Впроваджено міжнародний проект допомоги нечуючим і слабочуючим з проявами посттравматичного стресового розладу

Викладачі ННІ медсестринства та кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського отримали ґрантову підтримку на впровадження проекту, спрямованого на підвищення кваліфікації медичних, соціальних працівників і волонтерів, які працюють з нечуючими та слабочуючими особами, в галузі психотравм і посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Головна мета проекту – розповсюдити досвід ТДМУ з впровадження курсу для медсестер щодо психотравми (ПТСР) у медсестринських закладах у чотирьох регіонах України (Київ, Житомир, Харків та Львів), а також адаптувати цей курс для потреб дітей та громадян з вадами слуху.

Оскільки з людьми, які відчувають наслідки психотравмуючих подій, поруч з медичними працівниками працюють соціальні працівники і волонтери, виникла потреба в поширенні спеціальних знань з психічної травми/ПТСР серед названої групи спеціалістів. Такий підхід сприяв формуванню ефективної та грамотної співпраці у складі мультидисциплінарних команд, які працюють для забезпечення здоров’я пацієнтів разом з їхніми родинами та друзями.

Новий проект мав також на меті подальшу промоцію української жестової мови, розвиток нової жестової термінології, пропаганду культури нечуючих та урівнення можливостей нечуючих і чуючих у доступі до інформації й медичної допомоги та консультування.

Координаторами проекту були: Альянс Канади для глухих і слабочуючих (CUADHHP) – головне виконавче агентство, Тернопільський державний медичний університет (ТДМУ) – головний партнер, Українське товариство глухих (УТОГ), Українсько-канадський альянс для глухих і слабочуючих (UCADHHP).

Усі заплановані заходи проекту були виконані вчасно та всі очікувані результати були досягнуті.

Під час впровадження проекту викладачі нашого університету підготували в електронному форматі навчальні матеріали з ПТСР для інструкторів, які працюють з нечуючими та слабочуючими особами.

Відповідно до цільової аудиторії (практикуючі медсестри, які працюють у школах для нечуючих, волонтери, члени громади, члени сім’ї, соціальні працівники) був адаптований навчальний посібник і короткий тлумачний словник з посттравматичного стресового розладу, авторами яких є викладачі ТДМУ. Нові навчальні матеріали підготували науковці нашого університету на основі елективного курсу «Посттравматичний стресовий розлад», який розробили та апробували викладачі навчально-наукового інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського за підтримки канадського університету Мак-Юена. Цей курс впроваджений у навчальний процес студентів усієї України, які навчаються за спеціальністю «Медсестринство».

Також 19 квітня 2017 року в Києві в культурному центрі УТОГ відбувся семінар-тренінг для представників місцевих осередків цього товариства та шкіл Львова, Києва, Житомира й Харкова.

До проведення цього заходу були залучені викладачі кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського. Вони прочитали лекції, провели практичні заняття й надали низку консультацій та порад учасникам семінару щодо роботи зі школярами, батьками, педагогами, працівниками шкіл для нечуючих і слабочуючих осіб, які отримали психологічні травми внаслідок війни на сході України.

Результати впровадження проекту були представлені 11-12 травня у навчально-відновлювальному центрі УТОГ, де відбулася Всеукраїнська практична конференція з міжнародною участю «Вплив і наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушеннями слуху та особливості надання їм психологічної допомоги». У роботі заходу взяли участь понад 150 осіб, серед яких представники спецшкіл-інтернатів для дітей з порушеннями слуху, організацій Українського товариства глухих, Канадсько-українського альянсу для глухих і слабочуючих, Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, об’єднання нечуючих педагогів та інших. Під час роботи конференції зі своїми доповідями та інформаціями виступили 35 осіб.

Науковці ТДМУ Олена Венгер, Юрій Мисула, Володимир Білоус та Олена Смашна представили цикл лекцій з медичних аспектів за тематикою конференції.

Відбулася презентація підготовленого до конференції тематичного відеословника на допомогу спеціалістам, які працюють над подоланням наслідків стресових розладів в осіб з порушеннями слуху, а також презентація виданого посібника про вплив та наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушеннями слуху та особливостей надання їм психологічної допомоги.

Основну частину часу на конференції приділили виступам учасників з Полтавської, Харківської, Житомирської, Запорізької областей, серед яких були переселенці з зони АТО, спеціалісти УТОГ, педагоги та психологи спеціальних навчальних закладів, які працюють з ними. Доповідачі поділилися розповідями про пережите та про складнощі, з якими доводиться стикатися в роботі з дітьми та дорослими з числа нечуючих і слабочуючих, які стали вимушеними переселенцями.

У рамках цього проекту провели також три відеоконференції між Канадою та Україною; опублікували в Інтернеті довідник для груп підтримки громад (у тому числі громад нечуючих), членів родини та соціальних працівників щодо стратегій подолання наслідків ПТСР як учасників міждисциплінарних груп; підготували відеофільм про ПТСР з поясненнями українською мовою жестів (USL).

Проект викликав велику зацікавленість широкої громадськості. В майбутньому він знайде своє продовження в підготовці інструкторів, які працюють з інвалідами (в тому числі УТОГ), а також для тих осіб, які потребують допомоги, що мають статус переселених із зони АТО та Криму й страждають від наслідків посттравматичного стресового розладу.

Завдяки впровадженню проекту підвищилася здатність суспільних добровольчих груп підтримки та членів сімей в Україні надавати допомогу цільовим групам пацієнтів у боротьбі з короткостроковими та довгостроковими впливами психічної травми/ПТСР, отриманої внаслідок військового конфлікту й насильства.

Проект профінансувала громадська організація «Канадсько-український альянс глухих і слабочуючих осіб» в Едмонтоні та уряд провінції Альберти (Канада). На впровадження проекту виділили 23950,00 канадських доларів. Дати реалізації проекту: листопад 2016 року – червень 2017 року.

Світлана ЯСТРЕМСЬКА,

директор ННІ медсестринства ТДМУ, доцент