Відбувся перший випуск магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я»

Віктор РЕПУТА

Цього року у ТНМУ відбувся перший випуск магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я». Захист магістерської роботи є завершальним етапом підготовки студентів цієї спеціальності, якість її виконання та результати захисту підтверджують їх кваліфікаційний рівень.

Студенти-випускники представили на публічний захист власні наукові дослідження, які продемонстрували набуті ними теоретичні знання та вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових завдань.

Голова екзаменаційної комісії, професорка Олена Лотоцька виступила з вітальним словом та розпочала засідання. Представляла роботи магістратів гарант освітньо-професійної програми «Громадське здоров’я», професорка Наталія Теренда.

На захисті магістерських робіт були присутні екзаменатори: професорка Ганна Сатурська, доценти Ольга Сопель, Наталія Панчишин, Костянтин Пашко, Ольга Литвинова, наукові керівники магістерських робіт.

Екзаменаційна комісія відзначила високий рівень усіх представлених до захисту робіт. Всі виступаючі продемонстрували високу здатність аналізувати та узагальнювати результати новітніх наукових досліджень у галузі громадського здоров’я й застосовувати їх для розв’язання прикладних проблем.

До захисту подали 11 магістерських робіт.

Пресслужба ТНМУ