Вища медична освіта в Україні: квінтесенція ретроспектив та інновацій

Іван КЛІЩ – проректор ТДМУ, професор

Завершальним, утім, доволі гармонійним акордом осінніх науково-практичних конференцій в нашому університеті став міжнародний форум «Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації». Цьогоріч цей представницький захід, який зорганізувала кафедра іноземних мов, зібрав рекордне число учасників. Понад 200 науковців з нашого краю, а також різних куточків України, Німеччини (Берлінський університет ім. Гумбольдта), Швейцарії, Румунії, Польщі, Латвії надіслали наукові матеріали й прибули, аби обговорити актуальні питання транснаціонального розвитку освіти та медицини. Зокрема, йшлося про педагогічні, філософські та психолінгвістичні проблеми змісту й організації навчального процесу. Головними пріоритетами стали питання навчання та виховання особистості майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки. Провідні педагоги ділилися досвідом використання інформаційних та інноваційних технологій у методиці викладання іноземних мов для професійного спілкування та мовної підготовки іноземних громадян у вітчизняних вищих навчальних закладах. Багато доповідей були присвячені проблематиці міжкультурної комунікації в умовах глобалізації та формування культури лікаря, питанням дистанційного навчання в системі медичної освіти тощо.

Надія ФЕДЧИШИН – завідувач кафедри іноземних мов ТДМУ, доктор педагогічних наук

Привітав наукову аудиторію від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ. Іван Миколайович привернув увагу до розмаїття тематики форуму, наголосивши, що це перша конференція педагогів і філологів-германістів міжнародного рівня у нашому університеті, та побажав усім її учасникам плідної роботи.

Відкриваючи пленарне засідання, з вітальним словом виступила завідувач кафедри іноземних мов, доктор педагогічних наук Надія Федчишин. У вступному слові вона представила науковий потенціал нашого університету, теоретичні й практичні здобутки.

Загалом під час пленарного засідання прозвучало дев’ять промов. Завідувач кафедри гуманітарних наук Національного фармацевтичного університету (м. Харків) Неля Філяніна презентувала доповідь «Екологічна та естетична освіта і виховання», відзначивши, що екоосвітній потенціал гуманітарного знання цілком органічно вписується в тренд «антропологічного повороту» європейської гуманітаристики, який не лише розглядає людину в її автентичності, а й вносить кардинальні зміни в методологію вивчення.

Ірина МЕЛЬНИЧУК – завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ, професор

Значний інтерес аудиторії викликав виступ професора кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ Анатолія Вихруща. Вчений наголосив, що освіта є запорукою формування та нагромадження інтелектуального капіталу. Проте проблема й нині полягає в тому, що ми безвідповідально віддаємо свої напрацювання іншим, не шануємо особистостей-професіоналів, маємо високий відсоток відтоку кадрів у зарубіжні країни. Таке ставлення до освіти не забезпечить підготовку інноваційного капіталу для здійснення суспільних змін у державі. Серед найважливіших умов підвищення якості професійної діяльності промовець назвав готовність до змін, творчий пошук, формування професійної культури фахівця вищої школи й запропонував нові підходи до професійної підготовки студентів-медиків, зокрема, зорганізувати педагогічні тренінги для молодих викладачів, дитячий університет, університет 3-го віку задля популяризації медичної освіти.

Ірина ЗАДОРОЖНА – професор ТНПУ
Анатолій ВИХРУЩ – професор кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ

Професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка Тетяна Пантюк у своїй доповіді «Здоров’я дитини як необхідна умова її гармонійного розвитку» наголосила, що турбота про здоров’я та фізичний розвиток дитини у сучасній освітній парадигмі повинна стати пріоритетом української освіти.

Завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін ТДМУ, професор Ірина Мельничук привернула увагу присутніх до інтегративного характеру інтерактивного навчання, яке об’єднує елементи багатьох інновацій, спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної, самостійної, комунікативної діяльності студентів на основі посиленої міжособистісної взаємодії, характеризує його як інноваційний процес і визначає основний напрям педагогічних трансформацій: зміни технологій щодо організації самоосвіти студента.

Тетяна ПАНТЮК – професор (м. Дрогобич)

Значне зацікавлення учасників форуму викликала доповідь завідувача кафедри практики англійської мови та методики її викладання ТНПУ, професора Ірини Задорожної, яка у своєму виступі англійською мовою акцентувала увагу на важливості формування рефлексивних умінь студентів, розглядаючи системну рефлексію як важливий компонент ефективного навчання та одну з основних складових сучасного викладання іноземної мови. Це допомагає не лише краще зрозуміти поведінку індивіда, але й сприяє мотивації його навчальної діяльності, розвитку мислення, здатності розглядати проблеми або ситуації з різних точок зору.

Доцент кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін ТНПУ Олена Волошин у своїй доповіді наголосила, що виховання особистості молодого фахівця передбачає формування у студентів вищої школи теоретичної і практичної бази компетенцій, компетентностей та ефективних механізмів комунікацій. А завідувач кафедри англійської філології цього ж університету, професор Лілія Морська мовила про сутність іншомовної стратегічної компетентності в аудіюванні у професійній діяльності майбутніх лікарів. Комунікативним особливостям мовленнєвої поведінки учасників медичного дискурсу була присвячена доповідь «Cross-Cultural Aspect of Physician-Patient Communication» доцента кафедри іноземних мов Національного медичного університету імені О.О.Богомольця Ольги Дунаєвської. Змістовну та насичену актуальним матеріалом доповідь про систему вищої медичної освіти Фінляндії виголосила доцент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними хворобами ТДМУ Марія Шкільна.

Цікавим та інформаційно наповненим був й семінар, який зорганізувала Агенція іноземних мов «Руна» зі Львова, на якому йшлося про алгоритм складання та структури іспиту Cambridge English Test рівня В2 сертифікованим відкритим центром прийняття іспитів Кембриджського університету. Представники агенції надали повну консультацію щодо складання мовних іспитів міжнародного зразка, а також ознайомили всіх учасників з різнорівневою системою складання іспитів Cambridge English для різних вікових категорій та професійних сфер: бізнес-англійська (BEC); юридична-англійська (ILEC); фінансова-англійська (ICFE); іспити для викладачів і вчителів (CELTA, DELTA, TKT). Варто зазначити, що представники цієї агенції підготували роздатковий матеріал з цікавими та пізнавальними завданнями для 38 учасників семінару на розвиток чотирьох видів мовленнєвої діяльності: читання, письма, аудіювання й мовлення. Було зосереджено увагу всіх учасників на різних типах завдань для розвитку навичок читання, які використовують у підготовці до складання іспитів. Для розвитку навичок письма та аудіювання учасникам запропонували кілька завдань, що сприяло пожвавленню аудиторії. Зокрема, набір слів, серед яких потрібно було обрати зайве, підкреслені слова у реченнях, які необхідно було замінити синонімами, а також скласти речення, вибравши правильну відповідь із запропонованих слів.

Загалом форум відбувся у теплій та дружній атмосфері, а його учасники повернулися додому, наповнені враженнями та сподіваннями на нову зустріч у колі однодумців та колег.

Надія ФЕДЧИШИН,

завідувач кафедри

іноземних мов ТДМУ, доктор педагогічних наук