Відбулося спільне засідання конференції трудового колективу та вченої ради ТНМУ

30 серпня відбулося спільне засідання конференції трудового колективу та вченої ради нашого університету. Перед засіданням ректор ТНМУ, професор Михайло Корда в урочистій обстановці вручив нагороди працівникам університету. Почесної грамоти Кабінету Міністрів України удостоїлася Цимбалюк Галина Юріївна – керівниця центру симуляційного навчання, асистентка кафедри медицини катастроф та військової медицини.

Почесну грамоту Міністерства охорони здоров’я України вручено: Завіднюк Наталії Григорівні – доцентці кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, Вишневській Наталії Юріївні – доцентці кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, Йосик Ярині Іванівні – асистентці кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами, Марчук Ользі Михайлівні – провідній фахівчині центральної науково-дослідної лабораторії.

Ректор ТНМУ, професор Михайло КОРДА вручає Почесну грамоту Кабінету Міністрів України керівниці центру симуляційного навчання, асистентці кафедри медицини катастроф та військової медицини Галині ЦИМБАЛЮК

Подякою Міністерства охорони здоров’я України нагороджено Лихацького Петра Григоровича – декана медичного факультету, Мачогана Володимира Романовича – доцента кафедри стоматології факультету післядипломної освіти, Павлишин Галину Андріївну – завідувачку кафедри педіатрії № 2, Чорномидза Андрія Васильовича – доцента кафедри фармакології з клінічною фармакологією.

Грамотою відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради нагороджено Гребеника Мар’яна Васильовича – завідувача кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти, Свистуна Романа Васильовича – декана факультету післядипломної освіти, Павлишина Андрія Володимировича – доцента кафедри загальної хірургії, Завіднюка Юрія Вікторовича – асистента кафедри медичної реабілітації, Мілевську-Вовчук Любов Станіславівну – доцентку кафедри неврології.

Диплом доктора фармацевтичних наук було вручено Шанайді Марії Іванівні.

Основну частину засідання відкрив голова профспілкового комітету університету, професор Петро. Лихацький.

Шляхом відкритого голосування делегати конференції трудового колективу обрали мандатну та лічильну комісії.

З першого питання порядку денного «Підсумки діяльності університету за 2020-2021 навчальний рік і чергові завдання на новий навчальний рік» з доповіддю виступив ректор університету, заслужений діяч науки і техніки України, професор Михайло Корда.

З Інформацією про прийом студентів на 1-й курс 2021-2022 н.р. і затвердження заходів на 2022 рік та про зміни до «Правил прийому до Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України у 2021 році» виступає відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Ігор ДРАЧ

Михайло Михайлович, зокрема, зазначив, що розвиток в університеті технологій дистанційного навчання, укладання угоди з Microsoft та побудова дистанційного навчання на платформі Microsoft Teams, створення потужної бази навчально-методичних комплексів у системі Moodlе на сторінках кафедр, достатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення центру симуляційного навчання дозволили успішно виконати здобувачами вищої освіти навчальний план та освітню програму, завершити 2020-2021 навчальний рік в умовах карантинних заходів внаслідок епідемії COVID-19, провести атестацію випускників і здійснити випуск 2021 року.

Упродовж звітного року в університеті здійснювався пошук нових підходів до організації роботи всіх структурних підрозділів для провадження ефективної освітньої, наукової та інноваційної діяльності, міжнародного співробітництва, вступної кампанії, забезпечення належної якості освітнього процесу, соціальної та господарсько-фінансової діяльності.

У звітному навчальному році ТНМУ визнано одним з найнадійніших університетів у провадженні діяльності у сфері вищої освіти. Державна служба якості освіти України оприлюднила відкритий перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику від провадження діяльності у сфері вищої освіти. Ці показники визначаються за чітко визначеними критеріями: чисельністю здобувачів освіти впродовж останніх трьох років, кількістю науково-педагогічних працівників, станом оприлюднення на сайті визначених законодавством документів та інформації, кількістю порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти. ТНМУ – єдиний з медичних вишів України, який увійшов у категорію закладів вищої освіти з найнижчим показником ризику.

