Ці дві складові, на думку посла, є вагомими чинниками для збільшення кількості партнерів з боку Узбекистану й розширення напрямків співпраці.

У червні 2021 р. у рамках українсько-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» за сприяння уряду Швейцарії відбулося відкриття лабораторії клінічних навичок для сімейних лікарів і медсестер.

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНА ТА ВИХОВНА РОБОТА

Метою виховної роботи в університеті є пропагування та прищеплення загальнолюдських, національних, громадянських, родинних цінностей шляхом залучення до різноманітних видів діяльності – пізнавальної, науково-дослідної, громадсько-корисної, правової, трудової, естетичної, екологічної, спортивно-оздоровчої. Карантинні вимоги та дистанційне навчання змінили форми виховної роботи у ЗВО зі студентами.

У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського створено всі умови для саморозвитку, самовираження та самореалізації особистості. Цілісний процес виховання реалізовується як шляхом аудиторної роботи через виховуюче навчання, так і через різноманітні позааудиторні активності – самоорганізацію студентів у праці та дозвіллі.

Основними напрямками виховної роботи, відповідно до «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», були:

 • національно-патріотичне виховання;
 • інтелектуально-духовне виховання;
 • моральне виховання, благодійна та волонтерська робота;
 • художньо-естетичне виховання;
 • здоровий спосіб життя;
 • робота з іноземними студентами.

У центрі виховної роботи та культурного розвитку функціонує інститут кураторів студентських академічних груп. Діяльність куратора спрямована на здобуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій та розвиток індивідуальних якостей майбутнього фахівця. Попри карантинні умови зі студентами прикріплених груп постійно проводять онлайн-бесіди, «круглі столи» на актуальні та важливі теми, обговорюються події з життя університету, міста, країни.

Одним з напрямків виховної роботи в університеті є національно-патріотичне виховання, яке спрямоване на відродження національної культури та використання кращих культурних надбань.

Щороку хор і театральна студія «Арт-драма» готують нову святкову програму колядок і щедрівок, а також вертепного дійства.

Важливу роль у національно-патріотичному вихованні відіграє ознайомлення студентів з пам’ятками культури рідного краю. Постійно відвідуваним місцем є Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Куратори груп серед студентів університету регулярно проводять бесіди щодо питань дотримання загальнолюдських моральних і духовних цінностей.

Викладачі та студенти взяли участь у заходах, приурочених вшануванню пам’яті Героїв Крут, Героїв Небесної Сотні, Героїв АТО, Українських Січових Стрільців, воїнів УПА, полеглих у Другій світовій війні.

Навчальний рік розпочався онлайн-виставкою студентських фоторобіт до Дня Державного Прапора України, який відбувався на сторінках студентського парламенту та угруповання «OUTLOOK» у соцмережах.

До 20 вересня 2020 року проводилися інформаційно-просвітницькі виховні години та бесіди кураторів академічних груп зі студентами усіх факультетів на тему «Що для тебе незалежність України?».

14 жовтня студенти вирішили вшанувати захисників країни у своєрідний спосіб. Вони започаткували флешмоб у соцмережах – обрали патріотичні пісні, вірші чи інший вид творчості, щоб висловити свою вдячність тим, хто оберігає наш мир і спокій.

Науково-краєзнавча студія Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського «Терполяни» під керівництвом доцента Леоніда Кравчука продовжує свою співпрацю з Музеєм національно-визвольної боротьби Тернопільщини.

9 листопада в Україні відзначили День української писемності та мови. Викладачі кафедри української мови впродовж 2-9 листопада 2020 року проводили заходи, приурочені цій важливій даті.

Дистанційно відбувся обласний етап ХІ Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Переможницею обласного етапу конкурсу стала студентка Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Діана Савіна, яка отримала диплом І ступеня.

Традиційно 14 листопада 2020 року відбулося вшанування пам’яті жертв Голодомору. Кураторами академічних груп були розповсюджено інформаційні матеріали, які надав Український інститут національної пам’яті, запрошено студентів взяти участь у всеукраїнській акції «Запали свічку пам’яті» та вшанувати жертв на Театральному майдані Тернополя. Студентський парламент ТНМУ поширив на сторінці у соцмережах лінк до перегляду фільму «Гіркі жнива».

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Студенти ТНМУ оголосили онлайн-флешмоб з метою вшанування пам’яті ліквідаторів на ЧАЕС.

Багаторічною традицією є зустрічі студентів зі священниками для обговорення важливих морально-етичних питань, які постають перед лікарями. Оскільки в умовах карантину такої можливості не було, започатковано онлайн-зустрічі. Отець Ігор Драпак, який є священником УГКЦ і капеланом ТНМУ, спілкувався зі студентами та викладачами за допомогою відеозвертань.

Студентка медичного факультету, учасниця науково-краєзнавчої студії «Терполяни» Марта Струк зайняла почесне третє місце у вокальному конкурсі-відборі «Miedzynarodowy festiwal piesni legionowej» та отримала можливість презентувати на міжнародному рівні наш університет.

21 лютого 2021 року викладачі кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського організували заходи до Міжнародного дня рідної мови.

25 лютого 2021 року виповнилося 150 років від дня народження Лесі Українки. Професор Анатолій Вихрущ організував поетичний конкурс «Подарунки для Лесі Українки». Понад тридцять учасників надіслали пісні, вірші, есе.

Напередодні відзначення 160-річчя перепоховання Тараса Григоровича Шевченка на запрошення громади Товстенецької ОТГ викладачі та студенти науково-краєзнавчої студії «Терполяни» посадили Шевченкову вербу у смт. Товсте.

