ТДМУ відчиняв двері перед майбутніми абітурієнтами

У неділю, 25 лютого в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського відбувся день відчинених дверей. Майбутні вступники – випускники загальноосвітніх шкіл і медичних коледжів Тернопільщини, інших областей – зібралися в актовій залі вишу. Багато батьків теж були присутні.

Аркадій ШУЛЬГАЙ – проректор ТДМУ, професор

Гостей привітав проректор з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Шульгай, який зазначив, що Тернопільський державний медичний університет є потужним вищим навчальним закладом і посідає провідне місце серед медичних ВНЗ України. Готують фахівців у ТДМУ на медичному, фармацевтичному, стоматологічному факультетах, у навчально-науковому інституті медсестринства, навчально-науковому інституті післядипломної освіти, тобто на всіх рівнях – від першого бакалаврського і до післядипломної освіти.

«За результатами останніх рейтингів ТДМУ серед медичних ВНЗ посідає перші місця. Крім того, наш університет єдиний серед вищих навчальних закладів медичного профілю є учасником проекту сприяння академічній доброчесності в Україні. Система оцінювання та система підготовки в ТДМУ цілком відповідає міжнародним стандартам, – зазначив Аркадій Гаврилович. – Наш університет є партнером понад 50 провідних університетів Європи та Америки, де наші студенти мають можливість за програмою академічної мобільності проходити семестрове навчання й стажування. Тернопільський медуніверситет має потужну клінічну базу та застосовує найсучасніші технології навчання, в тому числі й інформаційні, а студенти посідають перші місця у всеукраїнських предметних олімпіадах, займаються науковою роботою, беруть участь у міжнародних студентських наукових конференціях. Для їхнього відпочинку створені прекрасні умови в університетському навчально-оздоровчому комплексі «Червона калина», діють гуртки художньої самодіяльності та сучасний спортивний комплекс, тобто створені всі умови для успішного навчання й культурного розвитку студентів».

Григорій ЗАГРИЧУК – відповідальний секретар приймальної комісії, доцент

Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент Григорій Загричук докладно поінформував присутніх про цьогорічні правила прийому до ТДМУ, терміни та порядок подачі документів.

Докладніше про медичний факультет й систему організації навчання учасникам зустрічі розповів заступник декана медичного факультету, доцент Ігор Драч. За його словами, медичний факультет не лише найбільший, а й найстаріший, з нього почався наш університет, який торік відсвяткував своє 60-річчя. Нині тут навчаються 2617 студентів. Навчальний процес забезпечують 410 викладачів, з них – 76 докторів наук, 302 кандидати наук.

Ігор ДРАЧ – заступник декана медфакультету, доцент

Функціонує 37 кафедр, з них 18 – клінічні. Всі мають сучасне обладнання. Теоретичні кафедри організовані в чотири великі навчально-наукові інститути: інститут морфології, інститут медико-біологічних проблем, інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії імені М. Скакуна й інститут моделювання та аналізу патологічних процесів. Клінічні кафедри розташовані в усіх лікувальних закладах міста, а це три міські лікарні, психоневрологічна, дитяча і, звичайно, університетська лікарня.

Ігор Дмитрович розповів про організований торік центр симуляційного навчання з відповідно обладнаними навчальними аудиторіями.

Декан фармацевтичного факультету, доцент Дмитро Коробко у своєму виступі коротко розповів про фармацевтичний факультет як структурний підрозділ університету. Його відкрили вісімнадцять років тому і за цей час відбулося 13 випусків спеціалістів з вищою фармацевтичною освітою денної форми навчання та 6 випусків спеціалістів заочної форми навчання.

