Імунопатологія при захворюваннях органів дихання та травлення

Цій темі був присвячений V науковий симпозіум з міжнародною участю, що відбувся в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського. У рамках симпозіуму працювала міжнародна школа пульмонології «Поточні концепції діагностики та лікування бронхообструктивних захворювань», де виступили провідні науковці з Польщі та України.

Загалом у роботі форуму взяли участь понад 350 осіб – науковців ТДМУ, інших вишів України та Польщі.

Іван КЛІЩ – проректор ТДМУ, професор

Від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди під час відкриття заходу присутніх привітав проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ.

– Ця традиція наукових зустрічей та дискусій, яку започаткували наші науковці, з практичного і наукового погляду є важливою подією. У нашому регіоні захворювання бронхолегеневої системи є поширеними, відповідно велика кількість пацієнтів потребує точної діагностики, вчасного й якісного лікування. Переконаний, що знання та досвід, які отримаєте під час засідання пульмонологічної школи, будуть корисними у повсякденній фаховій діяльності, щоб згідно із сучасними вимогами робити необхідні діагностичні процедури та призначати адекватну терапію. Бажаю, щоб усе найкраще ви використовували в своїй роботі, а ваші пацієнти отримували більш кваліфіковану допомогу, – сказав Іван Миколайович.

Лист-вітання від ректора Вроцлавського медичного університету, де наголошувалося, що форум є важливої подією в царині науки, зачитав професор Войцех Барг.

(Зліва направо): Войцех БАРГ – професор (Польща), Леонід ГРИЩУК – професор ТДМУ

Заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Тетяна Скарлош у вітальному слові зазначила, що впродовж багатьох років ТДМУ та представники практичної медичної галузі тісно співпрацюють. Дуже важливо, що на наукові симпозіуми запрошують лікарів-практиків, які можуть почерпнути багато нового від українських та іноземних фахівців.

Після завершення урочистої частини учасники симпозіуму продовжили роботу у форматі засідання Міжнародної пульмонологічної школи, яке очолили професор ТДМУ Леонід Грищук і професор Вроцлавського медичного університету Войцех Барг.

Загалом відбулося два пленарних засідання наукового симпозіуму і шість засідань (англійською мовою) Міжнародної пульмонологічної школи, де йшлося про актуальні питання імунопатології при внутрішніх хворобах і у фтизіатрії зокрема, про новітні досягнення у діагностиці та лікуванні імунологічних порушень у клініці внутрішньої медицини та фтизіатрії, імунопатологію при ураженні органів дихання, органів травлення.

Щепан ЦОФТА – професор (Польща)

У роботі Міжнародної школи пульмонології «Поточні концепції діагностики та лікування бронхообструктивних захворювань» взяли участь провідні науковці з України та Польщі. Зокрема, з доповіддю «Дихальна і вентиляційна недостатність при астмі та ХОЗЛ» виступив професор Вроцлавського медичного університету (Польща) Войцех Барг. «Інтерпретація спірометрії при астмі та ХОЗЛ» – такою була тема доповіді доцента Вроцлавського медичного університету Рафаля Добека. Зацікавив колег і виступ доцента Вроцлавського медичного університету Анджея Обойські «Фенотипи при астмі та ХОЗЛ». Про неінвазивну вентиляцію в лікуванні гострого ХОЗЛ вів мову доцент з Варшави (Польща) Яцек Насіловські. Увагу аудиторії привернула також доповідь професора Познанського медичного університету (Польща) Щепана Цофти «Виклики обструктивного апное у сні (OSA)». На відмінностях та подібності астми і ХОЗЛ зосередив увагу присутніх завідувач кафедри пульмонології та фтизіатрії Івано-Франківського національного медичного університету професор Микола Островський.

Ігор ГОСПОДАРСЬКИЙ – професор ТДМУ

У виступах завідувача кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, професора ТДМУ Ігоря Господарського йшлося про сучасні підходи в лікуванні бронхіальної астми із супутньою алергологічною патологією та в терапії аутоімунних уражень печінки й кишківника.

З цікавими доповідями виступили учасники наукового симпозіуму, що відбувався одночасно з Міжнародною школою пульмонології. Зокрема, завідувач кафедри клінічної фармації, професор Олена Самогальська зосередила увагу присутніх на проблемі «Раціональна фармакотерапія гастропатій», зазначивши, що метою дослідження є аналіз ефективності різних схем лікування гастропатій, асоційованих з прийомом нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП-гастропатії) та оцінка вартості схем лікування гастропатій методом мінімізації витрат.

