Об’єднання вчених для розвитку біохімії та споріднених наук

Українське біохімічне товариство – Всеукраїнська добровільна, самоврядна науково-громадська організація науковців, викладачів, аспірантів, студентів та інших фахівців-біохіміків, яка створена для задоволення громадських інтересів своїх членів в галузі біохімії, молекулярної біології, біотехнології та у суміжних напрямках науки, освіти, медицини, сільського господарства, харчової й легкої промисловості тощо. Основна мета Товариства – об’єднання вчених для розвитку біохімії та споріднених наук, захист їх фахових інтересів, взаємна координація науково-дослідної роботи й обмін досвідом між вченими.

Товариство засновано з ініціативи академіка О.В. Палладіна в липні 1928 року як Українське фізіологічне товариство. Згодом воно було перейменовано в Українське товариство фізіологів, біохіміків і фармакологів, з якого 1959 року утворилося три самостійних українських товариства: фізіологічне, біохімічне та фармакологічне. Незмінним головою (президентом) спільного товариства, а з 1959 року – Українського біохімічного товариства за свого життя був академік О.В. Палладін. Після 1972 р. президентами УБТ були: академік Р.В. Чаговець (1973-1976 рр.), академік М.Ф. Гулий (1976-1987 рр.), академік В.К. Лішко (1987-1990 рр.). 1990-1992 рр. обов’язки президента Українського біохімічного товариства виконував проф. М.Д. Курський. З 1992 до 1999 р. президентом УБТ був академік Д.О. Мельничук, а з 1999 р. і дотепер – академік С.В. Комісаренко.

Органами управління Товариства є: з’їзд, центральна рада, президія та ревізійна комісія. Головним заходом і визначною подією у житті УБТ є проведення з’їзду Товариства, на якому підбивають підсумки діяльності його членів, певних лабораторій, обласних відділень за фундаментальною та прикладною біохімічною тематикою. На з’їзді розглядають стан досліджень і досягнення вітчизняної біохімії та визначають перспективні напрямки її розвитку, формулюють основні завдання на найближчі роки. Відбулося вже 11 з’їздів товариства. І – 1965 року в Чернівцях, ІІ – у Києві (1971 р.), ІІІ – у Донецьку (1977 р.), IV – у Дніпропетровську (1982 р.), V – в Івано-Франківську (1987 р.), VI – у Києві (1992 р.), VII – також у Києві (1997 р.), VIII – у Чернівцях (2002 р.), IX – у Харкові (2006р.), Х – в Одесі (2010р.), ХІ – у Києві (2014 р.).

Виконавчим органом УБТ є центральна рада, яка здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства. На XІ з’їзді обрано центральну раду в кількості 50 осіб. Виконавчим органом, що здійснює поточне керівництво, є президія, до складу якої входять президент, віце-президенти, вчений секретар (призначає президент) та інші члени президії, обрані центральною радою. До складу чинної президії входять: акад. НАН України Комісаренко С.В. (президент), акад. НАН України Єльська Г.В. (віце-президент), акад. НАН України Мельничук Д.О. (віце-президент), акад. НАН України Костерін С.О. (віце-президент), проф. Матишевська О.П. (вчений секретар), проф. Борисова Т.О. (секретар з міжнародних зв’язків), член-кор. НАН України Гула Н.М., проф. Каліман П.А., проф. Курський М.Д., проф. Лущак В.І., член-кор. НАН України Малюта С.С., проф. Остапченко Л.І., проф. Перський Є.Е., акад. НАН України Сибірний А.А., член-кор. НАН України Стойка Р.С., член-кор. НАН України Тукало М.А., проф. Колибо Д.В., проф. Запорожченко О.В.

За вагомий внесок у розвиток біохімічної науки в Україні та за підготовку наукових кадрів почесними членами товариства в різні роки були обрані: акад. Гулий М.Ф., акад. Мацука Г. Х., проф. Бєлік Я.В., д.б.н. Варецька Т.В., проф. Веремеєнко К.М., проф. Головацький І.Д., проф. Громашевська Л.Л., проф. Захарова І.Я., проф. Каліман П. А., проф. Кононський О.І., проф. Костишин С.С., проф. Курський М.Д., проф. Кусень С.Й., проф. Луцюк М.Б., проф. Сухомлінов Б.Ф., проф. Хмелевський Ю.В., проф. Розанов А. Я., акад. Андронаті С.А., проф. Тоцький В. М, проф. Палладіна Т.О., академік РАН Ткачук В.А. (Росія), проф. Й. Баранська та проф. А. Джугай (Польща), проф. К.Раєвський (ФРН), проф. А.Чихановер (Ізраїль), проф. Дж. Вотсон (США) та проф. М. Грюнберг-Манаго (Франція), проф. Хуанмінг Янг (КНР), акад. Єльська Г.В., акад. Мельничук Д.О., чл.-кор. Гула Н.М., проф. Виноградова Р.П., проф. Перський Є.Е., к.б.н. Кірсенко О.В.