За результатами винахідницької активності 2020 календарного року ТНМУ посів перше місце серед ЗВО України, подавши 229 заявок на винаходи та корисні моделі.

У звітному навчальному році ТНМУ став переможцем «Народного бренду» м. Тернополя в номінації «Вищі навчальні заклади». ТНМУ – переможець міжнародних конкурсів, ґрантів, програм. Нині наш університет є учасником трьох програм Європейського Союзу Еразмус+ у сфері вищої освіти. Здобув також вісім ґрантів від RECOOP HTS Association для вивчення різних аспектів патогенезу, профілактики та лікування COVID-19. Був учасником українсько-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти в Україні», в рамках якого університет представлений як заклад, що проводить підготовку і лікарів, і медичних сестер.

Слово має керівник центру неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України», професор Олексій СЛЄПОВ

Освітній процес на всіх кафедрах і факультетах цілковито забезпечувався необхідними витратними матеріалами, а також канцелярськими товарами. На більшості кафедр оновлено комп’ютерний парк, придбані нові принтери та копіювальна техніка. Для забезпечення освітнього процесу університет придбав обладнання та предмети довгострокового користування.

У 2020-2021 навчальному році значно розширилася міжнародна співпраця. Підписано сім угод про міжнародну діяльність, тож наразі університет співпрацює з 88 зарубіжними вищими медичними освітніми закладами, закладами охорони здоров’я та іншими міжнародними партнерами з 32 країн світу.

24 червня відбувся 61-й випуск лікарів медичного факультету, 13-й випуск лікарів стоматологічного факультету, 16-й випуск провізорів, 6-й випуск бакалаврів з фізичної терапії, 3-й випуск фізичних терапевтів, випуск сестер-бакалаврів, медичних сестер-магістрів, 1-й випуск магістрів зі спеціальності «Громадське здоров’я» та перший випуск бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Парамедик» Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Із співдоповідями на спільному засіданні конференції трудового колективу та вченої ради ТНМУ виступили проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Аркадій Шульгай, проректор з наукової роботи, проф. Іван Кліщ; проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, проф. Степан Запорожан; проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань, проф. Олег Слабий.

Доповідь з питання «Інформація про прийом студентів на 1-й курс 2021-2022 н.р. і затвердження заходів на 2022 рік. Зміни до «Правил прийому до Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України у 2021 році» представив відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Ігор Драч.

Проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Аркадій Шульгай надав інформацію з питання «Затвердження планів роботи вченої ради, ректорату, деканатів, наукового відділу, комісій, комплексу заходів щодо організації навчального процесу в 2021-2022 н.р.».

На засіданні відбулося також активне громадське обговорення наукової роботи «Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в Україні» (автори: Знаменська Т.К., Авраменко Т.В., Слєпов О.К., Воробйова О.В., Добрянський Д.О., Похийко В.І., Клименко Т.М., Мавропуло Т.К), представленої на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки.

Інформацію про зміст роботи та відповіді на запитання надали проф. Знаменська Тетяна Костянтинівна, д.мед.н., заступник директора з перинатальної медицини ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»; проф. Слєпов Олексій Костянтинович, д.мед.н., керівник центру неонатальної хірургії вад розвитку та їх реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»; проф. Похилько Валерій Іванович, д.мед.н., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Полтавського державного медичного університету.

Вчена рада одностайно надала підтримку роботі «Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в Україні» (автори: Знаменська Т.К., Авраменко Т.В., Слєпов О.К., Воробйова О.В., Добрянський Д.О., Похилько В.І., Клименко Т.М., Мавропуло Т.К) на представлення її на здобуття Державної премії України в галузі науки та техніки.

Про поточні справи доповідали проректори ТНМУ Аркадій Шульгай, Іван Кліщ і Степан Запорожан.

Пресслужба ТНМУ