Традиційно в травні 2021 року студенти та викладачі взяли участь в онлайн-флешмобі й конкурсі фотографій «ТНМУ святкує День вишиванки!», частина зйомок відбулася у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

Успішною формою виховання є доброчинна діяльність, до якої в університеті долучаються всі охочі, а також продовжує функціонувати волонтерський рух під керівництвом доцента кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою Іванни Керничної. До числа волонтерів належать і викладачі, і понад тисяча студентів, у тому числі іноземці. Основні напрямки діяльності волонтерства ТНМУ – допомога бійцям АТО, соціально незахищеним верствам населення, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам, інструкторські курси з домедичної допомоги, проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо профілактики захворювань.

У рамках проведеної акції «Прийди до мене, Миколаю!» 19 грудня 2020 року в «Квітоцентрі» відбулося свято Миколая для інклюзивних дітей, до якого долучилися співробітники кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання ТНМУ.

За доброю традицією загальноуніверситетського волонтерського руху «Misericordia» та науково-краєзнавчої студії «Терполяни», напередодні новорічно-різдвяних свят було огранізовано низку заходів у рамках проекту «Миколай про тебе пам’ятає».

18 грудня, напередодні Дня святого Миколая, колектив кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ разом з лікарями-інтернами та студентами Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського організували святкове дійство для пацієнтів дитячого психіатричного відділення КНП «ТОКПЛ» ТОР.

Викладачі, працівники та студенти впродовж останніх років активно допомагають нашим військовим на Сході України. Напередодні Великодніх свят (29 квітня 2021 року) до Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського завітала голова громадської організації «Схід та Захід єдині», волонтерка Марія Шестопалка, привітала викладацький та студентський колективи ТНМУ з прийдешнім Воскресінням Христовим і вручила подяки за тривалу підтримку та допомогу бійцям ООС. Вона також передала до музею Тернопільського медичного університету особисті речі ветеранів АТО й бойовий стяг з підписами. Адміністрація, викладачі та студенти університету неодноразово підтримували доброчинні акції організації «Схід та Захід – єдині».

У червні 2021 року волонтери Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського спільно з Марією Шестопалко, активною представницею волонтерського корпусу нашого міста, зібрали посилки та кошти для ветеранів війни, які перебувають у Центрі реабілітації наслідків нейротравм і проходять комплексну реабілітацію – медичну, фізичну та психологічну в КП «Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни» у селищі Клевань. Цього разу, щоб потішити та підтримати наших бійців, студентки та викладачі ТНМУ вирішили власноруч напекти смачного печива.

Тамара Воронцова, доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією, також зі своєю кураторською групою організувала проєкт «Замалюй рану ветерану». Студенти п’ятого курсу 12 березня 2021 року передали в Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни акрилові фарби, пензлики, художній папір різних розмірів, палітри для бійців, які проходять реабілітацію. У цьому лікувально-реабілітаційному закладі використовують ефективний метод психологічної реабілітації – арт-терапію.

Продовжується проєкт «Дівчата – дівчатам», який ефективно працює та підтримує жінок-захисниць – військовослужбовців, медиків, добровольців – упродовж шести місяців.

Активно долучилися студенти та викладачі всіх кафедр університету до міських акцій, присвячених дню Святого Миколая. Вже кілька років поспіль Центр соціальних служб захисту прав дітей та молоді надає списки сімей, які згодом майбутні медики відвідують з подарунками.

Студенти-волонтери у грудні 2020 р. брали участь у міській акції «Фабрика Святого Миколая» для допомоги малозабезпеченим сім’ям.

У червні 2021 року з нагоди Міжнародного дня захисту дітей кафедри Інституту морфології закупили книги дитячих віршів тернопільського поета Івана Стронського, які передано у Тернопільський благодійний фонд «КАРІТАС» Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ, Теребовлянську обласну комунальну спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для глухих дітей, Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр, Центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

26 лютого 2021 року студенти медичного факультету організували п’ять навчальних лекцій для учнів дев‘ятих і десятих класів Тернопільської спеціалізованої школи №5 з поглибленим вивченням іноземних мов у рамках освітнього проєкту «Sex-education».

Щороку 1 березня відзначають Всесвітній день імунітету. З цієї нагоди студентки організували низку інтерактивних лекцій з учнями 5-7 класів у ТЗОШ №4 та ТЗОШ №23. Упродовж дня вони розповідали школярам важливу інформацію про здоров’я. Метою заходу було ознайомлення учнів з імунітетом, особливо це актуально під час пандемії.

Студенти та викладачі ТНМУ взяли під свою опіку «Дім милосердя Святої Вероніки», який розташований у селі Петриків. Волонтери напередодні Різдва навідалися з гостинцями та колядою. Упродовж останніх місяців викладачі медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів ТНМУ зібрали понад 12 тисяч гривень. Завдяки цьому в достатній кількості вдалося закупити необхідні препарати, продукти харчування (каші, макарони, чай, солодощі), одяг, засоби гігієни. Волонтери цей заклад відвідують регулярно. Щоразу в доброчинних акціях беруть участь викладачі та студенти медичного, фармацевтичного, стоматологічного факультетів, інституту медсестринства. Зокрема, викладачі фармацевтичного факультету щоразу допомагають із закупівлею необхідних ліків.

Учасники громадської організації UMSA нашого університету організували проєкт на підтримку онкохворих «Я є та я буду». У День боротьби з раком – 4 лютого 2021 року – роздали онкохворим з Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансеру вірші, малюнки та листи, які створили студенти ТНМУ.

18 лютого студенти прочитали лекцію на тему «Медицина та особливості отримання медичної освіти у ТНМУ» для школярів десятих класів Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15», також студенти провели урок «Особиста гігієна» для учнів 5-6 класів Тернопільської спеціалізованої школи № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

У різних областях України з нагоди Всесвітнього тижня імунізації студенти медичного факультету ТНМУ організували низку заходів на тему «Імунітет та імунізація».

24 травня 2021 року студенти ТНМУ Ярина та Тетяна Степанюк зорганізували проєкт «Дитячий травматизм: види, профілактика» в трьох групах дитячого дошкільного закладу №3 Тернополя.