Українське біохімічне товариство об‘єднує такі регіональні відділення: Київське (голова – проф. Великий М.М.), Харківське (голова – проф. Перський Є.Е.), Львівське (голова – чл.-кор. НАНУ, проф. Стойка Р.С.), Дніпропетровське (голова – д.б.н. Бразалук О.З. та Ушакова Г.О.), Вінницьке (голова – Луцюк М.Б.), Донецьке в м. Краматорськ (голова – к.б.н. Богатирьова О.В.), Чернівецьке (голова – проф. Марченко М.М.), Закарпатське (голова – проф. Фабрі З.Й.), Полтавське (голова – проф. Непорада К.С.), Чернігівське (голова – проф. Жиденко А.О.), Тернопільське (голова – проф. Корда М. М. та проф. Столяр О.Б.), Івано-Франківське (голова – проф. Клименко А.О. та проф. Лущак В.І.), Одеське (голова – проф. Петров С. А.), Запорізьке (голова – проф. Александрова К.В.), Білоцерківське (голова – проф. Цехмістренко С.І.), Миколаївське (голова – Ларічева О.М.,) Мелітопольське (голова – проф. Данченко О.О.), Криворізьке (голова – к.б.н. Гришко В.М.), а також Білоруське (голова – чл.-кор. НАН Білорусі, проф. А.Г. Мойсеєнок).

Від 1994 р. УБТ є членом Європейської федерації біохімічних товариств (FEBS) і членом Міжнародного (всесвітнього) союзу біохіміків і молекулярних біологів (IUBMB). УБТ має багатий досвід участі в міжнародних наукових форумах і в проведенні тематичних міжнародних конференцій, симпозіумів, шкіл. Згідно з угодою між Українським та Польським біохімічними товариствами регулярно, починаючи з 1996 р., відбуваються двосторонні українсько-польські Парнасівські конференції із сучасних проблем біохімії, клітинної та молекулярної біології, першу з яких провели 1996 р. у Львові. З 2011 р. до них приєдналося Ізраїльське біохімічне товариство, яке провело 2013 року в Єрусалімі (Ізраїль) ІХ Парнасівську конференцію, а Х Парнасівська конференція тривала 2016 року у Вроцлаві (Польща). Торік в Києві проведена ХІ Парнасівська конференця – форум молодих учених «Біохімія та молекулярна біологія для інноваційної медицини» спільно з Українським біохімічним товариством, Польським біохімічним товариством та Товариством біохімії та молекулярної біології Ізраїлю за підтримки FEBS.

Базовою установою Українського біохімічного товариства є Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, де працюють постійно діючі семінари:

  1. Науковий семінар з актуальних проблем біохімії тварини та людини – науковий керівник академік НАН України, проф. Костерін С.О.;
  2. Лекторій «Передові рубежі біології» Університету юних біохіміків, ректор університету – академік НАН України С.В. Комісаренко. Куратор лекторію – к.б.н. В. І. Назаренко.

У роботі семінарів беруть участь співробітники Інституту біохімії, представники інших наукових установ НАН України, НАМН України, викладачі та студенти вищих навчальних закладів і вчені інших країн.

Розвиток освітянської діяльності, проведення систематичних засідань, запрошення як лекторів провідних вчених-біохіміків України є шляхом до підвищення ефективності навчального процесу аспірантури, магістратури та пошукувачів.

У Меморіальному музеї О.В. Палладіна (при Інституті біохімії) постійно проводять оглядово-пізнавальні, навчально-виховні тематичні екскурсії з історичної спадщини та розвитку біохімії в Україні й Українського біохімічного товариства (куратор музею – к.б.н. В.І. Назаренко).

Валентина ДАНИЛОВА,

завідувачка ВНТІ Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України,

кандидат біологічних наук