Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії» відбулася 15-16 лютого. Проведення такого заходу в стінах ТДМУ вже стало традицією.

Іван КЛІЩ – проректор з наукової роботи ТДМУ, професор

У конференції взяли участь провідні фахівці зі спеціальності «Анестезіологія та інтенсивна терапія» України, зокрема, президент Асоціації анестезіологів України, професор С.О.Дубров, член-кореспондент НАМН України, професор Ф.С.Глумчер, член-кореспондент НАМН України, професор В.І.Черній, завідувачі кафедр анестезіології та інтенсивної терапії, професори та інші науковці зі Львова, Києва, Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Харкова, Одеси, Полтави, Парижа (Франція), а також практичні лікарі-анестезіологи – члени Асоціації анестезіологів України з Тернопільської, Львівської, Волинської, Хмельницької, Житомирської, Рівненської, Івано-Франківської та інших областей.

Сергій ДУБРОВ – президент Асоціації анестезіологів України, професор

Загалом на форум прибули 24 доктори медичних наук, професори з вищих навчальних закладів України, іноземні гості з Франції; понад 250 учасників – науковців і практичних лікарів.

Конференцію відкрив проректор з наукової роботи ТДМУ, професор Іван Кліщ. Він привітав учасників з початком роботи форуму, головна мета якого розглянути та обговорити актуальні питання медичної галузі. Іван Кліщ коротко охарактеризував досягнення та перспективи розвитку нашого вишу. Також зосередив увагу на важливій ролі професії анестезіолога у системі охорони здоров’я, зупинився на актуальних наукових і практичних питаннях, які назріли в медицині та які необхідно вирішувати, побажав успішної плідної праці учасникам конференції.

До присутніх з вітальним словом звернувся президент Асоціації анестезіологів України, професор Сергій Дубров. «Анестезіологія та інтенсивна терапія – надзвичайно важлива медична спеціальність. Анестезіологи відіграють вирішальну роль у захисті хворих від операційного стресу, забезпеченні їхньої життєдіяльності, запобіганні та лікуванні критичних станів, які загрожують життю. Світ загалом, медична наука, анестезіологія та інтенсивна терапія з плином часу зазнають суттєвих змін. Розвиток інформаційних технологій, поява та удосконалення нових методів лікування й діагностики захворювань вимагають від сучасного лікаря-анестезіолога безперервної роботи над собою, оволодіння новими знаннями та навичками», – зазначив Сергій Дубров.

Маріне ГЕОРГІЯНЦ – професор Харківської медичної академії післядипломної освіти

Він відкрив пленарне засідання доповіддю «Проблеми антибіотикорезистентності у відділеннях інтенсивної терапії України». Доповідач навів статистичні дані щодо чутливості мікроорганізмів до різних видів антибіотиків у країнах світу та в Україні, охарактеризував особливості вибору схем профілактики та лікування інфекційної патології у відділеннях інтенсивної терапії.

Член-кореспондент НАМН України, професор Фелікс Глумчер виступив з доповіддю «Нове у лікуванні сепсису». Він висвітлив сучасні положення світової науки та практики у питаннях профілактики, запобігання, діагностики та інтенсивної терапії сепсису.

Володимир ЧЕРНІЙ – член-кореспондент НАМН України, професор

Член-кореспондент НАМН України, проф. Володимир Черній у своїй доповіді «Нейротравма: принципи діагностики та інтенсивної терапії» висвітлив питання частоти виникнення нейротравм, патогенетичних особливостей розвитку ушкоджень тканин мозку при травмі, його набряку; особливостей діагностики ступеня ураження мозкових структур при цій патології та інтенсивної терапії. У наступній доповіді він розвинув концепцію ролі анестезіолога у реалізації принципів «швидкої хірургії» та «ранньої реабілітації після операції».

Доктор Євгеній Чумаченко (Франція, Париж) ознайомив учасників конференції з європейськими засадами анестезіологічного забезпечення операцій у доповіді «От объективной оценки ноцицепции к индивидуальному обезболиванию при общей анестезии, седации и интенсивной терапии».

З великою увагою присутні слухали виступ доцента КНМАПО Максима Пилипенка про новітні аспекти периопераційної респіраторної підтримки. Він надав актуальну інформацію про вибір параметрів респіраторної підтримки при тяжких порушеннях легеневої вентиляції та наглядно продемонстрував під час майстер-класу на добровільних помічниках способи проведення вентиляції.

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького, професор Ярослав Підгірний тему своєї доповіді присвятив респіраторному дистрес-синдрому, при якому в основі дихальних порушень провідну роль відіграють дисфункція вентиляції, перфузії та дифузії кисню через альвеоло-капілярну мембрану. Інша його доповідь – «Гостра печінкова дисфункція у вагітних: критерії діагностики та особливостей лікування».

Завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, професор Маріне Георгіянц детальніше зупинилася на можливостях лікування нозокоміальних інфекцій у відділеннях інтенсивної терапії.

(Зліва направо): Ярослав ПІДГІРНИЙ – професор Львівського національного медуніверситету ім. Д.Галицького, Фелікс ГЛУМЧЕР – член-кореспондент НАМН України, професор

Професор Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.Шалімова Андрій Мазур розповів учасникам конференції про особливості анестезіологічного забезпечення при проведенні симультанних операцій.

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького Улболган Фесенко проаналізувала сучасне розуміння проблем болю та особливостей знеболювання. «Сучасні погляди на природу болю», «Чи шкідливий наркоз для дитячого організму?», «Регіонарне знеболювання при операції NUSS» – ось теми її доповідей.

Завідувач кафедри педіатрії № 2 ТДМУ Галина Павлишин представила доповіді «Європейські підходи до лікування генералізованої форми правця у педіатричній практиці» та «Неонатальний сепсис з позиції доказової медицини».

Професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького Володимир Фесенко охарактеризував сучасний стан проблеми щодо регіонарного знеболювання пологів, а також поділився власним шестирічним досвідом паравертебрального знеболювання пологів.

Про підтримку енергетичного балансу та методи збереження білка у хворих в ургентній хірургії доповіла професор Олена Сорокіна (Дніпропетровська медична академія).

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ТДМУ, професор Володимир Гнатів виступив з доповіддю «Серцево-легенево-мозкова реанімація: окремі аспекти її проведення та післявузівської підготовки лікарів з позиції спеціаліста».

У рамках науково-практичної конференції відбулося п’ять секційних засідань з питань анестезіологічного забезпечення операцій, інтенсивної терапії невідкладних станів, сепсису та застосування антибактеріальних препаратів, поліорганної патології, гострої дихальної недостатності та респіраторної підтримки, проблем тромбопрофілактики при патології у хірургії, педіатрії та акушерстві-гінекології.

Майстер-клас з питань застосування апаратів для допоміжної штучної вентиляції легенів та вибору режимів і параметрів дихання

Під час конференції проведено такі майстер-класи: 1) хірургічні методи забезпечення прохідності дихальних шляхів (конікопункція, конікотомія), 2) FAST – протокол діагностики гострої кровотечі на ранньому госпітальному етапі, 3) вибір параметрів респіраторної підтримки при тяжких порушеннях легеневої механіки, 4) інструментальні методи дослідження системи «РАСК» при різних клінічних ситуаціях.

Заслухали та обговорили 63 доповіді, що стосувалися сучасних підходів до анестезіології та інтенсивної терапії невідкладних станів у хірургічній, акушерській, гінекологічній, педіатричній клініках.

Володимир ГНАТІВ,

завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ТДМУ, професор