Особливою частиною волонтерського руху в ТНМУ є програма менторства. Четвертий рік поспіль у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського реалізовується проєкт наставництва, спрямований на тих, хто вперше переступає поріг закладу. Нині до числа менторів належить понад 60 студентів старших курсів, які опікуються всіма академічними групами першокурсників – як українців, так і іноземців.

Постійно значну увагу в університеті звертають на художньо-естетичне виховання студентів. Реалізація творчого потенціалу молоді здійснюється у хоровому колективі, студентському Творчому колективі, студентському влозі «Outlook». Попри дистанційне навчання, творчим групам вдалося провести відбір нових членів в онлайн-форматі та продемонструвати здобутки на своїх сторінках у соцмережах.

Спільно з кафедрою педіатрії та викладачами була здійснена робота «Вакцина діє», де було показано, що вакцинація є важливою зброєю проти вірусних захворювань, зважено всі «за» та «проти» щеплень, таким чином глядачі мали можливість ознайомитися з експертною думкою професіоналів.

10 жовтня відзначається Всесвітній день психічного здоров’я. Команда Outlook спільно з кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології та центром психологічного консультування ТНМУ підготували короткий відеоролик, в якому звернули увагу на питання ментального благополуччя, психоемоційного стану людини.

Особливої популярності набув проект «10 питань лікарю-спеціалісту», де студенти можуть дізнатись більше про захворювання, які їх цікавлять. Уже було здійснено кілька випусків.

1 березня 2021 року Генрі Марш прочитав онлайн-лекцію «Про смерть та згасання», трансляцію якої було здійснено на офіційному Youtube-каналі Тернопільського національного медичного університету. Лекцію в прямому ефірі переглядали 300 осіб, нині відеозапис лекції на Youtube подивилося понад 2300 осіб. Студентський актив ТНМУ отримав на свою адресу багато вдячних слів від студентів з інших міст, які мали змогу почерпнути особистий та професійний досвід Генрі Марша.

18 березня 2021 року спікером онлайн-лекції «Шлях до успіху» став Ростислав Валіхновський – випускник Тернопільського національного медичного університету, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, постійний експерт різних телепрограм на провідних телеканалах країни, пластичний та реконструктивний хірург, політичний та громадський діяч, засновник Інституту хірургії Valikhnovski Surgery Institute та священник УПЦ.

1 квітня 2021 року відбулася нова онлайн-зустріч на тему «Психотерапія у постмодерні», спікером якої був Олег Созонтович Чабан – випускник Тернопільського національного медичного університету, український учений у галузі психіатрії та медичної психології, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.Богомольця, доктор медичних наук, академік Академії наук вищої освіти України. Подібні онлайн-лекції з відомими лікарями проводитимуть й надалі.

Для абітурієнтів і студентів було знято цикл мотиваційних відео «Твоя спеціальність» за участі викладачів університету.

З метою відзначення кращих студентів і стимулювання студентських ініціатив 2020 року традиційно відбувся конкурс «Кращий студент ТНМУ». У номінації «За відмінні успіхи у навчанні» відзнаку отримала Ярина Тильчак. Найкращим у номінації «За вагомі досягнення в науковій роботі» було обрано Олександра Теренду. Подяку за активну громадянську позицію отримала Юлія Бандрівська. «За вагомі досягнення в розвитку культури» було відзначено Андріану Бучко. Найкращим волонтером цього року стала Дарина Шандрук.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансування університету як закладу державної власності здійснювалося за загальним (кошти державного бюджету) та спеціальним (власні надходження) фондами. Університет провадить свою діяльність на підставі кошторису доходів і видатків, який затверджується Міністерством охорони здоров’я України.

У 2020-2021 навчальному році фінансування з державного бюджету склало 72550,9 тис. грн., у тому числі за бюджетними програмами:

– 2301020 «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я» – 4550,1 тис. грн.,

– 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти» – 67985,8 тис. грн.

– 2301090 «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» – 15,0 тис. грн.

Кошти, отримані на наукову діяльність, були використані на:

– оплату праці та нарахування на заробітну плату – 2016,9 тис. грн.;

– придбання хімічних реактивів та витратних матеріалів для наукових досліджень – 2152,3 тис. грн.;

– оплату послуг – 523,4 тис. грн.;

– інші видатки (патенти) – 0,4 тис. грн.

Кошти, отримані на освітню діяльність, були використані на:

– оплату праці та нарахування на заробітну плату – 51670,7 тис. грн.;

–  харчування студентів з числа сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування – 525,3 тис. грн.;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 271,1 тис. грн.;

– виплату стипендії, матеріальної допомоги, придбання одягу та підручників студентам-сиротам – 16014,4 тис. грн.

Кошти, отримані на проведення іспиту ОСКІ студентами бюджетної форми навчання стоматологічного факультету, були використані на:

– оплату праці та нарахування на заробітну плату – 2,8 тис. грн.;

– придбання витратних матеріалів – 12,2 тис. грн.

Університет надає платні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», від 17.09.1996р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти».

За 2020-2021 навчальний рік надійшло коштів спеціального фонду всього 404162,60 тис. грн., в тому числі:

– за освітні послуги –381442,3 тис. грн.;

– від господарської та виробничої діяльності – 16472,1 тис. грн.;

– за оренду майна – 46,2 тис. грн.;

– від реалізації майна – 57,3 тис. грн.;

– інших джерел (гранти, дарунки, благодійні внески) – 6097,0 тис. грн.;

– за стоматологічні послуги – 47,7 тис. грн.

Надходження коштів від господарської діяльності та стоматологічних послуг зменшилися у зв’язку з впровадженням карантинних заходів. Підрозділи видавництво «Укрмедкнига», комплекс студентського харчування, навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина», стоматологічний відділ не надавали послуги через перебування працівників у простої в звітному періоді.

Видатки по спеціальному фонду склали 356262,3 тис. грн., у тому числі на:

– оплату праці та нарахування на заробітну плату – 294555,4 тис. грн.

