Розум Ваш ясний Бог просвітив на роки і серце Ваше для людей горить!

7 вересня виповнилося 90 років ветерану, почесному професорові ТДМУ, видатному вченому-мікробіологу, докторові медичних наук, професору Іванові Олександровичу СИТНИКУ.

Вельмишановний Іване Олександровичу!

Сердечно вітаємо Вас з 90-літтям!

Після закінчення Одеського державного медичного інституту та аспірантури на кафедрі мікробіології, у стінах Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, з перших днів його існування, Ви успішно пройшли 55-річний трудовий шлях від асистента до доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри мікробіології та вірусології, яку очолювали понад 30 років.

Значний Ваш внесок також у зростання наукового потенціалу нашого навчального закладу впродовж майже 13 років Вашої діяльності на посаді проректора з наукової роботи.

Останніми роками Ви продовжували реалізовувати свій великий науковий та педагогічний досвід як член редколегії двох фахових наукових журналів, працюючи професором кафедри, помічником керівника ННІ медико-біологічних проблем, помічником проректора з наукової роботи.

Колектив університету глибоко поважає й щиро шанує Вас як ветерана, відомого в Україні та за її межами вченого-мікробіолога, педагога й вихователя студентської молоді, яскравого представника першої плеяди викладачів, які закладали фундамент академізму в нашому навчальному закладі, за багаторічну невтомну працю, багатогранний талант, високий професіоналізм, сумлінне виконання своїх службових і громадських обов’язків.

Усім пам’ятна Ваша активна громадська діяльність, зокрема, як голови профкому працівників, партійного очільника інституту, члена обласного комітету профспілки медичних працівників, голови міської організації товариства «Знання», члена консультативної ради, голови університетської комісії з сертифікації англомовних викладачів, упродовж 40 років – очільника міського наукового товариства мікробіологів. Назавжди залишаться в історії університету унікальні кадри створеного під Вашим керівництвом першого документального фільму про нашу альма-матер.

Ваша професійна та громадська діяльність відзначені медаллю «За трудову доблесть», Почесними грамотами Президії Верховної ради УРСР і Кабінету Міністрів України, Ви обрані почесним професором університету.

Ваші порядність, інтелігентність, працелюбність, вимогливість, справедливість та уважне ставлення до людей, прагнення робити добро заслуговують найвищої оцінки і є прикладом для наслідування новими поколіннями студентів, молодих лікарів, науковців і викладачів.

Бажаємо Вам, вельмишановний Іване Олександровичу, доброго здоров’я, невичерпного життєвого оптимізму, душевного спокою, добробуту, людського тепла, родинного благополуччя й затишку, щасливого довголіття.

Нехай добром наповнюється хата,

Достатком, щирістю і сонячним теплом,

Хай буде вірних друзів в ній багато,

Прихильна доля огорта крилом!

Ректорат і профком ТДМУ імені І.Я. Горбачевського


Іван Олександрович Ситник народився 7 вересня 1927 року в селі Розсішки Петропавлівського району Дніпропетровської області. 1954 року закінчив Одеський медичний інститут.

З 1957 року, року організації та становлення Тернопільського медичного інституту, після закінчення аспірантури в Одеському медичному інституті під керівництвом проф. С.М. Мінервіна Іван Олександрович працює у ВНЗ спочатку асистентом кафедри мікробіології (1957-1961), відтак доцентом (1961-1963), завідувачем (1963-1994), професором цієї ж кафедри (1994-2012).

1958 року він успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дія токсинів збудників газової ґанґрени на фагоцитарну активність гістіоцитів і лейкоцитів». Це була перша дисертаційна робота, яку захистив працівник інституту. Детально було досліджено особливості дії токсинів аеробних та анаеробних мікроорганізмів, розроблено експрес-метод лабораторної діагностики анаеробної інфекції і спосіб виготовлення протигангренозних сироваток, що лягло в основу його докторської дисертації «Бактерійні лейкотоксини» (1968), яка стала помітним явищем у науковому світі. Впродовж п’яти років І.О. Ситник активно вивчав особливості дії високовольтних електричних розрядів на різні види бактерій та грибів, що послужило основою для написання монографії «Дія електрогідравлічного ефекту на мікроорганізми» (Київ, «Здоров’я», 1982).

