Бібліотека – всесвіт у зручному форматі

Є першого місяця осені особлива дата – 30 вересня. Цього дня в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Сучасна бібліотека – це не просто книгозбірня, а відкритий кожному безмежний інформаційний світ, це храм духовності, до якого завжди можна прийти не лише в пошуках істини, а й за розрадою, прагненням досягти душевної рівноваги. Для більшості людей бібліотека – це частинка їхнього життя. Тому 30 вересня – це свято всіх причетних до бібліотеки, тих, хто любить книгу та хто присвятив своє життя подвижницькій праці на ниві просвіти.

Щороку фонд поповнюють найновішими виданнями

Бібліотека ТНМУ – невід’ємна складова вишу. Разом з ним вона пройшла тривалий шлях свого розвитку й стала однією з кращих бібліотек медичних університетів України.

Університетська книгозбірня розпочала свою роботу 1957 року, маючи у штаті трьох фахівців-бібліотекарів. Її фонд нараховував 12 400 примірників документів, більшість з яких була передана з обмінних фондів інших книгозбірень. Із розвитком вишу з року в рiк покращувалася матерiально-технiчна база бiблiотеки, збільшувався книжковий фонд, зростала кiлькiсть працiвникiв і користувачів, створювалися нові відділи, розпочався процес комп’ютеризації та автоматизації бібліотечних процесів.

Олена ПРОЦІВ, директорка бібліотеки

Понад шістдесят років історії, утворення та становлення України як незалежної держави, інтенсивний розвиток інформаційних технологій та комунікацій істотно вплинули на діяльність бібліотеки й сформували її як науково-просвітницьку установу, що слугує інтересам викладачів і студентів.

Нині бібліотека – гордість університету. Вона укомплектована найсучаснішими українськими та зарубіжними виданнями. В її приміщенні облаштовано зручні читальні зали для викладачів, аспірантів і студентів, є інтернет-центр, сектор періодичних видань, облаштовано місце для проведення конференцій, зустрічей, презентацій тощо. Видачу документів користувачам здійснюють в автоматизованому режимі.

Локальна комп’ютерна мережа бібліотеки об’єднує понад п’ятдесят сучасних комп’ютерів. До послуг відвідувачів – Wi-Fi, Skypе, доступ до електронних баз даних, понад 100 назв фахових медичних журналів, електронні книги.

Бібліотечний фонд нараховує 331 946 примірників документів. Тут представлено широкий спектр наукової, навчальної, художньої, довідково-інформаційної літератури: підручники, посібники, багатотомні енциклопедії, словники, довідники, монографії, автореферати дисертацій та дисертації, твори вітчизняних і зарубіжних класиків, сучасних письменників, документи на електронних носіях, медична періодика. Щороку фонд поповнюється найновішими виданнями з медицини та суміжних наук. Лише 2019-2020 навчального року до фонду нашої бібліотеки було закуплено 16 837 примірників підручників і навчальних посібників на суму понад 5 089 730 грн. Серед них є й найвідоміші у світі підручники з медицини та біології: «Принципи внутрішньої медицини Гаррісона»/«Harrison’s Principles of Internal Medicine» (J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Dennis L. Kasper, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, Joseph Loscalzo), «Загальна і клінічна формакологія» / «Basic and Clinical Pharmacology» (Bertram G/ Katzung), «Biology: Life on Earth» (Gerald Audesirk, Teresa Audesirk, Bruce E. Byers), «»Неврологія Неттера»/«Netter’s Neurology» (Javanshri Shrinivasan, Claudia J. Chaves, Brian J. Scott, Juan E. Small), «Основи патології»/«Pathologic Basis of Disease» (Robbins and Cotran), «Підручник з медичної фізіології Гайтона та Холла»/«Guyton and Hall textbook of Medical Physiology», «Клінічна хімія»/«Clinical Chemistry», «Медична генетика»/«Medical Genetics», «Підручник з педіатрії Нельсона»/«Nelson textbook of Pediatrics», «Медична мікробіологія»/«Medical Microbiology», «Медична ембріологія»/«Medical Embryology» та інші.

Поповнюється фонд бібліотеки й подарунками від доброчинців. Так, за програмою Еразмус+ «Інноваційна реабілітаційна освіта – запровадження в Україні нових магістерських програм» до нашої бібліотеки на-дійшло понад 20 найновіших зарубіжних видань з питань медичної та фізичної реабілітації. Багато цінних видань дарують книгозбірні викладачі та студенти університету.

Родзинкою фонду є колекція цінних і рідкісних документів, де зібрано багато унікальних медичних видань, надрукованих у період від 1850 до 1945 року.

Розкриває бібліотечний фонд для користувачів потужний довідково-бібліографічний апарат, який складається з восьми карткових каталогів і картотек та стількох же баз даних (електронні каталоги та картотеки) загальним обсягом понад 177,5 тисяч записів.

У залі каталогів і картотек можна отримати довідку про наявність того чи іншого видання в бібліотеці, здійснивши пошук в електронному чи традиційному (паперовому) каталозі. Для зручності пошуку в електронному каталозі встановлено спеціальні пошукові термінали.

