Українські лікарі отримали сертифікати Європейської ради реанімації

Уперше за трирічну історію діяльності Центру симуляційного навчання нашого університету тут відбувся міжнародний сертифікований інструкторський курс Європейської ради реанімації за сприяння Всеукраїнської ради реанімації та екстреної медичної допомоги й Тернопільського національного медичного університету. Міжнародна команда інструкторів з Бельгії, Фінляндії, Португалії, Словенії, Чехії, Хорватії та України провела два важливі курси професійного рівня – «Розширені реанімаційні заходи в педіатрії» (PALS ) та курс для інструкторів GIC (Generic Instructor Course). Сімнадцять курсантів з різних областей України, серед яких сім викладачів нашого університету, номіновані на звання інструкторів ALS/EPALS від Європейської ради реанімації.

– Це важливий крок для впровадження міжнародних протоколів ALS, PALS, ILS на вітчизняному медичному просторі. Адже тепер наші фахівці зможуть самостійно готувати інструкторів в Україні, – каже завідувач відділення підготовки інструкторів з екстреної медичної допомоги ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф МОЗ України», інструктор міжнародного класу Віталій Крилюк. – Наші колеги, представники ERC відзначили високий рівень підготовки наших інструкторів, а це фахівці екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, викладачі медичних вишів, і вони всі отримали статус кандидатів-інструкторів.

Для проходження навчань курсантів виокремили в три групи по шість осіб. Спочатку вони прослухали теоретичну частину, а згодом відпрацьовували практичні навички в Центрі симуляційного навчання. Зокрема, курсанти опановували навички навчати інструкторів за європейськими стандартами. Примітно, що короткотривалі курси професійної підготовки є звичною практикою за кордоном, тобто 2-3 дні достатньо для того, аби лікарі могли максимально відпрацювати необхідні навички в режимі симуляційного навчання. Цього разу вони здобули навички необхідні для проведення симуляційного навчання під час проведення сертифікованих європейських курсів, де розглядають питання надання екстреної медичної допомоги.

– Особливо актуальними є такі курси в світлі наказу МОЗ України № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», каже Віталій Крилюк. – Як відомо, з 1 січня цього року облік балів безперервного професійного розвитку обов’язковий для всіх без винятку українських лікарів. Більше того, нова модель передбачає проходження міжнародних сертифікованих курсів – у цьому документі ця вимога прописана окремим пунктом. Такі курси належать до симуляційного навчання й відповідно дають лікарям максимальну кількість балів. Але, погодьтеся, не так просто українському лікарю потрапити на таке навчання, адже воно здебільшого відбувається за кордоном. Отож, Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги вирішила продемонструвати, що отримати  якісне навчання, а, відповідно, й міжнародний сертифікат, можна також в Україні. Звісно, для цього потрібні умови – якісна симуляційна зала та добре підготовлені інструктори-викладачі. Власне, в Тернопільському національному медичному університеті для цього створені всі умови – потужний симуляційний центр, працюють висококваліфіковані викладачі, тут можна проводити курси за різними рівнями. Варто зазначити, що Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги разом з Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України не вперше зорганізовує міжнародні курси на базі симуляційного центру в ТНМУ. Їх проводимо чи не цілий рік. Але наразі хочемо дати старт новій генерації інструкторів, аби вони надалі вже самі проводили навчання. Власне, тому й запросили міжнародну команду, до якої входять інструктори з п’яти країн світу, щоб навчити наших інструкторів, як проводити вишколи відповідно до міжнародних стандартів. Так, нам вдалося запозичити цінний досвід і вже на теренах України розпочати підготовку інструкторів за міжнародними програмами.

Насправді зміна моделі післядипломної освіти лікарів вже давно була на часі, адже попередня давно вичерпала свій ресурс і не забезпечувала реальної потреби лікарів у професійному навчанні. Нова система – заробляння балів і проведення атестації лікарів, передбачає вільний вибір і максимальну концентрацію нових знань. Це означає, що лікар уже не зобов’язаний витрачати свій час на те, аби на довготривалих курсах прослуховувати матеріал, який викладали там, скажімо, ще п’ять років тому. Натомість він може відвідувати короткотривалі навчання й отримати максимально концентрований об’єм тієї інформації, в якій має потребу.

До прикладу, ті міжнародні курси, які зорганізовує Всеукраїнська рада реанімації разом з Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передбачають два-три дні практичних занять. Підготуватися до цих навчань лікар може самостійно, використавши матеріали з найсвіжішою інформацією, яку йому надають. У вільний час він вивчає теоретичний матеріал, а практичні навички відпрацьовує вже під час короткотривалих навчань у змодельованих ситуаціях у симуляційній залі на манекенах.

