Вивчатимуть хронічний стрес та ендотеліальну дисфункцію, що спричинені COVID-19

ТНМУ здобув п’ять ґрантів від RECOOP HTS Association (президент – д-р Шандор Варі) загальною вартістю 40000 $ для вивчення хронічного стресу та ендотеліальної дисфункції, спричинених COVID-19.

Зокрема:

  1. Ендотеліальна дисфункція та гіперкоагуляція у перехворілих на COVID-19.
  2. Гендерні відмінності при хронічному стресі у студентів, спричиненому обмеженням пересування внаслідок пандемії COVID-19.
  3. Дослідження хронічного стресу в SARS-CoV-2 інфікованих серопозитивних пацієнтів і медичних працівників.
  4. Вплив COVID-19 на артеріальну гіпертензію в пацієнтів, які приймають інгібітори ангіотензин-перетворювального ферменту (іАПФ) та антагоністи рецепторів ангіотензину (АРАІІ).
  5. Розробка тест-наборів для імуноферментного визначення антитіл до SARS-CoV-2 у слині.

Команда, до якої увійшли проф. М.В.Гребеник і лікар-кардіолог С.М.Маслій, судинний хірург – проф. С.Я.Костів та лікар-інтерн Б.П.Сельський, доцентки О.О.Шевчук та Я.І.Іванків, випускниця ТНМУ А.Пак і студентка шостого курсу С.Палій, лаборантка МНДЛ М.М.Дзюба, наразі у районах Тернопільської області збирають зразки крові, слини та дані, які потрібні для досліджень, у пацієнтів, які перехворіли на COVID-19.

Метою проєкту є встановлення молекулярних механізмів розвитку ендотеліальної дисфункції, гіперкоагуляції та судинного тромбозу в осіб, які перехворіли на COVІD-19 різного ступеня тяжкості, а також у серопозитивних і серонегативних медичних працівників. До дослідження буде залучено осіб, які перехворіли на COVID-19. Зразки для дослідження відбиратимуть через 1-60 діб після останнього негативного ПЛР після перенесеної хвороби.

Будуть досліджені такі групи перехворілих пацієнтів:

1) з легкою формою захворювання, що лікувалися вдома;

2) середньої тяжкості, які були шпиталізовані;

3) з тяжким перебігом хвороби, які потребували оксигенотерапії;

4) з критичною формою хвороби, які перебували в реанімації на ШВЛ.

До дослідження також будуть залучені медичні працівники (відділень реанімації, стаціонарів і ПМСД), які взаємодіяли з COVID-19-інфікованими пацієнтами, але є серонегативними, і медичні працівники, які перехворіли на COVID-19 (серопозитивні) відповідних категорій та груп тяжкості. В обстежуваних осіб для досліджень буде зібрана слина й кров для отримання сироватки та плазми, а також вони заповнять анкету для суб’єктивної оцінки стресу та його впливу на якість життя й здоров’я. Для дослідження механізмів, що лежать в основі ендотеліальної дисфункції, в сироватці крові досліджуваних осіб буде вивчено баланс між продукцією ендотеліоцитами вазорелаксуючих і вазоконстрикторних факторів, ступінь ушкодження стінок судин шляхом визначення кількості циркулюючих ендотеліальних клітин у крові і функціональний стан ендотелію за допомогою ультразвукового дослідження діаметру плечової артерії при реактивній гіперемії та після прийому нітрогліцерину. Буде детально вивчено стан системи гемостазу в пацієнтів, які перенесли COVІD, а також у медичних працівників за такими показниками: концентрація в плазмі D-димеру – для оцінки ризику тромбоемболічних ускладнень і наявності в кровотоці фібринових депозитів, розчинного фібрину – для оцінки патологічної генерації в кровотоці тромбіну, основного антикоагулянтного протеїну – протеїну С – для оцінки стану антикоагулянтної системи, функціонально неактивних форм протромбіну – для оцінки патологічної генерації незаінгібованого ендогенного тромбіну, фібриногену як попередника фібрину, а також агрегаційна функція тромбоцитів і частота їх гіперреактивності. Буде оцінена вираженість оксидативного стресу та стан редокс-системи в сироватці досліджуваних груп пацієнтів і вивчено влив оксидативного стресу на розвиток коагулопатії та ендотеліальної дисфункціїї. Буде вивчено вплив хронічного стресу, визначеного за рівнем кортизолу у слині, на вираженість ендотеліальної дисфункції, рівень коагулопатії та інтенсивність оксидативного стресу в досліджуваних осіб. Буде проаналізовано ризики та тяжкість розвитку тромбозу й ендотеліальної дисфункції в перехворілих на COVID-19 залежно від преморбідного статусу та наявності супутньої патології, особливо у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які приймають іАПФ та АРАІІ. На основі результатів проведених досліджень будуть запропоновані рекомендації з оцінки ризиків і прогностичні критерії та критерії діагностики розвитку тромбофілії й ендотеліальної дисфункції в перехворілих на COVID-19 відповідно до тяжкості перенесеного захворювання, преморбідного статусу та наявності супутньої патології, а також розроблені профілактичні рекомендації для запобігання таких ускладнень у хворих, які перенесли COVID-19. Результати дослідження стануть важливим чинником для розробки інноваційних та ефективних методик лікування й зменшення кількості випадків з несприятливим клінічним результатом для пацієнтів з COVID-19.

Дослідження проводять у співпраці з Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького та Інститутом біохімії імені О.В.Палладіна. Закордонні партнери: Вроцлавський технічний університет (Польща), Університет Коменського в Братиславі (Словаччина), Осієцький університет імені Йосипа-Юрая Штросмаєра (Осієк, Хорватія), Університет Шегеда (Угорщина).

Пресслужба ТНМУ