За роки існування кафедри під керівництвом ювіляра виконано 6 докторських і 33 кандидатських дисертацій, опубліковано майже 800 наукових робіт. Серед його учнів і послідовників добре відомі в Україні та за її межами академік НАМН України М.А. Андрейчин, професори С.М. Дроговоз, С.І. Климнюк, І.К. Венгер, Л.А. Гановська-Порохняк та інші.

З колективом кафедри (2012 рік)

Професор І.О. Ситник сформував талановитий колектив кафедри мікробіології: доценти М.С. Творко (з 1965 р.), Е.М. Кованова (1957-2003), Н.І. Ткачук (з 1980 р.), асистенти А.М. Калінчук (1961-1969), Л.Г. Фещенко (1964-1979), С.О. Калашник (1966-1988), Н.І. Ільїна (1970-1979), ст. викладач А.Р. Малярчук (з 1971 р.). Проф. І. О. Ситник розробив оригінальний науковий напрямок – формування та функціонування мікробіоценозів шкіри людини в нормі та при патології. Успіхи з вивчення цієї проблеми настільки вагомі, що на засіданні спеціалізованої ради в м. Києві директор Інституту мікробіології і вірусології, академік В.В. Смірнов заявив, що віднині кафедру мікробіології Тернопільського медичного університету можна вважати основною науковою установою в Україні з вивчення проблеми мікробної екології людини в нормі та при патології. Під керівництвом професора І.О. Ситника колектив кафедри написав низку підручників і навчальних посібників. 1998 р. у видавництві «Укрмедкнига» вийшов підручник «Мікробіологія, вірусологія, імунологія» (автори І.О. Ситник, С.І. Климнюк, М.С. Творко). Пізніше колектив авторів (С.І. Климнюк, І.О. Ситник, М.С. Творко, В.П. Широбоков) написали навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації «Практична мікробіологія». Вперше в Україні колектив кафедри підготував мультимедійний компакт-диск «Мікробіологія, вірусологія, імунологія». Це була спроба авторів заповнити інформаційний вакуум з відповідних дисциплін.

Водночас з роботою на кафедрі впродовж 13 років (1971-1983) І.О. Ситник працював проректором з наукової роботи. За цей період були сформовані три основні напрямки й проблеми в науковій діяльності тоді ще Тернопільського медичного інституту, зокрема, фізіологія та патологія органів травлення; центральна регуляція діяльності серця і кровоносних судин; фізіологія та патологія ендокринної системи. Вдалося скоротити багатотемність у наукових розробках як теоретичних, так і клінічних кафедр.

Професор І.О. Ситник брав активну участь у громадському житті університету, міста та області. Його обирали головою місцевкому, секретарем парткому, членом консультативної ради, головою комісії з підготовки та сертифікації англомовних викладачів. І.О. Ситник 40 років очолював міське наукове товариство мікробіологів, був головою Тернопільського міського та членом президії обласного товариства «Знання» й ради профспілок медичних працівників. Багато років активно працював у редакційних радах «Мікробіологічного журналу» та «Інфекційних хвороб».

Професор І.О. Ситник завжди був висококваліфікованим мікробіологом, досвідченим викладачем, чудовим лектором, вихователем молоді. Він умів зацікавити студентів, доступно та образно викласти навчальний матеріал.

Плідна наукова й педагогічна діяльність проф. І.О. Ситника отримала високу оцінку в наукових колах і державних установах. Він був нагороджений медаллю «За трудову доблесть» (1970), Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1979) та Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007), вченою радою обраний почесним професором університету.

І.О. Ситнику властиві доброзичливість, скромність, порядність, чуйність, уважне ставлення до співробітників, студентів, почуття відповідальності за доручену справу.

Квіти вдячності від студентів під час зустрічі (29 березня 2012 р.)

Колектив кафедри та співробітники університету вітають ювіляра з 90-річчям і щиро бажають щастя, здоров’я, всіх земних благ, благословення та Божої благодаті, мир і спокій нехай панують у Вашій хаті!

Нехай зупинить час свої шалені кроки

Та іній сивини в одну хай щезне мить!

Бо розум Ваш ясний Бог просвітив на роки

І серце Ваше для людей горить!

Хай вересень квіти

Вам до ніг прихилить,

Як нині голови схиляєм ми свої.

Складаємо найкращі побажання,

Довічних благ з роси Вам і води.