Університет зможе втілювати наукові проекти з «Інноваційно-інвестиційним кластером Тернопілля»

Угоду про партнерство Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського з корпорацією «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля» було укладено 4 вересня.

(Зліва направо): Григорій ХИМИЧ – директор наукового парку, Михайло КОРДА – ректор ТДМУ, професор

Директор наукового парку Григорій Химич і ректор ТДМУ, професор Михайло Корда попередньо обговорили напрямки співпраці та можливості розширення діяльності. Зокрема, йшлося про розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективне та раціональне використання наявного наукового потенціалу, розвиток матеріально-технічної бази університету для комерціалізації результатів наукових досліджень, впровадження проектів на українському та закордонному ринках, залучення інвестицій, реалізацію власних інноваційних проектів, впровадження інноваційних науково-дослідних робіт у виробництво.

Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля» успішно функціонує з 2011 року та співпрацює вже з 33 партнерами, з них – 11 закордонних. Це успішна інтеграційна міжнародна структура, яка об’єднує освіту, науку, виробництво, інститути владних структур і фінансові структури задля впровадження інноваційно-інвестиційних проектів і виходу на внутрішній та світові ринки з новою високотехнологічною наукоємною продукцією.

Основні напрямки співпраці: фармація, стоматологія, метрологічна служба у медицині, екологічний аудит і безпека навколишнього середовища, інформаційні мережі та телекомунікаційні технології в медицині, мікробіологічні та паразитологічні, біохімічні та імунологічні дослідження, експериментальне моделювання, дослідження інфекційних хвороб, гістологічні та електронномікроскопічні дослідження, створення програмного продукту.

Прес-служба ТДМУ