Ювіляри серпня

1 серпня виповнюється 75 років професорові кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука ТДМУ Вікторові Олександровичу ШІДЛОВСЬКОМУ.

Вельмишановний Вікторе Олександровичу!

Сердечно вітаємо Вас з 75-літтям!

У стінах університету Ви здобули вищу медичну освіту, а згодом, після двох років практичної лікарської роботи, аспірантури у Київському науково-дослідному інституті переливання крові, успішно пройшли 43-літній трудовий шлях від асистента спочатку кафедри шпитальної хірургії, пізніше – факультетської хірургії до професора, впродовж 7 років очолювали кафедру факультетської хірургії, 13 – загальної хірургії.

Ви і тепер продовжуєте реалізовувати свій великий досвід і творчий потенціал на посаді професора кафедри хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука, а також як член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, член редакційних рад і редколегій п’яти наукових журналів.

Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас як одного з талановитих випускників першого покоління, відомого в Україні вченого, висококваліфікованого клініциста-хірурга, досвідченого педагога та вихователя студентської молоді за багаторічну невтомну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.

Ваша праця відзначена Державною премією в галузі науки і техніки, почесним званням «Заслужений лікар України», грамотами і подяками ректора університету.

Ваші порядність, працелюбність, уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів.

Бажаємо Вам, вельмишановний Вікторе Олександровичу, доброго здоров’я, невичерпного творчого натхнення, нових успіхів у Вашій благородній діяльності, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя та затишку, активного й щасливого довголіття.

Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом,

Хай буде вірних друзів в ній багато,

Прихильна доля огорта крилом!

Ректорат і профком ТДМУ імені І.Я. Горбачевського


25 серпня виповнюється 80 років ветерану ТДМУ, професорові Василю Миколайовичу ВАСИЛЮКУ.

Вельмишановний Василю Миколайовичу!

Сердечно вітаємо Вас з 80-літтям!

Після закінчення Чернівецького медінституту – 5 років практичної лікарської роботи, клінічної ординатури в Чернівецькому медінституті, двох років роботи асистентом у Киргизькому медінституті, у стінах ТДМУ Ви успішно пройшли 43-літній трудовий шлях від асистента спочатку кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, згодом – кафедри шпитальної терапії до професора кафедри внутрішньої медицини №1. Останніми роками Ви продовжуєте ділитися власним досвідом, працюючи завідувачем, професором кафедри методики викладання біології та екології Кременецької обласної гуманітарної академії імені Т. Шевченка.

Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас як відомого в Україні науковця, висококваліфікованого клініциста-терапевта, досвідченого педагога та вихователя студентської молоді за багаторічну невтомну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.

Усім пам’ятна Ваша активна громадська діяльність як куратора студентських груп, організатора виховного процесу на третьому курсі медичного факультету, популярного лектора товариства «Знання», учасника інститутських просвітницьких бригад, які виступали в трудових колективах області.

Ваша професійна та громадська діяльність відзначена медаллю «За освоєння цілинних і перелогових земель», медаллю «Ветеран праці», Почесною грамотою обласної ради, численними грамотами та подяками ректора університету.

Ваші порядність, працелюбність, уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів.

Бажаємо Вам, вельмишановний Василю Миколайовичу, доброго здоров’я, невичерпного творчого натхнення, нових успіхів у Вашій благородній діяльності, добробуту, людського тепла, душевного спокою, родинного благополуччя й затишку, активного та щасливого довголіття.

Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом,

Хай буде вірних друзів в ній багато,

Прихильна доля огорта крилом!

Ректорат і профком ТДМУ імені І.Я. Горбачевського