Довкілля та здоров’я

Такою була тема науково-практичної конференції, що відбулася в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. Її зорганізовують у квітні ось уже 15 років поспіль, вшановуючи пам’ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Участь в роботі конференції взяли понад 220 науковців, які представили свої публікації або виступили з доповідями. Матеріали конференції ввійшли до збірника «Довкілля і здоров’я», що має розділи: «Експериментальні і прикладні аспекти екологічної фізіології»; «Гігієнічна оцінка ризику для здоров’я населення впливу довкілля»; «Біологічні та мікробіологічні аспекти забезпечення здоров’я людини та збереження довкілля». Учасниками форуму стали представники медичних вишів, коледжів, педагогічних університетів та училищ, санітарно-протиепідемічних закладів і управлінь екології та природних ресурсів, науково-дослідних інститутів з Тернополя, Луцька, Ужгорода, Івано-Франківська, Львова, Києва, Дніпра, Чернівців, Вінниці.

Степан ВАДЗЮК – завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки ТДМУ, професор

Конференцію відкрив завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки ТДМУ, голова Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, заслужений діяч науки і техніки України, професор Степан Вадзюк. Він акцентував увагу на актуальності небезпеки глобального забруднення довкілля радіоактивними нуклідами та впливу їх на здоров’я населення забруднених територій, особливо в зоні, що прилягає до епіцентру вибуху.

– 32 роки тому сталася трагедія міжконтинентальна, техногенна, але найбільше постраждала Україна. Наслідки відчуваємо й зараз. За час, що минув, з’явилися ще чинники, зовнішні і внутрішні, які негативно позначаються на здоров’ї. Приміром, електромагнітне забруднення, генетично модифіковані продукти, перспективи дії яких достеменно невідомі. Серед екологічних проблем – потепління з усіма наслідками, атмосферні озонові діри та інші. Конференції, розпочаті з ініціативи Всеукраїнської екологічної ліги, сприяють пошуку шляхів зменшення впливу цих чинників на здоров’я людини, – наголосив Степан Нестерович.

Професор С.Н. Вадзюк озвучив привітання голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, в якому вона зазначила, що робота конференції сприятиме подальшому розвитку руху за чистоту та процвітання не лише України, але й планети загалом, й побажала учасникам плідної роботи, доброго здоров’я, творчої наснаги та нових вагомих здобутків на благо нашої Батьківщини.

Заступник директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України, Володимир Паничев привернув увагу до наслідків Чорнобильської аварії на Тернопільщині, що проявляються дотепер, розповів про дії санітарно епідеміологічної служби області з контролю за радіоактивним забрудненням об’єктів навколишнього середовища та станом здоров’я краян.

– Багато років тому в Тернополі розпочали й успішно завершили роботу з оцінки впливу так званих соціоекологічних чинників на здоров’я мешканців. Було досліджено стан атмосферного повітря в найбільш критичних точках Тернополя порівняно з так званими чистими зонами й доведено безпосередній зв’язок між рівнем захворюваності на окремі нозології та станом повітря й умов проживання. Відтоді ситуація, на жаль, мало змінилася. Додалися й нові несприятливі для здоров’я чинники: ГМО, запроваджувані нанотехнології, зміни в якості харчових продуктів. Відомий вислів, що людина є тим, що вона їсть, можна продовжити: людина є тим, чим вона дихає, де і в яких умовах працює, відпочиває. За будь-якої системи охорони здоров’я на перше місце виступає принцип профілактики. Кабінет Міністрів своєю постановою затвердив Концепцію розвитку громадського здоров’я. Там проголошено, що основним завданням Служби громадського здоров’я має бути подовження тривалості життя, поліпшення його якості, створення належних умов і середовища. Без дотримання засад первинної профілактики досягти цього неможливо, – наголосив Володимир Олександрович.

Про особливості адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи учасників АТО вів мову представник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки А. І. Поручинський, який зазначив, що пережиті фізичні або психологічні травми не минають безслідно. Бойові дії в Донецькій та Луганській областях, що тривають, є потужним стресогенним чинником. Дослідження, проведені на базі Східноєвропейського національного університету, виявили перенапруження систем регуляції у 2/3 обстежених учасників АТО, що є потенційно загрозливим і може призвести до зриву адаптації з неадекватним функціонуванням серця і судин, порушення гомеостазу, проявів різних патологічних синдромів і захворювань.

(Зліва направо): Володимир КОНДРАТЮК – професор ТДМУ, Володимир ПАНИЧЕВ – заступник директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України

Від групи співавторів Тернопільського лабораторного центру та Тернопільського медичного університету з доповіддю «Якість питної води із систем децентралізованого питного водопостачання в Тернопільській області» виступив професор В.А. Кондратюк. Як зазначив Володимир Андрійович, причинами погіршення якості питної води в децентралізованих джерелах водопостачання є забруднення стічними водами із септиків та вигрібних ям, використання яких призводить до погіршення екологічного стану підземних вод та їх забруднення патогенними бактеріями й вірусами. Як правило, питну воду з колодязів, каптажів використовують без попереднього очищення та знезараження. Не відповідає санітарним нормам і благоустрій території, прилеглої до криниць. Причиною невідповідності питної води санітарно-гігієнічним нормативам є також відсутність стоку та можливість підтоку дощових вод.

У доповіді заступника директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України В.О. Паничева йшлося про проблему нітратного забруднення питної води з децентралізованих джерел у Тернопільській області. Наголошувалося, що якість питної води з децентралізованих джерел водопостачання є актуальною проблемою для сільського населення. Особливо небезпечні нітрати, які навіть у великих концентраціях не змінюють органолептичні властивості питної води, але можуть токсично впливати на організм дорослих і особливо дітей.