– придбання товарів, робіт, послуг – 14628,7 тис. грн.;

– оплату відряджень – 114,7 тис. грн.;

– оплату комунальних послуг – 11735,3 тис. грн.;

– соціальне забезпечення студентів – 448,3 тис. грн.;

– інші видатки – 4220,2 тис. грн.;

– придбання обладнання та предметів довгострокового використання – 8442,7 тис. грн.;

– проведення капітального ремонту та реконструкції – 22117,0 тис. грн.

Видатки на утримання університету за рахунок загального фонду склали 17 %, спеціального фонду – 83 %.

У 2020-2021 навчальному році фінансовий стан університету покращився за рахунок:

– збільшення кількості контрактних студентів, зокрема іноземних;

– перегляду вартості платних послуг відповідно до зростання заробітної плати, цін і тарифів;

– залучення спонсорських коштів;

– отримання міжнародних ґрантів на здійснення наукових досліджень і реалізацію освітніх проєктів.

Всього у 2020-2021 навчальному році по спеціальному фонду отримано надходжень на 50795,4 тис. грн. більше, ніж за попередній навчальний рік.

Кошти загального фонду, які надійшли від Міністерства охорони здоров’я України на рахунок університету протягом навчального року, використані в межах кошторисних призначень.

Податки, збори та платежі до бюджету вносилися своєчасно й повністю.

Виплати заробітної плати та стипендії здійснювались своєчасно у встановлені терміни. Заборгованостей по заробітній платі та стипендії немає.

Для забезпечення належних умов навчання та проживання студентів, стійкого фінансового стану університету проводиться робота з вивчення та освоєння можливих додаткових джерел надходження коштів у межах чинних нормативних документів, здійснюється аналіз використання коштів з метою їх економного та раціонального використання, формуються перспективні та річні кошториси витрат і плани використання коштів загального та спеціального фондів.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ

Соціальна політика університету та профспілкового комітету співробітників і студентів спрямована на вдосконалення роботи із соціального захисту співробітників та студентів, забезпечення прав, збереження й підвищення мате­ріального добробуту, створення відповідних безпечних умов праці й навчання, організацію відпочинку й оздоровлення. Дотримання норм соціального захисту співробітників і студентів є одним з пріоритетних завдань у діяльності університету. При цьому соціальні гарантії відіграють важливу роль не тільки в забезпеченні безперебійної діяльності колективу, але й сприяють покращанню якості освітнього процесу, наукової, організаційної та виховної роботи.

Згідно з колективним договором і чинним законодавством, ректорат узгоджує з профспілковим комітетом працівників усі накази з питань трудових стосунків, організації й нормування праці, розподілу навчального навантаження. Питання про порушення виробничої дисципліни обговорюються на спільних засіданнях профкому та адміністрації університету. Всі питання, що стосуються студентського життя, узгоджуються зі студентським самоврядуванням університету.

У звітному році, відповідно до рішення конференції трудового колективу університету, кошти в розмірі 1,5 % фонду оплати праці виділялися на лікування працівників і студентів та культурно-масову роботу. Відповідно до колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією університету було створено спільну комісію для виділення коштів на лікування хворих працівників і студентів. У 2020-2021 р. рішенням комісії надано допомогу на лікування 269 працівникам на суму 1438977 тис. грн., з них на матеріальну допомогу на лікування COVID-19 – 281,7 тис. грн.

Первинною профспілковою організацією згідно з рішенням комісії було надано матеріальну допомогу у зв’язку з тяжким матеріальним становищем 402 працівникам на суму 557,3 тис. грн.

У звітному році були покращені умови праці на багатьох кафедрах і підрозділах університету. Зокрема, покращено умови вентиляції в усіх атестованих наукових лабораторіях, відділі незалежного тестування знань студентів, книгосховищі.

У жовтні-листопаді 2021 р. проведено атестацію робочих місць працівників університету, визначено робочі місця які мають шкідливі умови праці.

Відповідно до рішення вченої ради 2021 р. для підтримання життєвого рівня кожному не науково-педагогічному працівнику університету додатково до заробітної плати проводилася щомісячна доплата в розмірі 2775 грн. з коштів спеціального фонду. Науково-педагогічні працівники отримували доплату відповідно до результатів загальноуніверситетського рейтингу.

Усім працівникам університету в звітному році виплачувалася надбавка у розмірі 15 % за високі досягнення в праці.

Матеріальної допомоги на оздоровлення у 2020-2021 р. виплачено у сумі 680215 тис. грн., допомоги на поховання – 173,0 тис. грн.

Велику роботу у звітному періоді проведено для покращання медичного обслуговування працівників і студентів університету. Так, лише в міжкафедральній навчально-дослідній лабораторії впродовж 2021 р. було проведено 1925 загально клінічних досліджень для працівників університету: імуноферментних – 245, біохімічних – 1131. Загалом за рік здійснено 3301 досліджень для працівників. Університет власними силами забезпечує проходження також і медичного огляду для працівників і студентів.

З відкриттям в університеті стоматологічного відділу університетської клініки студенти та працівники університету мають можливість безкоштовно отримати стоматологічну допомогу, рентгенологічне та ортопантомографічне обстеження.

У зв’язку з поширенням короновірусної інфекції регіонами України 1328 працівників університету було застраховано від COVID-19 на загальну суму 737,7 тис. грн. Окрім цього, було забезпечено вакцинацію працівників університету вакцинами CoviShield, CoronaVac, Pfizer.

Опікується також університет і непрацюючими пенсіонерами, колишніми його співробітниками. До Великодніх свят кожному непрацюючому пенсіонеру було організовано та вручено продуктовий набір «Великодній кошик».

