Репрезентували книжкові новинки для методичного забезпечення навчання студентів

На кафедрі української мови Тернопільського національного медичного університету відбулася зустріч з представниками видавництва «Нова книга», під час якої Катерина Левицька та Марія Сахарова розповіли про можливості методичного забезпечення навчання студентів.

Очільник кафедри, професор Анатолій Вихрущ звернув увагу на важливість дидактичних фільмів, тренінгів, специфіку вивчення української мови студентами-іноземцями.

Особливу зацікавленість у присутніх викликали навчально-методичні посібники, які підготували викладачі кафедри, зокрема, це стосується видання «Українська мова як іноземна».

Торік викладачі кафедри української мови (Гаврищак І.І., Драч І.Д., Зевако В.І., Мельник Т.П., Новіцька О.І., Стефанишин К.Л., Тишковець М.П., Шеремета Л.П.), узагальнивши власний досвід викладання державної мови як іноземної, а також здійснивши аналіз головних тенденцій сучасної лінгводидактики, запропонували новий навчальний посібник з української мови як іноземної.

Навчальний посібник «Українська мова як іноземна» допомагає студентам оволодіти базовими графічними навичками, засвоїти найважливіші орфоепічні, лексичні та граматичні норми української літературної мови, запам’ятати основні мовленнєві формули та синтаксичні структури для вираження необхідних комунікативних намірів у чужомовному середовищі.

Цей посібник був презентований на нараді-семінарі завідувачів і фахівців однопрофільних кафедр «Актуальні проблеми організації навчального процесу з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у ЗВО МОЗ України», який відбувся у Запорізькому державному медичному університеті 27-28 травня 2019 р.

Незабаром друком вийде новий навчальний посібник, який підготували викладачі тієї ж кафедри (Гаврищак І.І., Драч І.Д., Заліпська І.Я., Зівако В.І., Мельник Т.П., Мисик О.А., Новіцька О.І., Стефанишин К.Л., Руденко М.І., Тишковець М.П., Шеремета Л.П.), «Українська мова для іноземних студентів медичних спеціальностей». Книга логічно продовжуватиме навчальний посібник «Українська мова як іноземна», яку видав колектив кафедри 2018 року, проте у пропонованій роботі наголос буде зроблено на матеріалі, що стосується майбутнього медичного фаху іноземних студентів.

Інформацію надала

кафедра української мови