Відзначили Міжнародний день англійської мови

День англійської мови відзначили 23 квітня. Ця мова входить до «трійки» найпоширеніших у світі. З її допомогою спілкується третина населення планети, а також це офіційна мова багатьох міжнародних організацій.

Практичне заняття у формі «круглого столу» зі студентами 103-ї групи першого курсу медичного факультету проводить викладач Ольга КОЛОДНИЦЬКА

Дату для святкування Міжнародного дня англійської мови обрано в пам’ять про відомого англійського поета Вільяма Шекспіра, твори якого входять до числа найбільш цінних зразків літературної спадщини світу. Шекспіра вважають одним із засновників літературної англійської мови. Завдяки широкому розповсюдженню англійської мови, багато шанувальників творчості Шекспіра читають його книги в оригіналі.

Викладачі кафедри іноземних мов 22-24 квітня з нагоди святкування Міжнародного дня англійської мови провели креативні заняття, інтелектуальні ігри, фронтальні бесіди, «круглі столи», конкурси, вікторини з цікавими кросвордами, анаграмами для вдосконалення навичок та вмінь професійного іншомовного монологічного й діалогічного мовлення студентів.

Для усвідомлення студентами цінності та важливості культурного розмаїття, міжкультурного діалогу, інтеграції, подолання негативних стереотипів щодо культурного розмаїття, зневаги та нерозуміння представників інших культур доцент М. О. Сокол і доцент М. Я. Кічула спільно з доцентом кафедри іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Г. І. Навольською провели захід «Cultural Іnterconnections» у 153-й, 171-й групах першого курсу факультету іноземних студентів зі студентами Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.

Викладач І. Р. Гуменна спільно з учителем англійської мови Тернопільської Української гімназії ім. Івана Франка І. В. Теремчук зорганізували англомовний захід «День цивільного захисту» зі студентами 136-ї групи першого курсу факультету іноземних студентів і школярами 11 класу.

Чинниками проведення Міжнародного дня англійської мови стали: систематизація набутих знань, удосконалення знань, умінь та навичок, отриманих на практичних заняттях англійської мови; мотивація навчальної діяльності студентів; розвиток їх творчих здібностей; розширення їхнього світогляду та ерудиції; виховання естетичних смаків; формування вміння логічного викладу думки; прищеплення поваги до традицій англомовних країн.

Інформацію надала

кафедра іноземних мов