Особливо опікується університет студентами-сиротами. Щомісячно відбуваються зустрічі ректора з цією категорією студентів, виплачено матеріальної допомоги студентам-сиротам у сумі 926,15 тис. грн., у тому числі на придбання навчальної літератури – 92,04 тис. грн., на придбання предметів гардеробу та текстильної білизни – 6,9 тис. грн., на харчування – 600 тис. грн. та виплату матеріальної допомоги при працевлаштуванні – 57,2 тис. грн.

До свята Миколая кожному студенту-сироті виплачено матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн. від університету та від профкому по 1000 грн. і вручено святкові подарунки.

В університеті працюють і навчаються понад 10 осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції на Сході України. У звітному році до Дня захисника України їх було відзначено матеріальною винагородою та вручено подяки від ректора університету.

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

За звітній період діяльність адміністративно-господарського підрозділу спрямовувалася на забезпечення успішної організації роботи університету в умовах існуючих досі карантинних обмежень.

Працівники адміністративно-господарського підрозділу ефективно контролювали експлуатацію будівель, споруд і приміщень навчальних баз, проведення поточних і капітальних ремонтів, охорону майна університету. Проведено всі необхідні заходи, що згідно з наказом МОЗ України регламентують підготовку ДВНЗ до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр. Перед початком навчального року комісійно за участю представників управління ДСНС у Тернопільській області, управління Держпраці у Тернопільській області, управління освіти і науки Тернопільської ОДА та відповідальних працівників університету проведено інспекцію готовності університету до провадження освітньої діяльності. Результатом такої перевірки став акт прийому готовності Тернопільського національного медичного університету до 2020/2021 навчального року. Акт передано до управління освіти та науки Тернопільської ОДА.

Опалювальний сезон в університеті пройшов безаварійно. Періодично проводиться моніторинг використання енергоносіїв з метою економного їх використання. Шляхом регулювання подачі на теплових вузлах у будівлях університету, не порушуючи гігієнічних теплових норм в опалювальний період, зменшено споживання теплової енергії у корпусах на 6%, у гуртожитках – на 7%. Загалом стан карантину дозволив суттєво зекономити на комунальних послугах та енергоносіях. Так, споживання електроенергії зменшилося у корпусах університету на 37%, у гуртожитках на 35%, споживання газу зменшилося у корпусах на 15%, у гуртожитках на 28%, споживання води зменшилося у корпусах на 48%, у гуртожитках на 16%. Таким чином на оплаті комунальних послуг та енергоносіїв заощаджено 2 838 000 грн.

На виконання заходів з енергозбереження в університеті проведено заміну ламп розжарювання на люмінесцентні та енергозберігаючі (світлодіодні) на суму 67911,25 грн., проведено чергову планову метрологічну повірку лічильників обліку газу, теплової та електричної енергії, водопостачання. У корпусах проведено поточний ремонт внутрішніх систем опалення та водопостачання, поточний технічний огляд і ремонт паливних котлів комплексу будівель віварію. Проведено планове технічне обслуговування теплових вузлів навчальних корпусів та гуртожитків.

Виконано ремонтно-будівельних робіт у навчальних корпусах та гуртожитках університету на загальну суму 18 865 040,95 грн.

У навчальному корпусі № 2 ННІ морфології за адресою вул. Руська, 12 замінено вхідні двері та сходи парадного входу, завершено капітальний ремонт першого поверху, переплановано санвузли для врахування потреб людей з інвалідністю, відремонтовано сходові марші, приміщення кафедри гістології та ембріології, медичної інформатики, анатомії людини, патологічної анатомії із секційним курсом та судовою медициною. Після реконструкції 4-го поверху весь лівий бік переплановано під сучасно оснащену 5-а аудиторію. Закінчено капітальний ремонт 5-ї аудиторії.

У навчальному корпусі №6 за адресою вул. Чехова, 3 капітально відремонтовано коридор і навчальні кімнати 2-го поверху для університетського центру симуляційного навчання. Замінено дверні полотна, покриття підлоги та освітлення.

У навчальному корпусі №10 за адресою вул. Чехова, 7 тривають роботи з надбудови 3-го поверху. Планується перемістити в цю надбудову кафедру терапевтичної стоматології з сусіднього корпусу, а звільнені навчальні площі віддати на потреби симуляційного навчання. Для переобладнання звільнених приміщень під потреби симуляційного навчання замовлено відповідний проєкт у спеціалізованій організації.

Для навчального корпусу № 7 за адресою вул. Коцюбинського, 3 завершено проектно-вишукувальні роботи, які передбачають капітальний ремонт спортивного залу з облаштуванням належної вентиляції, ремонт санвузлвів та душевих.

У навчальному корпусі №11 за адресою вул. Дорошенка, 7 при підготовці до поточного навчального року у стислі терміни проведено поточні ремонти місць загального користування, частково перелаковано підлоги, перевірено стан системи водопостачання, каналізації та електричного живлення.

На території комплексу навчальних корпусів за адресою вул. Глибока, 19А проведено благоустрій навколобудинкової території всього комплексу споруд. Окремо для кожної споруди розробляються окремі проєкти, які передбачають капітальний ремонт із заміною дерев’яних вікон на енергозберігаючі склопакети, опорядження та утеплення фасадів (кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків, віварій з операційними оперативної хірургії і клінічної анатомії, гаражі, столярна та слюсарна майстерні, склад, прохідна, огородження й відеоспостереження території).

У гуртожитку №1 під час виконання ремонтних робіт виникла необхідність заміни обох ліфтів, які вже вичерпали свій ресурс, утеплення дахового перекриття та влаштування системи кондиціонування у силовій тренажерній залі цокольного поверху гуртожитку. Зміни внесено доповненням до основного проєкту. Нині ремонтні роботи на правому крилі завершені на всіх поверхах, медичному пункті, бібліотеці та продовжуються у підвальних приміщеннях. Роботи ведуться згідно з календарним планом.

Враховуючи прогнозоване відновлення роботи НОК «Червона калина» як відпочинкової зони комісія спеціалістів провела детальний огляд на предмет проведення поточних ремонтних робіт на більшості будівель комплексу.

