ЗВЕРНЕННЯ пленуму Всеукраїнської асоціації інфекціоністів

Президенту України п. Петру Порошенку,

Голові Верховної Ради України п. Андрію Парубію,

Прем’єр-міністру України п. Володимиру Гройсману

Учасники пленуму вважають за свій професійний та громадянський обов’язок інформувати Вас про погіршення епідемічної ситуації щодо інфекційних хвороб в Україні. Згідно з офіційними даними 2016 р. порівняно з попереднім роком сумарна інфекційна захворюваність зросла на 17,82 %, що найбільше стосується гострих респіраторних і кишкових інфекцій. Попри задекларовані успіхи в боротьбі з ВІЛ-інфекцією, темп її приросту склав 7,5 %, показник захворюваності досягнув 40,0 на 100 тисяч населення. Водночас реєстрація інфекційних хвороб здійснюється неповно. Тому в суспільстві створюється ілюзорне уявлення про відносне епідемічне благополуччя, і протиепідемічні заходи виконуються в недостатньому обсязі.

Особливе занепокоєння серед медичних працівників і громадського загалу викликають дедалі частіші епідемічні спалахи різних інфекційних хвороб. З 2012 до 2016 рр. число спалахів і постраждалих зросло вп’ятеро. Серйозний резонанс у сус-пільстві спричинила епідемія кишкових інфекцій 2016 р. на півдні Одеської області, пов’язана з вживанням недоброякісної води. Тоді постраждало 776 осіб, з них – більшість діти. Після тривалої відсутності поліомієліту 2015 р. знову було зареєстровано випадки цієї тяжкої хвороби, що призводить до каліцтва та смерті. Щорічні перебої з постачанням населенню сучасних вакцин призвели до зриву реалізації Національного календаря щеплень і загрози повернення епідемій кору, краснухи, кашлюку, дифтерії та інших небезпечних інфекцій. Непокоять часті випадки ботулізму та правця і нестача специфічних лікувальних сироваток, що зумовлює збільшення летальності. Високими залишаються показники смертності, інвалідності та безпліддя від інфекційних хвороб, що погіршує демографічну ситуацію в Україні, яка і без того незадовільна.

Маємо достатньо підстав вважати, що до погіршення епідемічного стану в країні призвели: істотні недоліки у проведенні планової імунопрофілактики; криза системи охорони здоров’я; ліквідація санітарно-епідеміологічних станцій та поки що мала ефективність нових державних структур, на які покладено їх завдання; інфляція й зубожіння населення; трирічна війна; інтенсифікація міграційних процесів; екологічні проблеми; вкрай недостатнє фінансування державної медицини, зокрема для боротьби з інфекційними хворобами, і наукової сфери; слабка матеріальна база більшості інфекційних стаціонарів і низька боксованість палат; нестача (на чверть від потреб) лікарів-інфекціоністів; вади у виявленні та реєстрації інфекційних і паразитарних хвороб; недостатня співпраця Міністерства охорони здоров’я з професійними об’єднаннями лікарів, зокрема з Всеукраїнською асоціацією інфекціоністів та її провідними спеціалістами тощо.

У зв’язку з тим, що інфекційні хвороби істотно підривають здоров’я народу та загрожують національній безпеці, ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» вносить на Ваш розгляд такі пропозиції:

 1. Запропонувати РНБО розглянути на засіданні ситуацію з інфекційних хвороб, що склалася в Україні, і за участі провідних спеціалістів Всеукраїнської асоціації інфекціоністів розробити додаткові заходи щодо профілактики інфекцій та зміцнення біологічної безпеки.
 2. Зміцнити матеріальну базу існуючих інфекційних стаціонарів для дітей і дорослих, оснастивши їх сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, обладнанням і медикаментами, у тому числі на випадок епідемічних ускладнень, спричинених особливо небезпечними хворобами.
 3. Зобов’язати МОЗ забезпечити своєчасне щорічне постачання високоякісних вакцин та інших імунобіологічних препаратів згідно з чинним законодавством. Вважати неприпустимими перебої із закупівлею вакцин, специфічних сироваток й імуноглобулінів.
 4. Приєднати обласні центри боротьби з ВІЛ/СНІДом до інфекційних лікарень (відділень), що дасть змогу поліпшити якість та організацію медичної допомоги населенню та раціональніше використовувати державні кошти.
 5. Запропонувати МОЗ України реорганізувати первинну медичну допомогу шляхом створення центрів інтегративної сімейної медицини на базі територіальних амбулаторій із залученням до їхньої роботи лікарів-інфекціоністів з повноваженням консультантів.
 6. Рекомендувати ЦМК МОЗ внести зміни у програми підготовки майбутніх лікарів і сімейних лікарів, запровадивши курс амбулаторної інфектології.
 7. Зобов’язати керівництво МОЗ враховувати рішення з’їздів, пленумів і науково-практичних конференцій інфекціоністів України при плануванні та здійсненні заходів щодо діагностики, лікування й профілактики інфекційних хвороб.
 8. Беручи до уваги триваюче зменшення числа висококваліфікованих лікарів-інфекціоністів і необхідність суттєво поліпшити надання допомоги інфекційним хворим на першому рівні, підвищити консультативну поміч сімейним лікарям, просимо Кабінет Міністрів збільшити заробітну платню інфекціоністам і медичним сестрам до рівня оплати в центрах ВІЛ-інфекції/СНІДу (60 % доплати до основного окладу).
 9. Звернути увагу МОЗ на неприпустимість втручання окремих громадських активістів у роботу інфекційної служби в питаннях, які потребують відповідної лікарської кваліфікації, зокрема, щодо використання сучасних схем терапії.
 10. Підтримати клопотання президії Всеукраїнської асоціації інфекціоністів про надання їй права проведення атестації лікарів-інфекціоністів, за участі представників МОЗ, обласних і міських департаментів охорони здоров’я.
 11. Пропонуємо підвищити юридичну відповідальність посадових осіб і відповідних закладів охорони здоров’я за збереження епідемічного благополуччя у державі та виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

За дорученням пленуму – президент Всеукраїнської асоціації інфекціоністів, академік НАМН України Михайло Андрейчин.

м. Житомир,

6.10.2017 р.