«Наші випускники працюють у всіх галузях фармацевтичного спрямування, науково-дослідних установах, у тому числі й за кордоном. У складі факультету – 5 кафедр. Це класичні кафедри, які готують спеціалістів у галузі фармації: кафедра загальної хімії, кафедра фармацевтичної хімії, кафедра фармакогнозії з медичною ботанікою, кафедра клінічної фармації і кафедра економіки та управління фармації з технологією ліків. Забезпечують навчальний процес 49 викладачів. Більшість викладачів – науковці зі ступенем кандидатів і докторів саме фармацевтичних наук, що дуже важливо, бо специфіку фармації може знати лише провізор – людина з вищою фармацевтичною освітою, – наголосив Дмитро Борисович. – Про авторитет факультету та університету свідчить і наявність фахових видань, де студенти публікують результати наукових досліджень. Одним з основних показників навчальної діяльності студентів є результати складання ліцензійного інтегрованого тестового іспиту «Крок». За цим показником фармацевтичний факультет ТДМУ лідирує серед вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України. Вагомими є наукові здобутки й на міжнародному рівні, зокрема, укладено міжнародну угоду про співпрацю з університетом Мансури (Єгипет)».

Декани стоматологічного та фармацевтичного факультетів – доценти Світлана БОЙЦАНЮК і Дмитро КОРОБКО

Про навчання на стоматологічному факультеті, його профільні кафедри розповіла декан факультету, доцент Світлана Бойцанюк.

Світлана ДАНЬЧАК – заступник директора ННІ медсестринства, доцент

«Стоматологічний факультет є наймолодшим структурним підрозділом нашого університету. Датою його заснування є вересень 2004 року. За 14 років інтенсивної роботи створена потужна матеріально-технічна база й сформовано колектив справжніх фахівців і науковців. Чотири профільні кафедри стоматологічного факультету – терапевтичної стоматології, ортопедичної стоматології, хірургічної стоматології та стоматології дитячої – забезпечені сучасним обладнанням, їх очолюють доктори медичних наук, професори. Гордістю факультету є фантомний клас, де студенти опановують практичні навички, а п’ятикурсники під контролем викладача проводять прийом пацієнтів, надаючи безкоштовну стоматологічну допомогу соціально незахищеним верствам населення. Адміністрація нашого вишу уклала договори про співпрацю з керівниками низки дошкільних закладів і, зокрема, сиротинців щодо надання стоматологічної допомоги дітям. На кафедрі ортопедичної стоматології функціонує сучасна зуботехнічна лабораторія, де студенти вивчають всі етапи виготовлення зуботехнічних конструкцій. Окрім навчальної та лікувальної роботи, студенти займаються науковою діяльністю й отримують дипломи та сертифікати за кращу доповідь, кращі практичні роботи, беруть активну участь у загальноуніверситетських благодійних проектах, волонтерському русі», – додала Світлана Іванівна.

Заступник директора навчально-наукового інституту медсестринства, доцент Світлана Даньчак розповіла про підготовку медичних сестер освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр медсестринства».

«Інститут медсестринства як структурний підрозділ ТДМУ існує з 1995 року, але за цей нетривалий час створено сучасну матеріально-технічну базу, процес навчання забезпечує авторитетний професорсько-викладацький склад, а наші випускники працюють як в Україні, так і за кордоном, успішно реалізуючи свої професійні амбіції. Інститут практикує дві форми навчання: денну та дистанційну. Оволодіти теоретичними знаннями й практичними навичками допомагають найсучасніші навчальні муляжі, манекени та тренажери», – зазначила Світлана Даньчак.

Представники ректорату та професорсько-викладацького складу відповіли на питання, що цікавили присутніх.

На завершення зустрічі проректор з науково-педагогічної роботи, професор Аркадій Шульгай запросив потенційних абітурієнтів вступати до ТДМУ, де створені прекрасні умови для навчання студентів – майбутніх висококваліфікованих фахівців.

Після зустрічі гості мали можливість поспілкуватися зі студентами, зазирнути в мікроскопи й роздивитися сучасні навчальні манекени та муляжі, представлені для огляду, а також здійснити екскурсію до анатомічного музею ТДМУ.

Лідія ХМІЛЯР,

Яніна ЧАЙКІВСЬКА (фото)