Задля розширення міжнародної співпраці між закладами вищої освіти США та України

Заступник директора навчально-наукового інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, доцент Людмила Мазур перебувала у Нью-Йорку (США) задля розширення кола міжнародних зв’язків, начитки лекцій, прийому семестрових заліків та іспитів й атестації випускників, захисту практики в іноземних студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Медсестринство» та у випускників спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр».

Заочну (дистанційну) форму навчання в ТДМУ здійснюють упродовж 10 років на основі наказу Міністерства освіти і науки України (№ 828 від 05.09.2008 р.). Запровадження та розвиток цієї форми навчання відбувається, враховуючи досвід навчальних закладів США та інших країн, де діє дистанційна (он-лайн) форма навчання для підготовки медсестер бакалаврів і магістрів, які мають базову медсестринську освіту та працюють у госпіталях.

Згідно із затвердженими вченою радою університету навчальними планами, навчання студентів завершується проведенням семестрових іспитів і державної атестації, які у студентів країн Північної Америки проводять у локальних центрах в Нью-Йорку (США).

2018-2019 навчального року начитка лекцій, прийом семестрових заліків та іспитів і державної атестації, захист практики у студентів-іноземців, громадян США та Канади, які навчаються на дистанційній формі, відбувся у 15 випускників заочної (дистанційної) форми навчання з числа іноземних студентів спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «бакалавр» та у трьох випускників заочної (дистанційної) форми навчання з числа іноземних студентів спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр».

Державна атестація у бакалаврів медсестринства складалася з двох частин – теоретичної та практичної з відповідним технічним забезпеченням:

  1. Буклети з тестовими завданнями, змодельованими у рівноцінні варіанти (10 варіантів) по 150 запитань у кожному.
  2. Екзаменаційні білети із запитаннями у вигляді ситуаційних задач і практичних навичок.
  3. Для проведення практичної частини контрактери підготували необхідні фантоми, набори інструментів для виконання сестринських маніпуляцій і завдань, передбачених іспитовими випробовуваннями, а також набори медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги, реактиви й прилади.

За результатами державної атестації серед бакалаврів спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня – бакалавр п’ять осіб отримали «відмінно», десятеро – «добре».

Атестацію здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» проводили у вигляді публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи в присутності членів Державної екзаменаційної комісії.

Під час захисту магістерських робіт провели онлайн-зв’язок з членами екзаменаційної комісії й викладачами кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими – керівниками наукових досліджень.

Заслухали три магістерські роботи. «Відмінно» отримала одна особа, «добре» – двоє.

Л.П. Мазур мала також зустріч зі співробітниками медичного коледжу «Concord Rusam», де обговорили методики дистанційного навчання в ТДМУ з використанням платформи Moodle. Крім того, проаналізували алгоритм подачі пакетів документів і зарахування студентів на навчання за дистанційною формою на спеціальність «Медсестринство» (ОКР «бакалавр») на основі попередньо здобутого освітнього рівня «спеціаліст».

Результати цього візиту забезпечать подальше розширення міжнародної співпраці між закладами вищої освіти США та України й збільшення кількості іноземних громадян, залучених до здобуття вищої освіти в Україні, зокрема в ТДМУ.

Прес-служба ТДМУ