Новітнім каналом доступу до різноманітних бібліотечних послуг та електронних ресурсів є вебсайт бібліотеки, який дозволив перейти на якісно новий рівень обслуговування користувачів, які тепер можуть отримувати онлайн-інформацію про наявну літературу, створювати та роздрукувати списки джерел до власних наукових робіт чи рекомендованої літератури до освітніх програм, переглядати національні стандарти оформлення бібліографії й міжнародні стилі цитування та приклади оформлення бібліографічних джерел у наукових роботах, дізнаватися про нові надходження до бібліотеки, ознайомлюватися з анонсом бібліотечних заходів тощо.

Вільний доступ користувачів бібліотеки до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, бази даних медичних і біологічних публікацій PubMed, інших баз даних публікацій з біології, медицини та суміжник наук, що є у відкритому доступі, дає можливість користувачам бібліотеки знайти необхідні матеріали з фахових закордонних журналів, книг, компендіумів.

До послуг відвідувачів бібліотеки – відділ обслуговування та зберігання фондів, до якого входять навчальний та науковий абонементи, читальна зала та її фiлiї; вiддiл комплектування та наукової обробки документів; інформаційно-бiблiографiчний вiддiл.

Бібліотека ТНМУ активно співпрацює з громадськими та мистецькими організаціями, національно-культурними товариствами, творчими спілками, організовує творчі зустрічі, репрезентації нових книг.

У період загальноукраїнського карантину бібліотека ТНМУ розширила діапазон ресурсів і послуг, які можна отримати віддалено – онлайн чи за телефоном.

(Зліва направо): Галина ГАЛАТ, Любов РОМАНІВ, Ірина СТАСИШИН

Ресурсами нашої бібліотеки, якими можна користуватися віддалено, є електронний каталог та сайт бібліотеки. Книгозбірня надає також доступ до наукових та освітніх ресурсів відкритого доступу.

Серед онлайнових послуг важливу роль відіграють інформаційні довідки з широкого кола питань. Особливу увагу бібліотечні фахівці приділяють послугам, які можуть бути корисними викладачам, студентам і дослідникам. Для них здійснюють пошук інформації щодо наявності конкретного видання в бібліотеці ТДМУ, пошук і добір інформаційних ресурсів з фонду бібліотеки за темами, допомогу в оформленні цитувань, списків використаних інформаційних джерел за вітчизняними та міжнародними стандартами, надають довідки з питань публікаційної активності, довідки щодо перевірки публікацій здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії, послуги з визначення індексу за УДК для статті, монографії, дисертації тощо. Бібліотека надає й інформацію про ресурсне забезпечення дисциплін для проведення акредитації/ліцензування вищих навчальних закладів за вимогою Міністерства освіти та науки України. Довідки надають електронною поштою lib@tdmu.edu.ua, protsivoy@tdmu.edu та за телефоном 0352-52-61-07.

У постійному творчому пошуку та розвиткові

Важливо, що віддалені послуги бібліотеки користуються попитом – користувачі активно долучаються до використання нових можливостей у сучасних умовах.

Та бібліотека ТНМУ – це не лише фонди, сучасні та новітні технології, це ще й потужний, високопрофесійний колектив однодумців, який перебуває в постійному творчому пошуку та розвиткові. В різні роки тут працювали люди, для яких книгозбірня була рідною домівкою, про благополуччя якої вони турбувалися та віддавали їй власні знання та енергію. Вагомий внесок у розбудову університетської бібліотеки ветеранів бібліотечної справи Валентини Георгіївни Барчук, Лариси Романівни Божкевич, Світлани Павлівни Божко, Анни Михайлівни Гавліч, Валентини Семенівни Галушкової, Марії Петрівни Гурьби, Марії Северинівни Данильчук, Лілії Антонівни Завірюхи, Людмили Олександрівни Закорецької, Леоніди Володимирівни Кліцун, Любові Дмитрівни Коваль, Олександри Михайлівни Колеснікової, Ярослави Йосипівни Малюти, Таміли Олександрівни Сай, Валентини Пилипівни Сидор, Інни Леонідівни Стадник, Галини Михайлівни Шминдюк та інших.

Нині працівники бібліотеки – команда в розквіті творчих сил, яка завжди готова до нових пошуків, ініціатив і починань. Це – директорка бібліотеки Олена Проців, заступниця директорки Валентина Галайчук, завідувачка відділу комплектування та обробки документів Любомира Кіш, завідувачка відділу обслуговування та зберігання фондів Євгенія Демків, завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Наталя Водюк; провідні бібліотекарки Людмила Кулігіна, Любов Романів і Валерія Гриськів, бібліографи І-ї категорії Любов Лущинська та Надія Криськів; бібліотекарки І-ї категорії, Світлана Пушкар, Галина Галат, Світлана Домбровська, Ірина Стасишин, Галина Харитонова, Світлана Шпунар, Тетяна Ковальська, Наталя Древаль, Людмила Кушнір, Тетяна Майовецька; бібліотекарка ІІ-ї категорії Ірина Серединська, бібліотекарка Надія Сивенька.

Пройшовши славний історичний шлях, зберігаючи традиції, бібліотека нашого університету виконує свою основну місію – сприяння цілісному розвитку гармонійної особистості, забезпеченню її навчальних, наукових, культурних потреб шляхом створення сучасного бібліотечно-інформаційного освітнього середовища університету.

Переступайте наш поріг.

Беріть скарби нетлінні в руки!

Нема прекрасніших доріг,

Ніж в цей вселюдський храм науки.

Олена ПРОЦІВ,

директорка бібліотеки ТНМУ