Актуальні питання неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

З нагоди 60-річчя Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні, а також 60-річчя кафедри неврології та кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ 19-20 жовтня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання неврології, психіатрії, наркології та медичної психології». В її роботі взяли участь працівники кафедр неврології і психіатрії, наркології та медичної психології, неврологи й психіатри ТОККПНЛ, неврологи та психіатри Тернопільської області, лікарі з фаху «загальна практика-сімейна медицина», лікарі-інтерни з фаху «неврологія», «психіатрія» та з фаху «загальна практика-сімейна медицина». Загалом зареєструвалися 243 учасники.

(Зліва направо): Степан ЗАПОРОЖАН – проректор ТДМУ, професор, Іван КЛІЩ – проректор ТДМУ, професор, Володимир БОГАЙЧУК – начальник управління охорони здоров’я ОДА, Михайло КОРДА – ректор ТДМУ, професор

Відкрив конференцію з вітальним словом голова оргкомітету, ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», професор М.М. Корда, який привітав усіх присутніх зі святковою подією у медичному та науковому житті Тернопілля й побажав учасникам конференції плідної праці. Привітали працівників лікарні й кафедр зі святом проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, проф. С.Й. Запорожан і проректор з наукової роботи, проф. І.М. Кліщ.

Світлана ШКРОБОТ – завідувач кафедри неврології, професор ТДМУ

Тепло вітав працівників лікарні та університету зі святом начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації В.Г. Богайчук, який відзначив значні успіхи лікарів у наданні неврологічної та психіатричної допомоги краянам. Зокрема, наголосив на ефективності діяльності створених у ТОККПНЛ судинного центру та центрів надання допомоги хворим на розсіяний склероз, хворобу Паркінсона, з епілепсією.

З найщирішими привітаннями та побажаннями подальших успіхів виступила член-кореспондент НАМН України, професор, завідувач кафедри нервових хвороб і нейрохірургії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської медичної академії Л.А. Дзяк.

Пленарне засідання відбувалося за головуванням професора М.М. Корди, професора І.М. Кліща, професора С.Й. Запорожана, член-кореспондента НАМНУ Л.А. Дзяк, професора Т.С. Міщенко, професора С.І. Шкробот.

Людмила ДЗЯК – член-кореспондент НАМНУ, професор (м. Дніпро)

Першою на засіданні виступила член-кореспондент НАМНУ, професор, завідувач кафедри нервових хвороб і нейрохірургії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської медичної академії Л.А. Дзяк з доповіддю «Психопатологія гострих церебральних порушень». Людмила Антонівна зупинилася на медико-соціальній значимості цієї патології, з урахуванням останніх подій на сході України. Доповідач детально окреслила патогенез формування поведінкових і когнітивних порушень після черепно-мозкової травми різного ступеня тяжкості; навела результати додаткових методів обстеження, у тому числі дані МРТ і ПЕТ. Аудиторії були представлені схеми лікування пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму, з урахуванням провідного психопатологічного синдрому.

Олена ВЕНГЕР – завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології, професор ТДМУ

У доповіді «Ішемічний інсульт: досягнення та нерозв’язані проблеми» професор Т.С. Міщенко, завідувач кафедри клінічної неврології, психіатрії і наркології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна висвітлила дані останніх масштабних досліджень гострої церебро-васкулярної патології, акцентуючи увагу на факторах ризику та клініко-неврологічній характеристиці різних підтипів ішемічного інсульту. Значну частину виступу доповідач присвятила питанню диференційованого та недиференційованого лікування мозкового інфаркту. Тамара Сергіївна наголосила на зміні підходів щодо корекції артеріального тиску, набряку мозку, застосуванні вазоактивних і нейропротекторних препаратів. Підкреслила також необхідність індивідуалізованого підходу при застосуванні тромболізису та ендоваскулярних втручань у гострому періоді інсульту.

Наступним до слова було запрошено професора О.С. Чабана, завідувача кафедри психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. У своїй доповіді «Депресія, тривога та біль» доповідач висвітлив сучасні епідеміологічні дані щодо тривожного й депресивного синдрому в загальній медичній практиці. Також були наведені фактори ризику та підходи до скринінгу даних станів у пацієнтів загального профілю.