З метою рекламування діяльності університету поновлюється зовнішня рекламу на бігборді на вулиці Живова біля гуртожитків.


Проєкт рішення конференції трудового колективу

 1. Затвердити звіт ректора університету про роботу у 2020-2021 навчальному році та перспективний план розвитку колективу на 2021-2022 навчальний рік. Схвалити роботу ректора за звітний період.
 2. Для виконання основних положень Закону України «Про вищу освіту» продовжувати вдосконалення організації освітнього процесу та забезпечення належної якості теоретичної і практичної підготовки фахівців з вищою освітою.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Забезпечити належне виконання працівниками запланованих завдань щодо політики та цілей у сфері якості Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Удосконалити п’ятирівневу систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти із залученням на кожному рівні зовнішніх стейкхолдерів.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, керівник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Термін виконання: до 01.12.2021 року.

 1. Провести перегляд освітньо-професійних програм за всіма рівнями вищої освіти та за результатами громадського обговорення й врахування рекомендацій стейкхолдерів внести зміни до навчальних планів.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, керівник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Термін виконання: до 20.06.2021 року.

 1. Впровадити в практику підготовки лікарів за спеціальністю 222 «Медицина» наскрізну програму «Симуляційна медицина».

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Розробити та затвердити загальне положення про порядок проведення атестації випускників за спеціальністю «Медицина» другого магістерського рівня вищої освіти у формі об’єктивного структурованого клінічного іспиту.

Відповідальні: декан медичного факультету, відповідальна за ОСКІ Пасяка Н.В.

Термін виконання: до 01.12.2021 року.

 1. Провести міжнародну інституційну акредитацію університету та міжнародну акредитацію освітньо-професійної програми другого магістерського рівня вищої освіти «Лікувальна справа» спеціальності 222 «Медицина».

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декани факультетів, керівник відділу внутрішнього забезпечення якості освіти.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Запровадити на випусковому курсі спеціальності 222 «Медицина» фахову профілізації з обов’язковим вільним вибором студентами вибіркового профілю підготовки.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи.

Термін виконання: до 01.02.2022р.

 1. Внести зміни до матрикул практичних навичок відповідно до переглянутих освітньо-професійних програм, затверджених стандартів вищої освіти за спеціальностями та програмі «Симуляційна медицина».

Відповідальні: декани факультетів, завідувач практики, керівник центру симуляційного навчання.

Термін виконання: до 01.09.2021р.

 1. Запровадити силабуси з усіх навчальних дисциплін і розташувати їх на головній сторінці кафедри у розділі «Навчальна робота».

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 01.09.2021р.

 1. Завідувачам кафедр проводити регулярний контроль ведення викладачами документації відповідно до вимог ISO 9001:2015.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Провести акредитацію освітньо-наукових програм «Фармація», «Медсестринство».

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з наукової роботи.

Термін виконання: до 01.06. 2022 р.

 1. Отримати ліцензію на здійснення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти за спеціальністю «Медсестринство».

Відповідальні: директор навчально-наукового інституту медсестринства.

Термін виконання: до 01.12. 2021 р.

 1. Завідувачам кафедр забезпечити відповідність науково-педагогічних працівників не менше п’яти видам і результатам професійної діяльності за спеціальністю, які застосовують до визнання кваліфікації відповідно до «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.35.2021 року № 365.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Завершити розробку модуля електронної передачі результатів складання екзаменаційної сесії з кафедр та Центру незалежного тестування в систему АСУ.

Відповідальні: керівник відділу інформаційних технологій, начальник навчального відділу.

Термін виконання: до 1.12. 20201 р.

 1. Доукомплектувати кафедри необхідною навчальною апаратурою та обладнанням, наочностями. Забезпечити проведення навчального процесу витратними матеріалами відповідно до поданих кафедрами заявок.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Ширше використовувати під час ОСКІ та атестації випускників стандартизованих пацієнтів. На практичних заняттях з базових клінічних дисциплін відпрацьовувати алгоритми виконання практичних навичок роботи в команді та командній взаємодії.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Розробити та впровадити в навчальну програму з клінічних дисциплін розділи з комунікативної компетентності, міжособистісної комунікації та командної взаємодії.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Збільшити кількість навчальних тренінгів на рівні кафедр, тематичних консультацій та ректорських контрольних робіт у центрі незалежного тестування знань студентів при підготовці студентів до складання ЄДКІ, Крок-2, Крок-3.

Відповідальні: декани факультетів.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Збільшити кількість індивідуальних робіт з дисциплін за рахунок тем, які виносять на самостійну роботу студентів.

Відповідальні: завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. У зв’язку з затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року №725 «Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» наказом МОЗ України №466 від 22.03.2019р. нового «Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» кафедрам факультету післядипломної освіти розробити освітні програми короткотривалих курсів тематичного удосконалення та стажування з ліцензованих спеціальностей.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, декан факультету післядипломної освіти, завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 1.12.2021 року.

 1. Для покращення англомовного навчання кафедрам університету забезпечити читання лекцій іноземним студентам викладачами, які мають міжнародні сертифікати володіння англійською мовою не нижче В2. Збільшити в університеті на 10 % кількість сертифікованих на рівні В2 викладачів.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Розширити бази проходження виробничої практики для студентів медичного, стоматологічного факультетів. Відділу практики проводити трансфер кредитів проходження практики в інших країнах.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, керівник відділу практики.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Кафедрам університету підвищити видавничу діяльність шляхом написання підручників і навчальних посібників, участі в авторських колективах з написання національних підручників, перекладу іноземних підручників на українську мову.

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти забезпечити дотримання науково-педагогічними та педагогічними працівниками університету графіку проходження курсів підвищення кваліфікації з актуальних питань педагогіки та професійної підготовки.