Цій проблемі була присвячена низка матеріалів співробітників нашого університету, Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України, Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України (Лотоцька О.В., Прокопов В.О., Паничев В.О., Кондратюк В.А., Волощинська К.Т., Лотоцький В.В.). Доповідач О.В. Лотоцька зазначила, що, як показують багаторічні лабораторні дослідження фахівців Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України, спостерігається чітка тенденція до значної кількості відхилень санітарно-хімічних показників якості води (за вмістом нітратів, заліза, твердістю) в південній та південно-західній частині Тернопільщини, а саме в Заліщицькому, Борщівському, Гусятинському, Чортківському районах. Ситуація зі станом питної води в джерелах децентралізованого водопостачання нашої області впродовж останніх років залишається незадовільною й потребує якнайшвидшого вирішення.

Доповідь доцента кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки О.М Ратинської була присвячена вивченню впливу транс-жирів на стан здоров’я населення. Йшлося про будову транс-жирів, механізм їх утворення, спектр дії на організм людини на клітинному, тканинному рівні, вплив на серцево-судинну, ендокринну систему, ризик виникнення онкологічних захворювань та зміни, які викликають транс-жири в печінці. Цікавою була інформація про види продуктів, що містять транс-жири. Доповідач зазначила, що 17 травня 2017 року Міністерство охорони здоров’я оприлюднило для громадського обговорення законопроект, який передбачає встановлення норм на вміст транс-жирів у продуктах харчування. Очевидно, що проблему надмірного споживання транс-жирів неможливо розв’язати лише зусиллями самих споживачів. Саме владні структури повинні забезпечити законодавче нормування вмісту транс-жирів у продуктах харчування та його дотримання.

Представник Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького Х.М. Ільницька виступила з доповіддю на тему: «Вплив вітаміну Е на тлі одночасної дії низькоінтенсивного рентгенівського опромінення та блокування цикооксигенази на нітрозооксидативні процеси у слизових оболонках органів травлення щурів».

Зацікавлення аудиторії викликала й доповідь доктора медичних наук, професора кафедри патологічної фізіології ТДМУ О.В. Денефіль «Динаміка показників окисної модифікації білків при гострому етаноловому гепатиті у щурів з різною емоційною стійкістю». Наголошувалося, що окисна модифікація білків у контролі та при етаноловому гепатиті у високоемоційних тварин відбувається на вищому рівні, ніж у низькоемоційних. Змодельований етаноловий гепатит не викликає активації окисної модифікації білків у високоемоційних і низькоемоційних тварин.

Про взаємозв’язок реґіонарного розподілу жирової та м’язової тканини з функціональним станом автономної нервової системи у жінок зрілого віку йшлося у доповіді О.Є. Костенчак з Ужгородського національного університету. Зазначалося, що регіонарний вміст жиру та м’язів демонструє статистично вірогідний кореляційний зв’язок з деякими показниками автономної регуляції. Збільшення вмісту жиру на лівій руці пов’язано з активацією симпатичної ланки регуляції автономної нервової системи та зменшенням активності парасимпатичої ланки.

Представник Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова О.А. Назарчук доповів про дослідження біоплівкоутворення та чутливості до антисептиків клінічних штамів acinetobacterbaumannii, pseudomonasaeruginosa. Було вивчено мінімальну інгібуючу (МІК) та мінімальну бактерицидну концентрації (МБцК) антисептиків.

Інші представлені на конференції роботи були присвячені впливу транс-жирів на стан здоров’я мешканців (Вадзюк С. Н, Ратинська О.М, Годована А.Ю.), впливу перенесених гострих респіраторних захворювань на когнітивні функції студентів (Вадзюк С. Н., Тимошів В. С., Лозіна Л.Б.), взаємодії лікарських засобів та їжі (Олещук О. М., Федонюк Л. Я., Мосейчук І. П.), впливу довкілля на функцію опорно-рухового апарата (Лимар Є.А., Лимар Л.Є.).

Дуже цікавими були доповіді аспірантів і молодих вчених кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки ТДМУ. Зокрема, увагу аудиторії привернула доповідь Л.І. Горбань «Особливості автономної регуляції серцевого ритму в молодих осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском з різними соматотипами». Аспірант повідомила, що гіперактивність симпатичної нервової системи найбільш характерна для осіб з переважанням ендоморфного компоненту в соматотипі, особливо в осіб з підвищеним АТ, що вказує на суттєвий зв’язок між соматотипом та особливостями автономної регуляції серцевим ритмом.

«Вестибуло-вегетативні реакції в осіб юнацького віку при різних типах погоди» – такою була тема виступу асистента кафедри фізіології Р.М. Шмати, який довів до відома слухачів, що вестибулярний аналізатор є одним з найчутливіших до гіпоксії. Тому чи не кожна людина інколи скаржиться на запаморочення (при перевтомі, в задушливому приміщенні, стресі, голоді, при пересуванні в транспорті і т.д.). Встановлено, що соматичні та вегетативні реакції після вестибулярного навантаження більш виражені у дівчат, ніж у їх ровесників – юнаків.

Аспірант кафедри Ю.В. Болюк виступила з доповіддю «Особливості психологічного стану студентів першого та другого курсів». Зазначалося, що порушення психологічної адаптації можуть стати причиною органічних змін інших органів і систем. Тому надзвичайно важливо проводити моніторинг можливих причин або ознак неадаптивних станів, особливо в осіб, які перебувають в умовах постійної напруги та стресу.

Лідія ХМІЛЯР,

Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)