Науково-технічний прогрес та оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів

У ТНМУ відбулася VІІI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес та оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». Її організували викладачі кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків та кафедри фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти. Науковий форум відбувся в онлайн-форматі на платформі Microsoft Teams.

У заході взяли участь фахівці галузі – науковці та практичні працівники з України, Бразилії, Польщі, Португалії, Узбекистану. Конференція відбувається кожних два роки й число учасників постійно зростає. Глобалізація науки та об’єднання науковців різних напрямків для розв’язання однієї проблеми є очевидними. Про свою дослідницьку роботу, успіхи та напрацювання написали й доповідали науковці 40 установ з України та інших країн, зокрема:

– з медичних навчальних закладів Івано-Франківська, Чернівців, Львова, Луцька, Вінниці, Дніпра, Києва, Запоріжжя, Житомира, Харкова, Луганська, Тернополя, Варшави, Ташкента;

– з класичних і політехнічних університетів: НУ «Львівська політехніка», Київський національний університет імені Т.Шевченка, Львівський національний  університет імені І.Франка, Одеський національний політехнічний університет, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, Житомирський державний університет імені І.Франка, Східно-Європейський національний університет імені Лесі Українки, Київський національний університет технологій та дизайну, Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка, Рівненський державний гуманітарний університет, Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.Литвиненка НАН України, два федеральних університети Бразилії – штату Мату-Гроссу-ду-Сул і штату Пара, університет Траз-уж-Монтіш та Алту-Доуру з Португалії;

– зі спеціалізованих наукових установ: ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції», Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Інститут біології тварин НААН, Інститут рослинництва імені В.Юр’єва НААН, ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок;

– медичних закладів і фармацевтичних підприємств Львова, Тернополя, Києва, Харкова.

Проректор з науково-педагогічної роботи ТНМУ, професор Аркадій ШУЛЬГАЙ

Учасників конференції привітав проректор з науково-педагогічної роботи, доктор медичних наук, професор Аркадій Шульгай. Він наголосив на актуальності тематики конференції в умовах, які склалися. Зупинився на необхідності вирішення питання розроблення інноваційних лікарських засобів та забезпечення їхньої доступності для пацієнтів. В умовах реформування медичної галузі фармацевтичне забезпечення не може стояти осторонь і залишатися сталим – воно також має пройти свої шляхи змін – лікарські засоби мають ставати все доступнішими і відпускатися за справедливими цінами. Аркадій Гаврилович наголосив на необхідності забезпечення якісного провадження державної програми з реімбурсації та винятково важливій ролі провізора й його компетентності в реалізації фармацевтичної допомоги, а також побажав учасникам конференції плідної роботи, цікавих доповідей та дискусій, міцного здоров’я для втілення всіх планів.

Відкриваючи пленарне засідання, з привітанням і побажанням успіху до учасників конференції звернувся співголова організаційного комітету конференції, доктор фармацевтичних наук, професор Тарас Грошовий – завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків ТНМУ.

Професорка Олена САМОГАЛЬСЬКА

Розпочала пленарні виступи з доповіддю «Дослідження аспектів інформаційного забезпечення провізорів та населення щодо карантинних заходів під час пандемії COVID-19» завідувачка кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, докторка фармацевтичних наук, професорка Ольга Заліська. Вона ознайомила учасників конференції зі станом поінформованості практичних працівників аптек щодо основних карантинних заходів і дій з метою недопущення розповсюдження захворювання, спричиненого коронавірусом COVID-19. Встановлено, що працівники аптек завдяки нормативному забезпеченню з боку МОЗ є фахово поінформованими й мають можливість надання якісної фармацевтичної допомоги. У своїй доповіді Ольга Миколаївна відзначила важливу роль фармакоекономічних досліджень в організації та втілення низки державних програм.

Завідувачка кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету, докторка фармацевтичних наук, професорка Алла Немченко представила доповідь «Оцінка сучасного стану та проблем розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів в Україні». Алла Семенівна зазначила, що глобалізація фармації зумовлює необхідність захисту ланцюгів фармацевтичних поставок, повідомила про різні оцінки рівнів фальсифікованих лікарських засобів на ринку України та порівняла з критеріями ВООЗ.