Відповідальні: керівник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. З метою підвищення цитованості та зростання h-індексу університету щоквартально проводити аналіз публікаційної активності науково-педагогічних працівників за даними наукометричних баз Scopus та Web of Science, доводити їх до відома науковців, акцентуючи на пріоритетності цитувань статей, які важливі для зростання наукометричних показників.

Виплату премій за публікаційну активність проводити тільки в тому разі, якщо були процитовані роботи з афіліацією ТНМУ.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, завідувач бібліотеки, директори ННІ, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом року.

 1. Продовжувати реалізацію наукових тематик з дослідження проблем регенеративної медицини, використовуючи можливості відділу клітинних культур міжкафедральної навчально-дослідної лабораторії. Розширити можливості видів діяльності лабораторії у межах Всеукраїнської асоціації з регенеративної медицини.

Відповідальні: завідувач лабораторії.

Термін виконання: протягом року.

 1. На базі відділу з проведення імуногістохімічних досліджень забезпечити виконання морфологічних та імуногістохімічних досліджень для науковців ТНМУ та інших закладів вищої освіти, розробивши маршрутні карти.

Відповідальні: керівник лабораторії, директор ННІ морфології, завідувачі кафедр ННІ морфології.

Термін виконання: протягом року.

 1. Зобов’язати наукові колективи кафедр і наукових лабораторій брати участь у конкурсах щодо виконання державних і міжнародних наукових програм для отримання ґрантів, що забезпечуються цільовим фінансуванням, а також пошуку наукових проектів, що виконуються на госпдоговірних засадах. Активно використовувати можливості Національного фонду наукових досліджень для забезпечення фінансування наукових проєктів.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, директори ННІ, завідувачі кафедр, завідувачі наукових лабораторій.

Термін виконання: протягом року.

 1. Науковцям і науковим колективам, що подають запити для участі в конкурсі наукових проєктів, що забезпечуються держбюджетним фінансуванням, забезпечити їх належну підготовку з обґрунтуванням актуальності, наукової новизни та очікуваної практичної цінності проєкту, а також відповідними експертними висновками щодо їх актуальності та наукової цінності.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, керівники НДР, завідувачі наукових лабораторій.

Термін виконання: протягом року.

 1. Забезпечити формування міжнародних дослідницьких колективів, проведення стажування у закордонних наукових центрах з метою виконання спільних наукових досліджень та підготовки спільних публікацій результатів цих досліджень у провідних закордонних журналах.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, директори ННІ, завідувачі кафедр, завідувачі наукових лабораторій.

Термін виконання: протягом року.

 1. При підписанні контрактів з обраними на вакантні посади професорами і доцентами кафедр університету, ввести у контракт пункт щодо зобов’язання публікувати протягом терміну дії контракту, за результатами власних наукових досліджень, щонайменше 2 статті у вітчизняних та іноземних часописах, що цитуються наукометричними базами Scopus чи Web of Science для професорів і 1 статтю протягом терміну дії контракту – для доцентів.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, відділ кадрів.

Термін виконання: протягом року.

 1. Здійснювати матеріальне стимулювання науковців університету та наукових колективів, які мають високі показники індексу Гірша (h-індекс), забезпечують високий рівень наукових досліджень і конкурентоспроможних розробок фундаментального та прикладного характеру.

Відповідальні: проректор з наукової роботи

Термін виконання: протягом року.

 1. Забезпечити процедуру оголошення, розгляду та нагородження науковців університету премією імені Івана Горбачевського згідно з оприлюдненим Положенням.

Відповідальні: проректор з наукової роботи

Термін виконання: квітень 2022 р.

 1. Науковому відділу здійснювати контроль ефективності винахідницької роботи науковців університету. Звертати увагу винахідників на пріоритетність розробок інноваційних проєктів і необхідність першочергового патентування речовин і моделей (зразків продукції та апаратури). При підписанні контрактів з викладачами рекомендувати у розділі «Наукова робота» планувати отримання патентів.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, керівник патентно-інформаційного відділу.

Термін виконання: протягом року.

 1. Забезпечити постійне оприлюднення результатів науково-дослідної роботи та науково-технологічних розробок викладачів у засобах масової інформації, конференціях, симпозіумах, семінарах регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівнів.

Відповідальні: керівники НДР, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом року.

 1. Забезпечити більш широке використання платформи Open Conference System для планування й проведення науково-практичних конференцій та інших наукових форумів, розміщення матеріалів наукових форумів.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, керівник відділу наукових форумів, директори ННІ, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом року.

 1. При плануванні обсягів державного замовлення на підготовку фахівців в аспірантурі на 2022 рік виходити з потреб кафедр університету у науково-педагогічних кадрах. Активніше залучати науковців до навчання в аспірантурі на контрактній формі навчання за спеціальностями, ліцензованими Міністерством освіти і науки України.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, завідувач відділу аспірантури і докторантури, завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 1.11.2021 р.

 1. З метою полегшення доступу студентів і викладачів до інтернет-ресурсів університету створити мобільний додаток «ТНМУ у смартфоні» для мобільних пристроїв, що працюють на платформах Android та iOS.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, керівник відділу інформаційних технологій.

Термін виконання: до 01.10.2021 р.

 1. Продовжувати роботу з доукомплектування бібліотечного фонду університету новітньою літературою відповідно до нормативних вимог щодо забезпечення навчального процесу, а також наукових напрямків університету.

Завершити модернізацію інтерфейсу репозитарію університету та наповнювати його необхідним контентом.

Відповідальні: директор бібліотеки, помічник ректора з видавничої діяльності, вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом року.

 1. Забезпечити активну участь студентів у програмах «Студентська наука та профорієнтаційне навчання» та «Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», у роботі наукового товариства студентів університету й щорічного Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, голова ради НТС.

Термін виконання: протягом року.

 1. Забезпечити активну співпрацю студентів і науково-педагогічного складу ТНМУ як члена Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології (The Accociation for Regional Coopperation in the fields of Health, Science and Technology – RECOOP HST Association). Брати участь у заходах і конференціях у рамках Асоціації – для студентів, молодих і досвідчених науковців. Активно формувати наукові колективи та подавати аплікації на ґранти.

