Ювіляри травня

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3 травня відзначила ювілейний день народження завідувач кафедри клі-нічної фармації ТДМУ, професор Олена Євгенівна САМОГАЛЬСЬКА.
Вельмишановна Олено Євгенівно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження!
У стінах університету Ви здобули вищу медичну освіту й після 10 років практичної лікарської роботи успішно пройшли 27-літній трудовий шлях клінічного ординатора, асистента, доцента, професора кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти, а останні 8 років – завідувача кафедри клінічної фармації фармацевтичного факультету. Окрема сторінка Вашої професійної діяльності – 5-літній період роботи заступником декана ФПО.
Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас як відомого науковця, висококваліфікованого клініциста-терапевта, досвідченого педагога та вихователя студентської молоді за багаторічну невтомну працю, високий професіоналізм, організаторські здібності, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.
Активною є Ваша громадська діяльність, зокрема, як голови циклової методичної комісії, секретаря вченої ради ФПО, члена комісії з проведення ліцензійних іспитів «КРОК», члена Інтернаціонального Європейського та Українського клубів панкреатологів, Української асоціації з вивчення захворювань печінки.
Ваша професійна й громадська діяльність відзначені грамотами Міністерства освіти і науки, обласної і міської рад, грамотами та подяками ректора університету.
Ваші порядність, жіночність, працелюбність, уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановна Олено Євгенівно, міцного здоров’я, невичерпного творчого натхнення, нових успіхів у Вашій благородній діяльності, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя й затишку, довгих років радісного, щасливого життя.
Хай сміється доля, мов калина в лузі,
У родиннім колі, серед вірних друзів,
Хай крокують поруч вірність і кохання,
Хай здійсняться мрії і усі бажання!

Ректорат і профком ТДМУ імені І.Я. Горбачевського

 


13 травня виповнюється 90 років ветеранові ТДМУ, професору Ждану Михайловичу ВАВРИКУ.
Вельмишановний Ждане Михайловичу!
Сердечно вітаємо Вас з 90-літтям!
У стінах Тернопільського медінституту Ви пройшли важливий, майже 15-річний період успішної трудової діяльності на посаді доцента: спочатку кафедри загальної хірургії, а пізніше – кафедри шпитальної хірургії. Тут Ви виконали та захистили докторську дисертацію.
Колективи хірургічних кафедр, працівники й студенти університету глибоко поважають та щиро шанують Вас як відомого науковця, висококваліфікованого клініциста-хірурга, досвідченого педагога і вихователя студентської молоді за багаторічну невтомну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.
Всім, хто з Вами працював і вчився у Вас, пам’ятні Ваша лекторська майстерність, оригінальний стиль проведення практичних занять, Ваш внесок у вдосконалення методики викладання хірургії, вимогливість, принциповість та об’єктивність в оцінюванні знань студентів.
Активною була Ваша громадська діяльність, зокрема, як заступника голови профкому працівників інституту, члена наукової комісії, комісії з допомоги органам охорони здоров’я, правління інститутської організації товариства «Знання», керівника медико-просвітницької бригади викладачів.
Ваша професійна та громадська діяльність відзначені медаллю «За доблесний труд», грамотами і подяками ректора інституту.
Завершальний, плідний період Вашої трудової діяльності проходив на посаді завідувача кафедри загальної хірургії Івано-Франківського медінституту. Але за Вашими підручниками й тепер вчаться також студенти ТДМУ.
Ваші інтелігентність, порядність, працелюбність, уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів
Бажаємо Вам, вельмишановний Ждане Михайловичу, доброго здоров’я, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя й затишку, активного та щасливого довголіття.
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!

Ректорат і профком ТДМУ імені І.Я. Горбачевського


16 травня відзначатиме ювілейний день народження кандидат медичних наук, старший викладач кафедри патологічної фізіології Олена Олегівна КУЛЯНДА.
Вельмишановна Олено Олегівно!
Сердечно вітаємо Вас з ювілейним днем народження!
У стінах університету Ви здобули вищу медичну освіту, а згодом, після практичної лікарської роботи та викладання в приватному медичному коледжі, впродовж останніх трьох років успішно працюєте на кафедрі патологічної фізіології спочатку асистентом, а тепер – старшим викладачем.
Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас як досвідченого лікаря, науковця, педагога та вихователя студентської молоді за багаторічну невтомну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.
Активною є Ваша громадська діяльність, зокрема, як куратора студентських груп, відповідальної за виховну роботу кафедри, члена вченої ради стоматологічного факультету, екзаменаційної комісії відділу незалежного тестування знань студентів.
Ваша професійна та громадська діяльність відзначені грамотами Міністерства культури України, обласного й міського управлінь охорони здоров’я.
Ваші порядність, працелюбність, уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановна Олено Олегівно, міцного здоров’я, невичерпного творчого натхнення, нових успіхів у Вашій благородній діяльності, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя й затишку, довгих років радісного та щасливого життя.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті!

Ректорат і профком ТДМУ імені І.Я. Горбачевського


27 травня виповнюється 85 років ветеранові ТДМУ, професору Іванові Теодоровичу П’ЯТНОЧЦІ.
Вельмишановний Іване Теодоровичу!
Сердечно вітаємо Вас з 85-літтям!
Після закінчення Львівського медінституту та 15 років практичної лікарської роботи, в стінах ТДМУ Ви успішно пройшли 42-літній трудовий шлях від асистента до професора кафедри фтизіатрії, а останні чотири роки – професора кафедри терапії та сімейної медицини ФПО.
Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас як відомого науковця, висококваліфікованого клініциста-фтизіатра, досвідченого педагога та вихователя студентської молоді за багаторічну невтомну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.
Усім пам’ятна Ваша активна громадська діяльність як куратора студентських груп, організатора виховного процесу на курсі медичного факультету, лектора товариства «Знання», учасника інститутських просвітницьких бригад, які виступали в трудових колективах області.
Ваша професійна та громадська діяльність відзначені трьома медалями, численними грамотами органів охорони здоров’я й громадських організацій, подяками ректора університету.
Ваші порядність, працелюбність, уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів.
Бажаємо Вам, вельмишановний Іване Теодоровичу, доброго здоров’я, невичерпного життєвого оптимізму, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя й затишку, активного та щасливого довголіття.
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом,
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом!

Ректорат і профком ТДМУ імені І.Я. Горбачевського