20 років тому вийшов перший номер газети «Медична академія»

Творімо разом нашу газету!

Короткий огляд «Медичної академії» в день її першого 20-річчя

Двадцять років від дня створення відзначає газета «Медична академія». Перше її число побачило світ 30 вересня 1997 року. Членами першої редколегії «Медичної академії» обрали людей авторитетних, творчих. Зокрема, до її складу увійшли: доцент Мирослав Закалюжний (на той час завідувач кафедри іноземних мов, редактор інститутської стіннівки, молодий діяльний викладач-латиніст), професор Володимир Шманько, професор Ігор Мисула (на той час Ігор Романович уже захистив докторську дисертацію). Випуском газети опікувалася доцент Галина Крицька (нині – декан медичного факультету). Очолила редколегію викладач Ірина Майданюк.

Перший номер «Медичної академії» верстали на кафедрі шпитальної хірургії. По суті, всю роботу виконував асистент, а нині – доцент Андрій Господарський. Допомагала забезпечити належний рівень видання досвідчений коректор Віта Ситар, яка і нині працює у видавництві «Укрмедкнига».

Для редколегії виділили службове приміщення. До справи долучилася також студентська рада, створивши студентську гілку редколегії.

На перших порах газета виходила один раз на місяць обсягом від 4 до 8 сторінок. У першому числі «Медичної академії» було надруковано інтерв’ю з ректором нашого ВНЗ, членом-кореспондентом НАМН України, професором Леонідом Ковальчуком, який змінив на цій посаді професора Івана Сміяна. Розмова з Іваном Семеновичем теж була опублікована в номері. Як і розповіді науковців, професорів, які працювали в університеті з першого дня його заснування: Івана Ситника, Костянтина Кованова, Миколи Скакуна, Еммануїла Бергера, Олени Маркової. Публікації отримали великий резонанс і схвальні відгуки читачів.

У грудні 2000 року видання отримало новий формат. Збільшилася значно й кількість сторінок. Тепер їх – дванадцять. На газету оголошено передплату.

Лариса ЛУКАЩУК – кореспондент газети 
Лідія ХМІЛЯР – кореспондент газети

«Медична академія» виходить двічі на місяць. Наріжним каменем для газети стали освітні питання та виховання. Це й зрозуміло. Адже її читачами є студенти нашого університету. Їхньому навчанню, життю, турботам, проблемам, захопленням щономера відводимо сторінки «Студентський меридіан» або «Альма-матер». Гасло газети «Мислити – і творити добро» якнайточніше відображає сенс життя майбутніх медиків. Адже ті, хто обирає для себе навчання в медуніверситеті, викликають повагу. Медицина – складна наука й оволодівають нею лише дуже працьовиті та самодисципліновані люди. Отже, для них головним має бути навчання, вони повинні мислити і мати завжди місце для милосердя.

Узагалі студенти, які з усією відповідальністю ставляться до навчання, є прикладом для інших, стають героями газетних публікацій. Щономера на першій сторінці публікуємо портрет відмінника навчання. Зрештою, в медуніверситеті створені всі умови, аби навчальний процес був спрямований на якнайповніше засвоєння студентами потрібних знань. Про це часто підкреслюють в розмові з кореспондентами газети самі юнаки та дівчата. Їхні думки з’являються щоразу на шпальтах видання.

Що ж до навчання, то тут дуже багато важить від самого студента. І газета старається досліджувати цей, так би мовити, процес. Кореспонденти ведуть репортажі та фоторепортажі з проведення занять, складання екзаменаційних сесій та державних іспитів, цікавляться науково-дослідною роботою майбутніх лікарів.

Активне налагодження широких зв’язків ТДМУ з міжнародною спільнотою спричинилося й до нових рубрик на сторінках нашої газети. У добірках «Контакти», зокрема, активно публікуємо звіти та враження викладачів ТДМУ про ознайомлення із системою освіти та навчання студентів в університетах різних країн.

Руслан ГУМЕНЮК – верстальник газети

Щороку до нашого ВНЗ здобувати фах лікаря приїжджають іноземні громадяни. Часто в газеті знаходите рубрику «Погляд зблизька». Мета? Висвітлення поглядів іноземних студентів про рідну країну, родину, уподобання та навчання в медичному університеті ім. Івана Горбачевського.

Медичний працівник має бути не лише висококваліфікованим, справжнім фахівцем, а й насамперед – володіти широким кругозором, світоглядом, збагачувати себе культурою, відзначатися особливою інтелігентністю, ерудицією, високими духовними якостями. Саме ці чинники є пріоритетними у висвітленні виховних засад студентів. Газета робить наголос на національно-патріотичному вихованні юнаків і дівчат, моральному, естетичному, правовому, релігійному, санітарно-освітньому, фізичному.

У кожному номері друкуємо інформаційні матеріали про основні події, які відбулися в університеті, зустрічі, диспути, конференції, участь студентів і професорсько-викладацького складу в заходах, які відбуваються у Тернополі та області.

Микола ВАСИЛЕЧКО – фотокореспондент газети

Теперішнім студентам завтра розбудовувати нашу молоду незалежну державу. Кожен з них має любити Україну, перейматися її труднощами-складнощами, долею, добре знати історію рідної країни. Газета «Медична академія» під рубриками «Прошу слова», «Українська доба», «Тема», «Незгасна пам’ять», «На часі» публікує чимало матеріалів, де торкається багатьох аспектів як минувшини, так і сьогодення України, Тернопілля.

Читачі можуть прочитати часто й публіцистичні чи гострі матеріали, що стосуються проблем сьогодення. Газета стає, зокрема, в обороні української мови, пропагує її престижність.

В університеті навчаються й працюють чимало тих, хто вміє гранувати слово, відчувати його красу та багатство. На сторінках газети час від часу з’являються, зокрема, вірші викладачів Валерія Дідуха, Романа Ладики, Богдана Бугая та інших. Виховують естетичний смак у дівчат і юнаків не лише поетичні рядки. Наше видання розповідає про художні виставки, що відбуваються у ВНЗ, знайомить з творчим доробком студентів і працівників альма-матер.

Звісна річ, в одному матеріалі не розповісти про всі напрямки висвітлення освітньої та виховної тематики на сторінках «Медичної академії». Адже надруковано вже чимало з цього приводу кореспонденцій. Без сумніву, багато ще їх з’явиться в редакційному портфелі. Гадаємо, до їх написання активно долучиться і професорсько-викладацький склад університету, студенти.

Газета також широко висвітлює медичне життя Тернопілля, пише про проблеми й добрі результати роботи лікувальних закладів краю, амбулаторій, реформування галузі. Ці матеріали друкує в добірці «Ординаторська».

Хотілося б у ювілейному номері висловити щиру вдячність за велику підтримку, допомогу, за зацікавленість до газети ректорові медуніверситету, професору Михайлові Михайловичу Корді, деканам факультетів, усім нашим читачам.

Найщирішої подяки заслуговують й наші активні дописувачі. Серед них – професори Катерина Андріївна Посохова, Лілія Степанівна Бабінець, кандидат медичних наук Наталія Володимирівна Волотовська, член-кореспондент НАМН України Михайло Антонович Андрейчин, професор Василь Васильович Файфура, доценти Валерій Дмитрович Дідух, Леонід Васильович Кравчук, асистент Анатолій Іванович Паламарчук, інші. Сердечно дякуємо Вам!

Творімо разом нашу газету й надалі!

Редакція