Професорка Олександра ОЛЕЩУК

Жвавий інтерес викликала доповідь професорки Олександри Олещук – докторки медичних наук, завідувачки кафедри фармакології Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського «Оцінка медичних технологій як інструмент доступу пацієнтів до ефективних ліків». Вона ознайомила учасників конференції зі станом розвитку проблеми оцінки медичних технологій, його завданнями й нормативним забезпеченням на рівні держави та порівняла зі станом в інших країнах Європейського Союзу. Доповідачка наголосила на важливості розуміння всіма учасниками лікувального процесу місця й ролі оцінки медичних технологій у процесі прийняття рішення у системі охорони здоров’я при визначенні: переліків лікарських засобів для їх закупівлі/реімбурсації за кошти державного та місцевих бюджетів (Національний перелік основних лікарських засобів, Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповують на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями) та гарантованого пакету медичних послуг. На основі експертних висновків і рекомендацій обирається медична технологія для відповідної схеми лікування, що буде найбільш клінічно ефективною, безпечною та економічно доцільною та охопить найбільше пацієнтів для покриття незадоволеної медичної потреби. Саме так можна досягти раціонального використання фінансових ресурсів: використання лише тих медичних технологій, які мають найвищу цінність для пацієнта та держави.

У продовження доповіді професорки Олександри Олещук прозвучав інформативний та цікавий виступ кандидатки фармацевтичних наук, доцентки кафедри організації і економіки фармації Національного фармацевтичного університету Вікторії Назаркіної «Проблеми та перспективи підготовки фахівців з оцінки технологій охорони здоров’я». Йшлося про системи підготовки вказаних фахівців у провідних університетах світу. Доповідачка наголосила на важливості для нашої країни вибудовування своєї системи підготовки, базуючись на кращому світовому прикладі та з врахуванням національної освітньої культури.

Професорка Ольга ЗАЛІСЬКА

Учасники конференції з цікавістю заслухали доповідь завідувачки кафедри клінічної фармації Тернопільського національного університету імені І.Горбачевського, докторки медичних наук, професорки Олени Самогальської «Особливості фармацевтичної опіки при гострих респіраторних захворюваннях і патології печінки». Олена Євгенівна звернула увагу на зростання ролі провізора/фармацевта при наданні фармацевтичної допомоги в умовах пандемії Covid-19. За даними анкетування було встановлено, що лише у 25 % випадків пацієнти, за появи ознак ГРВІ, зверталися за допомогою до лікарів. Така ситуація викликає занепокоєння й водночас покладає на провізорів особливу вагу відповідальності за фахове надання фармацевтичної опіки. У сучасних умовах повинно йтися про: виявлення загрозливих симптомів і скерування до лікаря; вибір оптимальних лікарських засобів, розписування умов їхнього застосування із запобіганням взаємодії між лікарськими засобами, між лікарськими засобами і компонентами їжі; запобігання побічних реакцій; контроль ефективності лікування; профілактику інфікування оточуючих.

Учасники конференції мали змогу ознайомитися з найновішими напрямками технологічних досліджень, які розвивають науковці Національного фармацевтичного університету завдяки прекрасно представленим доповідям завідувачки кафедри заводської технології ліків, докторки фармацевтичних наук, професорки Олени Рубан «Перспективні напрямки наукових досліджень кафедри заводської технології ліків» і завідувачки кафедри аптечної технології ліків, докторки фармацевтичних наук, професорки Лілії Вишневської «Фармацевтична розробка лікарських препаратів на основі лікарської рослинної сировини».

Професорка Алла НЕМЧЕНКО

Академічною, інформативною, науково та освітньо цінною була доповідь від науковців кафедри технологій фармацевтичних препаратів Галини Кухтенко й доктора фармацевтичних наук, професора Євгена Гладуха «Порівняння реологічних методів дослідження в’язко-пружних рідин: умови CSR та CSS».

Велику зацікавленість й активну готовність науковців-учасників конференції до співпраці викликала доповідь завідувача кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків, доктора фармацевтичних наук, професора Тараса Грошового «Дизайн досліджень при вивченні впливу кількісних факторів на етапі оптимізації складу і технології таблетованих лікарських засобів». Учасники конференції були проінформовані про позитивний досвід застосування різних інноваційних методів дизайну експерименту при створенні готових лікарських засобів, які забезпечують формування високої якості засобу при скороченні числа виконаних дослідів.

Упродовж роботи конференції заслухали майже 30 доповідей різних напрямків: фармацевтичної технології, фармацевтичного аналізу, фітохімії, фармакології, товарознавчого аналізу, фармацевтичного маркетингу, фармакоекономічного аналізу, фармацевтичної опіки, оцінки медичних технологій та ін.

Мали змогу представити результати своїх досліджень також студенти, аспіранти і докторанти з різних навчених закладів і наукових установ.

Збірник тез доповідей «Матеріали VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» розміщено на вебсторінці ТНМУ.

Людмила ВРОНСЬКА,

доцентка ТНМУ,

Анастасія ДУБ,

асистентка