Відповідальні: проректор з наукової роботи, керівник наукового відділу, голова ради НТС, керівники та консультанти дисертаційних робіт, завідувачі кафедр, викладачі ТНМУ.

Термін виконання: протягом року.

 1. Стимулювати активні пошуки та подачу аплікацій на зовнішнє фінансування науково-дослідних робіт (ґранти Горизонт-Європа, Вишеградської четвірки та інших)

Відповідальні: проректор з наукової роботи, керівник наукового відділу, керівник відділу ґрантових досліджень, керівники та консультанти дисертаційних робіт, завідувачі кафедр, викладачі ТНМУ.

Термін виконання: протягом року.

 1. З метою збільшення академічної мобільності студентів і викладачів університету розширити коло університетів-партнерів з провідними науковими на освітніми закладами інших країн. Ширше залучати викладачів університету до читання лекцій та стажувань у закордонних навчальних закладах. запровадити заходи стимулювального характеру щодо участі студентів у міжнародних студентських наукових конференціях.

Відповідальні: керівник відділу міжнародних зв’язків, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Збільшити участь студентів і викладачів у програмах міжнародного обміну Erasmus +, Erasmus + Staff Mobility for teaching.

Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Збільшити участь науково-педагогічних працівників університету в міжнародних ґрантових конкурсах з актуальних проблем медичної науки та освіти.

Відповідальні: відділ міжнародних зв’язків, декани факультетів, завідувачі кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Регулярно поновлювати угоди про співпрацю з клінічними лікувально-профілактичними закладами, які є базами клінічних кафедр університету, та укладати нові угоди про співпрацю.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, юридичний відділ університету.

Термін виконання: протягом року відповідно до термінів дії угод про співпрацю.

 1. Розвивати нові форми співпраці із центрами екстреної та невідкладної медичної допомоги областей України за програмою проходження курсів спеціалізації на базі Emergency Department симуляційного центру університету.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, керівник центру симуляційного навчання.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Удосконалити консультативну роботу працівників клінічних кафедр шляхом розширення мобільної консультативної бригади для виїзду в центральні районні лікарні області – вторинний рівень надання медичної допомоги.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, завідувачі клінічних кафедр.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Для покращання лікувальної роботи клінічних кафедр продовжувати закупівлю навчально-лікувально-діагностичного обладнання згідно з вимогами кафедр.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, начальник відділу державних закупівель.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Продовжувати шефську роботу з релігійною організацією «Жіночий монастир служебниць Господа і Діви Марії з Матара ТЗА УГКЦ», з Новосільським обласним спеціальним навчально-виховним комплексом та з Чортківською благодійною організацією «Дім милосердя» шляхом проведення медичних оглядів і консультацій вузькими спеціалістами на базі благодійної організації, Тернопільської обласної клінічної дитячої лікарні та стоматологічного відділу університетської клініки.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, завідувачі кафедр педіатричного профілю, керівник Центру патріотично-виховної роботи.

Термін виконання: протягом року.

 1. Забезпечити організацію та проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове та морально-естетичне виховання студентів. Активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу життя, волонтерської та благодійної діяльності серед студентів.

Відповідальні: керівник центру виховної роботи, завідувачі кафедр, куратори груп.

Термін виконання: протягом навчального року.

 1. Організувати широку профорієнтаційну роботу для виконання плану прийому на 2021-2022 навчальний рік. Провести профорієнтаційну роботу в усіх медичних коледжах Тернопільської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Житомирської областей щодо вступу до університету.

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, директори ННІ, завідувачі кафедр.

Термін виконання: до 1.07. 2022 року.

 1. Здійснити заходи з підготовки корпусів і гуртожитків університету до опалювального сезону.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.

Термін виконання: до 17.09.2021 року.

 1. Впровадити заходи зі скорочення витрат енергопостачання корпусів і гуртожитків університету. Провести роз’яснювальну роботу серед студентів з питань економії енергоносіїв, провести черговий облік електроприладів із записом в угоді про поселення.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.

Термін виконання: до 17.09. 2021 року.

 1. Завершити виконання поточних ремонтних робіт у навчальних корпусах і гуртожитках університету.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.

Термін виконання: до 31.08.2021 року.

 1. Завершити ремонтно-реставраційні роботи у навчальному корпусі №2 університету по вул. Руській,12.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.

Термін виконання: до 31.08.2021 року.

 1. Згідно з календарним планом провести черговий етап капітальних ремонтних робіт у гуртожитку №1 університету за адресою вул. Живова, 3 у м. Тернополі.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань.

Термін виконання: до 31.12.2021 року.

 1. Завершити реконструкцію навчального корпусу №10 університету у м. Тернополі за адресою вул. Чехова,7.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, начальник рембуддільниці.

Термін виконання: до 31.12.2021 року.

 1. Провести капітальний ремонт-благоустрій території, капітальний ремонт будівель навчального корпусу №8 на вул. Глибока, 19А з опорядженням і утепленням фасадів.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, начальник рембуддільниці.

Термін виконання: до 31.12.2021 року.

 1. Провести поточний ремонт спортивного залу навчального корпусу №7 університету за адресою вул. Коцюбинського, 3 у м. Тернополі.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, начальник рембуддільниці.

Термін виконання: до 31.08.2021 року.

 1. Провести капітальний ремонт пожежного резервуару НОК «Червона калина» у с. Лошнів Тернопільської області.

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, начальник рембуддільниці.

Термін виконання: до 31.08.2021 року.

 1. Провести комплекс загальнобудівельних робіт згідно з проєктом «Реконструкція геронтологічного відділення під університетську клініку на вул. Пирогова, 16А в м. Тернополі. Коригування».

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, начальник рембуддільниці.

Термін виконання: до 31.12.2022 року.