Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра

Відбувся регіональний науково-практичний семінар «Безперервний професійний розвиток сімейного лікаря та педіатра», зініційований МОЗ України, Тернопільським національним медичним університетом імені І. Горбачевського, управлінням охорони здоров’я ОДА. Тема цьогорічного семінару – «Проблемні питання діагностики, лікування та профілактики поширених інфекційних і неінфекційних хвороб дитячого віку».

Член-кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець у вітальному слові підкреслив вагоме місце ТНМУ серед вищих навчальних закладів України, високий рівень фахової підготовки майбутніх медиків, значні досягнення наукової школи, міжнародну співпрацю на визнання здобутків колективу університету.

Учасників семінару привітали: від імені ректора ТНМУ, професора Михайла Корди – професор Степан Запорожан; від імені начальника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Володимира Богайчука – заступниця начальника Тетяна Скарлош.

Учасники семінару заслухали доповіді провідних фахівців України, що були присвячені актуальним питанням проблем дитячого віку в практиці педіатра та сімейного лікаря. Член-кореспондент НАМН України, професор О.П. Волосовець розпочав семінар з доповіді «Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє країни», в якій всебічно охарактеризував сучасну ситуацію захворюваності серед дітей, структуру провідної патології, окреслив перспективи співпраці педіатрів і сімейних лікарів задля зниження захворюваності та дитячої смертності. Надалі професор О.П. Волосовець у доповіді «Пневмонія та бронхіт у дітей: пацієнт орієнтований підхід з урахуванням міжнародних протоколів» висвітлив важливі клінічні аспекти ведення цієї патології.

З великою зацікавленістю була сприйнята доповідь професора С.П. Кривопустова «Діагностика лікування та профілактика інфекційних дихальних шляхів у дітей: розгляд клінічних випадків», в якій на конкретних прикладах був продемонстрований сучасний підхід до ведення хворої дитини в різних клінічних ситуаціях. Окрім того, професор Сергій Кривопустов зробив доповідь на тему «Функціональні гастроінтестинальні розлади: практичні рекомендації при дитячих кольках», в якій детально зупинився на цій проблемі. При цьому не лише висока частота дитячих кольок визначають клінічну значимість, але й те, що лікар має ретельно диференціювати стани, які маніфестують коліками. Надзвичайно складному й водночас важливому питанню – «Антимікробна терапія інфекцій органів дихання у дітей: питання антибіотикорезистентності, огляд міжнародних рекомендацій» – присвятив свій наступний виступ проф. С.П. Кривопустов.

Професор Сергій Крамарьов виступив з доповіддю «Інфекційні захворювання в дітей. Сучасні можливості діагностики, лікування та профілактики. Вибрані лекції», в якій акцентував увагу присутніх на важливих клінічних аспектах інфекційної патології.

Професорка Галина Бекетова звернула особливу увагу в доповіді «Розповсюджені захворювання в дітей та підлітків: прикладні аспекти лікування і профілактики» на необхідність комплексного підходу до хворої дитини з огляду на вікові особливості, місце й роль засобів профілактики поширених захворювань.

З повідомленням «Інтегрований підхід до ведення дітей із захворюваннями ЛОР-органів» виступила професорка Тетяна Крючко. Вона окреслила роль педіатра в діагностиці та лікуванні, підкреслила важливість цілеспрямованої корекції терапії з метою активізувати природні шляхи неспецифічного захисту слизових.

Доповідь професора Олега Шадріна «Практичні питання застосування міжнародних рекомендацій в дитячій гастроентерології» продемонструвала сучасні стратегії ведення та профілактики поширених захворювань органів травлення.

Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського представляла професорка Наталія Банадига. У своїй доповіді «Лайм-бореліоз у дітей: сучасні можливості діагностики та вибору лікувальної тактики» вона ознайомила присутніх з новим науковим напрямком досліджень університету, представила нові методи діагностики, запроваджені в нашому закладі. Наталія Василівна особливу увагу звернула на труднощі діагностики хвороби Лайма у дітей, важливості диференційного діагнозу. Ознайомила присутніх з новим європейським гайдлайном щодо лікування хвороби Лайма.

Загалом у роботі науково-практичного семінару взяли участь понад 200 учасників, серед яких педіатри та сімейні лікарі. На завершення всі учасники отримали сертифікати.

Підготувала кафедра педіатрії ННІ ПО