Кадрове питання в медичних закладах Тернопільщини

Мине небагато часу й випускники нашого університету розлетяться в різні куточки Тернопільщини. На когось очікує робота сімейного лікаря, а комусь пощастить влаштуватися у вторинній ланці охорони здоров’я. Чи відчутно кадровий голод у медичних закладах нашого краю? Як розв’язують проблему нестачі лікарів на місцях і що повинні зробити для цього органи місцевого самоврядування, розповів провідний інспектор організаційного забезпечення відділу медичних кадрів управління охорони здоров’я облдержадміністрації Олександр Кузнець.

Олександр КУЗНЕЦЬ – провідний інспектор організаційного забезпечення відділу медичних кадрів управління охорони здоров’я облдержадміністрації

– Наскільки забезпечені кадрами лікувально-профі-лактичні заклади області?

– Лікарський ресурс сфери охорони здоров’я області, рівень його професійної підготовки – важлива складова якісної медичної допомоги. Від кадрового менеджменту, моніторингу кадрового забезпечення лікувальних закладів, їх належного рівня підготовки значною мірою залежить результат реформ у галузі охорони здоров’я.

Тернопільська область належить до тих регіонів України, яка не стовідсотково, але доволі добре забезпечена медичними кадрами. Лікувальні заклади області не відчувають кадрового голоду, причому це прикметно для лікувальних закладів як первинного, так вторинного й третинного рівнів надання медичної допомоги.

– Як досягли такого результату?

– Вважаю, що така ситуація є результатом тісної співпраці у кадровій політиці (планування, підготовка, використання медичних кадрів) управління охорони здоров’я облдержадміністрації та Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. Особливо посприяла програма цільової підготовки місцевої молоді щодо укомплектування лікарських посад закладів охорони здоров’я сільської місцевості, яка діяла попередніми роками.

– Що каже статистика?

– Статистичні показники свідчать про належну укомплектованість лікарських посад медичними кадрами в лікувальних закладах області. Так, наразі 5002,25 штатних лікарських посад обіймають 4474 лікарів – фізичних осіб. Укомплектованість штатних посад лікарськими кадрами в області складає 89 відсотків, забезпеченість лікарями на 10 тисяч населення – 48,77 відсотків завдяки співпраці з медичним медичним університетом та 41,74 відсотка – це інші форми кадрової роботи. Хоча є й 334 вакантних лікарських посад у медичних закладах.

– Фахівців яких спеціальностей не вистачає найбільше й чому?

– Хочу зауважити, що немає суттєвої відмінності в укомплектуванні лікарським кадрами закладів охорони здоров’я щодо рівнів надання медичної допомоги. Так, обласні лікувальні заклади (третинна ланка) укомплектовані лікарями на 86 відсотків, центральні районні та районні лікарні (вторинний рівень) на 89 відсотків, центри первинної медико-санітарної допомоги (первинний рівень) на 88 відсотків. З усіх вакантних лікарських посад – вакантні лікарські посади первинного рівня – 114 (з них посади лікарів загальної практики-сімейної медицини – 78); вторинний рівень –123 посади, третинний рівень – 97 вакантних лікарських посад.

Якщо розглядати це питання у контексті спеціальностей, то на первинному рівні – вакантні лікарські посади лікарів загальної практики-сімейних лікарів (78 посад). У закладах охорони здоров’я області, які надають вторинну та третинну медичну допомогу немає гострої потреби в лі-карських кадрах з деяких лі- карських спеціальностей, вакантні лікарські посади в цих закладах не є постійними, вони з’являються періодично у зв’язку із звільненням людей та виходом їх на пенсію, а останніми роками – виїздом на роботу за межі держави. До прикладу: акушерами-гінекологами посади в лікувальних закладах Бережанського району укомплектовані на 88%, Борщівському – на 80%, Зборівському – на 100%; педіатрами в Борщівському – на 100%, Гусятинському – на 67%, Монастириському районах – на 97 %. Стоматологами заклади охорони здоров’я в районах укомплектовані на 100-111%. Обласні лікувальні заклади укомплектовані офтальмологами на 111%, хірургами – на 93%, терапевтами – на 90%.

– Чи є у нашій області програми стимулювання медиків на кшталт доплат до заро-бітної платні з місцевих бю-джетів, пільгових кредитів, забезпечення житлом?

– Належна кадрова політика та постійне укомплектування медичними кадрами лікувальних закладів області не ставило для органів місцевого самоврядування на перший план завдання впровадження стимулюючих програм для медичних працівників в районах. Заклади охорони здоров’я укомплектовували лікарями з осіб, які є місцевими мешканцями. Нині пріоритетним для управління охорони здоров’я є укомплектування закладів охорони здоров’я первинної ланки лікарями загальної практики-сімейними лікарями. Позаяк розподіл на роботу випускників навчальних медичних закладів скасовано, отож саме місцевим громадам необхідно сприяти у створенні для сімейних лікарів необхідних умов праці, соціальних і побутових умов. На часі – питання щодо укладання угод з випускниками, які навчалися на умовах контракту, а також навчання в інтернатурі із сімейної медицини за кошти місцевих громад.

Лариса ЛУКАЩУК