Юрій ВАЛЕЦЬКИЙ – професор Львівського НМУ

На методах верифікації туберкульзу позалегеневої локалізації зосередив увагу колег професор Юрій Валецький (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького). Як відомо, епідемічна ситуація з туберкульозом в Україні залишається складною, що обумовлено насамперед зростанням частоти мультирезистентних форм туберкульозу та ко-інфекції СНІД/туберкульоз. Актуальною є проблема діагностики позалегеневого туберкульозу. За поширеністю провідне місце посідає кістково-суглобовий туберкульоз, потім туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів, сечостатевої системи, очей, нервової системи та інших локалізацій. Тож є велика потреба у використанні швидких методів діагностики, зокрема, полі-меразної ланцюгової реакції та пошук інших методів і методик.

Ольга ФЕДОРЦІВ – професор ТДМУ

«Патогенетичне обґрунтування корекції порушень психоемоційного стану в дітей, хворих на бронхіальну астму» – такою була тема доповіді професора ТДМУ Ольги Федорців, в якій вона ґрунтовно та всебічно висвітлила проблему. Зазначалося, що бронхіальна астма належить до типового поліетіологічного захворювання, у виникненні якого, клінічній симптоматиці, перебігу і наслідках велике значення відіграють психосоціальні чинники. Згідно із сучасними уявленнями симптоми цього захворювання можуть бути спричинені не лише екзогенними «тригерами» (пил, алергени тощо), але й неспецифічними психічно-емоційними чинниками (стрес, негативно забарвлена психічна напруга, вегетативний дисбаланс та ін.). Наявність тривалої хронічної патології, різноманітні обмеження, пов’язані з бронхіальною астмою, трансформують психоемоційний стан хворого. Дослідження проводили, аби поліпшити ефективність лікування дітей з бронхіальною астмою.

Про поступ у діагностиці та лікуванні грипу й інших ГРВІ розповів професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ТДМУ Василь Копча.

Доповідь професора Харківського національного медичного університету Ольги Шевченко містила ґрунтовний аналіз гендерних відмінностей хворих з уперше діагностованим мультирезистентним туберкульозом легенів на Харківщині.

Оксана БОЯРЧУК – професор ТДМУ

Завідувач кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТДМУ, професор Оксана Боярчук акцентувала увагу на рецидивних синопульмональних інфекціях як проявах первинного імунодефіциту. Зазначалося, що первинні імунодефіцити (ПІД) – це генетично детерміновані порушення імунної системи, основним проявом яких є рецидивуючі інфекції. Нині відомо понад 300 нозологічних форм ПІД, проте 70-90% є недіагностованими в Україні. Однією з основних причин пізньої діагностики ПІД є низька обізнаність лікарів первинної ланки та лікарів-спеціалістів щодо ознак ПІД. Рецидивні пневмонії (дві та більше на рік), які підтверджені ренгенологічно та мають тяжкий атиповий перебіг, повинні насторожити медиків.

Засідання відбувалися у формі сесій. Зокрема, актуальні питання обговорили під час сесії «Сучасні концепції в діагностиці та лікуванні бронхообструктивних захворювань». Наступного дня фахівці дискутували в рамках сесій «Розуміння астми та ХОЗЛ» та «Діагностика та лікування астми і ХОЗЛ – уроки з конгресу ERS 2017 в Мілані».

Водночас з пульмонологічною школою тривав науковий симпозіум, де головуючим був проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ, а співголовами – професори Олена Самогальська, Ігор Господарський, Ольга Федорців. Під час двох секційних засідань їхні учасники заслухали й обговорили 51 доповідь.

Робочу зустріч на тему «Наукове співробітництво та спільні дослідження» зорганізували у Збаразькому замку.

Учасники наукового симпозіуму ухвалили рішення, в якому, зокрема, зазначили, що проблеми імунопатології при захворюваннях органів дихання й травлення в Україні та за кордоном залишаються актуальними. Рекомендовано продовжити проведення досліджень, спрямованих на поліпшення діагностики й лікування імунопатології при захворюваннях органів дихання і травлення та туберкульозу.

Також вирішено проводити міжнародні пульмонологічні школи щорічно. Майбутня тематика школи передбачатиме розгляд питань, присвячених захворюванням органів дихання у дітей та підлітків.

Лідія ХМІЛЯР,

Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)