– Доволі суттєве значення має мануальна частина занять, – зауважує Віталій Крилюк. – Бо й справді ще жоден лікар не навчився інтубувати пацієнта, чи, приміром, проводити серцево-легеневу реанімацію за книжкою. Щоб лікар це зробив максимально швидко та без помилок, він повинен ці навички відпрацювати. На манекені чи муляжі, щоб, йдучи в медичну практику, проводити такі маніпуляції з мінімальною кількістю ускладнень і високим ступенем ефективності. Впроваджуючи таке навчання, можна як зменшити кількість лікарських помилок, так і якість надання медичної допомоги. Це доводять й численні зарубіжні дослідження, які стверджують, що більшість невдач у медичній практиці пов’язана з відсутністю належної комунікації між лікарями, коли вони надають допомогу, або ж недостатньою обізнаністю з тим обладнанням, на якому працюють. А ось курси, які впроваджуємо, передбачають як і вміння налагоджувати комунікацію, так і працювати в команді під час відпрацювання практичних навичок. Така система доволі ефективна й це підтверджує багаторічний зарубіжний досвід.

Аби якнайшвидше впровадити такі міжнародні курси симуляційного навчання у вітчизняну систему безперервного професійного розвитку, Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги разом з Центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України постійно проводить навчання в територіальних обласних центрах і тісно співпрацює з Європейською радою реанімації.

Пряма мова:

Арсен ГУДИМА, завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, професор:

– Сучасний освітній ринок ставить перед закладами вищої медичної освіти нові вимоги, головна з них – це підготовка конкурентноспроможного фахівця. Тому університет усіляко дбає, щоб якість навчання майбутніх лікарів відповідала найновішим освітнім стандартам. Власне, й створення Центру симуляційного навчання, де впроваджуємо нові технології навчання, спрямована на те, щоб підготувати спеціаліста, здатного надавати якісні медичні послуги.

Наразі йдеться про навчання кадрового потенціалу, який готують не на класичних курсах підвищення кваліфікації, а на специфічних, які дозволяють якнайширше реалізувати всі можливості Центру симуляційного навчання. Тут кожна хвилина роботи з курсантом чи студентом розрахована на виконання певної поставленої мети. Потрібно розуміти, що це інноваційне заняття, яке раніше не проводили в звичних умовах. У цьому сенсі новаторами, що розробили нині вже класичні методики освітнього процесу, є міжнародні організації, які впроваджують найновіші технології діагностики та лікування. Одна з них – Європейська рада реанімації, яка працює на теренах Європи, впроваджуючи освітні та медичні технології. Якщо ще два чи три роки ми їздили за кордон на навчання, а це чималі кошти, від 200 до 300 євро за дво- чи триденний курс, то нині завдяки Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації) та екстреної медичної допомоги» виникла змога проводити подібні курси для українських слухачів на території України. Їх вартість є значно нижчою, ніж на теренах Європи. Завдяки співпраці з Європейською радою реанімації в Україні вже виникла ціла плеяда інструкторів, які мають право зорганізовувати та викладати на курсах базової реанімації. Такий курс користується великою популярністю в Україні. Маємо зараз змогу навчати базової реанімації, як у структурі освітнього процесу, а також з видачею міжнародного сертифікату. В нас є на це легітимні права, а також кваліфікована команда інструкторів.

Наразі ж впроваджуємо викладання курсу «Кваліфіковані заходи реанімації». Це – триденний курс, який вимагає дороговартісного обладнання. В нашому центрі все необхідне для цього є, приміром манекен, який симулює серцевий ритм, керується дистанційно, якому можна вводити ліки. Найскладнішим у цьому сенсі є курс «Кваліфікованих заходів реанімації в педіатрії», але тішить те, що Європейська рада реанімації відгукнулася та відправила до нас п’ять інструкторів з різних куточків Європи, які, власне, й провели цей «педіатричний» курс. Відтак наші викладачі пройшли цей курс, склали іспит та отримали статус, щоб викладати його в Україні. Приємно, що нинішній курс відбувається на базі нашого Центру симуляційного навчання, який є законотворцем симуляційного навчання в Україні. І на нинішніх навчаннях 50 відсотків учасників – це наші викладачі з різних кафедр ТНМУ, які згодом впровадять ці інновації у своїх повсякденних заняттях. Університет від такої практики має подвійну вигоду, бо на його базах проводять курси Європейської ради реанімації й водночас – викладачі імплементуватимуть нові знання в навчальний процес. Найголовніше, що в нашому виші вже згуртувалася така плеяда викладачів, які не можуть жити по-старому, а отже, рівень освітнього процесу в університеті зростає.

Оксана КАПУСТІНА, лікарка відділення реанімації новонароджених (м. Дніпро):

– Дуже рада, що з’явилася можливість пройти такі міжнародні навчання в Україні, зокрема, на симуляційних базах ТНМУ. Це був потужний вишкіл, який проводили спікери Європейської ради реанімації англійською мовою, відтак ми покращили свої знання з іноземної, але найголовніше – отримали багатий досвід викладацької майстерності. Зокрема, я навчалася на курсі «Кваліфіковані заходи реанімації в педіатрії», склала іспит та отримала статус, щоб викладати його в Україні, отож з радістю поділюся своїми знаннями з іншими лікарями. Також хочу висловити своє захоплення від симуляційного центру ТНМУ, в нас у Дніпрі такого немає, трішки встигла й помилуватися вашим файним містом і надзвичайно вдячна всім, хто зорганізував ці навчання.

Лариса ЛУКАЩУК,

Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)