Змістом життя стала хірургія

Ігор Якович Дзюбановський народився 18 лютого 1951 року у с. Ігровиця Тернопільського району. 1974 року закінчив Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». 1984 pоку йому присуджено наукові ступені кандидата медичних наук, доктора медичних наук – 1992-го.

Ігор ДЗЮБАНОВСЬКИЙ

Ігор Якович – автор і співавтор 402 наукових та навчально-методичних робіт, 54 патентів на винахід, 9 раціоналізаторських пропозицій, співавтор чотирьох підручників, семи монографій, двох методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України.

Під його керівництвом захищені 23 кандидатських і три докторські дисертації, в яких запропоновані та апробовані в практичній охороні здоров’я нові й удосконалені існуючі методи операційного лікування хворих на хірургічну патологію органів черевної порожнини.

1992 року очолив кафедру хірургії факультету удосконалення лікарів, з 1995 р. – кафедру факультетської хірургії, з 1998 р. – кафедру хірургії факультету післядипломної освіти, з 2009 р. – кафедру хірургії з малоінвазивними ендоскопічними технологіями ФПО, з 2012 р. – кафедру хірургії № 1, а з 2014-го – кафедру хірургії навчально-наукового інституту післядипломної освіти. Працюючи на посаді, проявив новаторський та творчий підхід до організації наукового й навчального процесу, підготовки лікарів-інтернів і лікарів-курсантів ФПО. Організував і проводив виїзні передатестаційні цикли з хірургії в Рівненській та Житомирській областях, а також тематичні курси удосконалення лікарів «Вибрані питання хірургії» та «Інтервенційна сонографія в невідкладній абдомінальній хірургії».

2004 і 2007 р. провів дві науково-практичні конференції «Актуальні питання геріатричної хірургії», 2005-го – науково-практичну конференцію «Сучасні аспекти хірургічного лікування ускладнених форм виразкової хвороби», 2010 р. – науково-практичну конференцію за міжнародною участю «Відеоендоскопічні методи при лікуванні хірургічної патології», 2015 р. – науково-практичну конференцію «Нестандартні ситуації в хірургії». Торік організував науково-практичну конференцію з міжнародною участю – Перший Галицький хірургічний форум «Інноваційні технології в хірургії» з нагоди 100-річчя з дня народження Юрія Теофіловича Коморовського.

Щорічно на базі клініки проводить засідання обласної наукової асоціації хірургів, переривчасті курси навчання для хірургів області. Є лікарем-хірургом вищої кваліфікаційної категорії. Регулярно здійснює клінічні обходи та консультації хворих у хірургічних підрозділах Тернопільської комунальної міської лікарні № 2, проводить планові консультативні та ургентні виїзди в районні лікарні області. Організував і розробив програму дистанційного навчання для інтернів-хірургів заочних баз стажування. Колектив кафедри хірургії ННІ ПО, який очолює І.Я. Дзюбановський, 2002, 2003 та 2004 р. отримав дипломи ІІ ступеня за вагомі досягнення в науковій та лікувальній роботі університету.

З 1993 до 2013 року та з 2019 і дотепер – член спеціалізованої вченої ради з хірургії у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького; до 2013 року – заступник голови спеціалізованої вченої ради, а з 2014 року – голова спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01, а з 2015 р. – знову заступник голови спеціалізованої вченої ради у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України із захисту докторських і кандидатських дисертацій. З 1998 року – відповідальний секретар, а з 2014 року – головний редактор журналу «Шпитальна хірургія. Журналу імені Л.Я. Ковальчука», член редакційної ради «Українського журналу хірургії», «Вісника вищої медичної освіти», «Acta Medica Leopoliensia». Організував і провів у Тернополі VІІ з’їзд ВУЛТ (2003 р.) і СФУЛТ (2018 р.). З 3 грудня 2015 року обраний головою Асоціації хірургів Тернопільської області.

Нагороджений медаллю «15 років ВУЛТ», як голова УЛТ на Тернопіллі, грамотою голови облдержадміністрації (1996, 1997, 2007 р.). Визнаний громадськістю Тернополя лауреатом конкурсу «Людина року-2007». 2010 року відзначений подякою міністра охорони здоров’я України «За вагомі досягнення у професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю».

Ігор Якович Дзюбановський постійно удосконалює методики пластики пахових і гігантських післяопераційних вентральних гриж аллотрансплантатами із застосуванням ентеросорбентів, ліпосомальних антибіотиків, імунокоректорів. Розпрацьовані та впроваджені ним у клініку органощадні та органозберігаючі операційні втручання при ускладнених гастродуоденальних виразках, мініінвазивні лапароскопічні, відеоендоскопічні втручання при ускладненнях некротичного панкреатиту; пункційні методи лікування кіст печінки, нирок, підшлункової залози під контролем сонографії та комп’ютерної томографії; хірургічні способи корекції морбідного ожиріння; результати вивчення синдрому ентеральної недостатності при кишковій непрохідності, маркерів пошкодження кардіоміоцитів, гепатоцитів, ентероцитів при кишковій непрохідності, панкреатиті та перитоніті.

Створено центри з хірургічного лікування гриж, захворювань вен нижніх кінцівок і центр рентгенендоваскулярної хірургії.

Колективи кафедр хірургії ТНМУ імені І.Я.Горбачевського, вся медична громадськість області щиросердечно вітають Ігоря Яковича з 70-літтям, бажають міцного здоров’я, творчого натхнення, нових успіхів на благо нашого університету, медичної науки та здоров’я українського народу.