Громадське здоров’я в соціальному та освітньому просторі

25-26 вересня у ТНМУ відбувся перший міжнародний українсько-німецький симпозіум з громадського здоров’я «Громадське здоров’я в соціальному та освітньому просторі – виклики сьогодення й перспективи розвитку». Захід зорганізували та провели спільно з Акконським гуманітарним університетом Берліна за підтримки Федерального міністерства охорони здоров’я Німеччини.

Відкриття симпозіуму розпочалося з вітальних промов ректора ТНМУ імені І.Я. Горбачевського, професора Михайла Корди та професора Акконського гуманітарного університету Берліна Тімо Ульріхса.

Михайло РЯБІНЧУК, начальник відділу координації освітніх програм ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Професор Тімо Ульріхс вручив ректору Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, професорові Михайлові Корді від імені німецької делегації цінні подарунки – книги з громадського здоров’я.

Генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Володимир Курпіта дистанційно через Skуpe привітав учасників симпозіуму та виступив з доповіддю на актуальну тему «Система громадського здоров’я в Україні: поточний стан і перспективи розвитку».

Володимир КУРПІТА, генеральний директор ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», дистанційно через Skуpe привітав учасників симпозіуму

Професор Тімо Ульріхс на пленарному засіданні симпозіуму мав доповідь «Overall perspec-tives and future ways of col-laboration, especially between TNMU and AKKON university», начальник відділу координації освітніх програм ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Михайло Рябінчук торкнувся теми розбудови кадрових ресурсів для системи громадського здоров’я в Україні. Виступив також координатор проєкту Інституту досліджень і міжнародної співпраці Габі Фельдман, представник німецької делегації Аріна Левчаєва (Акконський гуманітарний університет Берліна).

Дуже цікавими та актуальними були доповіді завідувачів і професорів профільних кафедр громадського здоров’я ЗВО України, зокрема Київського національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Ужгородського національного університету, Сумського державного університету, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету «Острозька академія», Буковинського державного медичного університету та інших.

Декан Ужгородського національного університету Іван Миронюк розповів про модель підготовки магістрів громадського здоров’я на прикладі свого вишу.

Про пріоритети освітньої діяльності у сфері громадського здоров’я доповіла завідувачка профільної кафедри, професорка Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Тетяна Грузєва.

У пленарному засіданні симпозіуму також взяли участь: завідувачка кафедри Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія» Тетяна Юрочко, професор Сумського державного університету Владислав Сміянов і завідувач кафедри Національного університету «Острозька академія» Ігор Гущук.

Подальші обговорення проблем громадського здоров’я відбувалися на секційних засіданнях. Більшість доповідей викликали жваві дискусії та обговорення сучасних викликів і перспектив розвитку галузі громадського здоров’я, проблем кадрового забезпечення та підготовки фахівців громадського здоров’я, міждисциплінарної й міжсекторальної співпраці у галузі громадського здоров’я.

Загалом у першому міжнародному українсько-німецькому симпозіумі з громадського здоров’я очну та дистанційну участь взяли понад 100 учасників, серед яких професори, викладачі та студенти, організатори й фахівці сфери громадського здоров’я України та інших країн, зокрема, Німеччини, Польщі та Канади, що сприятиме створенню наукового підґрунтя для формування стратегічних рішень у галузі громадського здоров’я та розвитку освітньої діяльності щодо підготовки фахівців громадського здоров’я в Україні.

Пресслужба ТНМУ

Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)