Володимир ШКРОБОТ – головний лікар Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні, доцент

Відтак прозвучала доповідь професора С.П. Московка, завідувача кафедри нервових хвороб з курсом нейрохірургії Вінницького національного медичного університету «Перебіг відновного періоду інсульту та застосування тромболітичної терапії». Доповідач наголосив на сучасних підходах до тромболітичної терапії ішемічного інсульту. Крім того, Сергій Петрович охарактеризував особливості перебігу відновного періоду інсульту, зазначивши, що відповідно до протоколів реабілітаційного лікування, запроваджених в Австрії, церебролізин визнаний єдиним препаратом, застосування якого має доказову базу.

Тамара МІЩЕНКО – професор (м. Харків)

Професор О.В. Ткаченко, завідувач кафедри неврології №2 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, представила слухачам доповідь на тему «Клінічні та діагностичні характеристики паранеопластичних неврологічних синдромів». У ній доповідач окреслила важливість цієї проблеми, зважаючи на поширеність онкологічних захворювань та зростання частоти ураження нервової системи при даній патології. Професор окреслила труднощі у діагностиці у зв’язку з частою маніфестацією пухлин саме з неврологічних синдромів (поліневритичного, міопатичного, міастенічного). Олена Василівна наголосила на необхідності тісної співпраці між лікарями-неврологами, онкологами та радіологами для своєчасного виявлення й лікування онкологічної патології.

Професор кафедри неврології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України Т.М. Слободін виступила з доповіддю «Огляд останніх поглядів на ризики судинної деменції». Тетяна Миколаївна висвітлила дані досліджень останніх років щодо ролі артеріального тиску, гіперхолестеринемії, маси тіла, харчування та інших коригованих і некоригованих чинників у виникненні когнітивних порушень. У доповіді прозвучали й особливості нейровізуальних характеристик при судинній деменції, а також були представлені основні групи препаратів, найбільш ефективні у лікуванні цієї категорії пацієнтів.

Олена ТКАЧЕНКО – професор (м. Київ)

Після невеликої перерви розпочали свою роботу секційні засідання.

Секційне засідання «Актуальні проблеми неврології» відбувалося під головуванням професора В.М. Міщенка, професора В.А. Гриб, професора Т.І. Негрич, професора С.І. Шкробот.

Олег ЧАБАН – професор (м. Київ)

Доповідь професора В.М. Міщенко, завідувача відділу судинної патології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», «Хвороба «малих судин»: особливості діагностики та лікування» була присвячена питанню лакунарного інсульту. У ній доповідач детально висвітлив сучасні погляди на етіологію та патогенез цього захворювання. Охарактеризував і провідні неврологічні синдроми лакунарного інсульту та нові діагностичні можливості. Навів також останні наукові дані щодо важливої ролі хвороби «малих судин» у розвитку когнітивних порушень в осіб середнього та похилого віку й у світлі цього наголосив на нових терапевтичних стратегіях у лікуванні цієї категорії хворих.

Професор В.А. Гриб, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету, у своїй презентації на тему «Акценти в інтенсивній терапії інсульту» зупинилася на питанні базисного лікування інсульту (після тромолізису, тромбектомії та призначення ацетилсаліцилової кислоти). Вікторія Анатоліївна наголосила, що важливими аспектами терапії є: підтримка оксигенації, серцевої гемодинаміки, водно-електролітного балансу, забезпечення трофологічного статусу, боротьба з набряком (цитотоксичним, осмотичним, возогенним, фільтраційним). Доповідач навела основні положення з настанов ведення хворих з набряком мозку: застосування ізотонічних розчинів, заборона осмотичних діуретиків з профілактичною метою, заборона гіпотонічних та гіпоосмолярних розчинів. Наприкінці доповіді були висвітлені особливості вентиляції, оксигенації, розрахунку кількості рідини та електролітів.

Сергій МОСКОВКО – професор (м. Вінниця)

У своїй доповіді «Синдром Гієна-Баре: клінічні акценти» професор Т.І. Негрич, завідувач кафедри неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, висвітлила сучасні дані про етіопатогенез, класифікацію, рідкі форми даного захворювання. Доповідач детально зупинилася на імуносупресивній терапії синдрому Гієна-Баре: довенному введенні імуноглобуліну, застосуванні плазмафорезу, цитостатиків (азатіоприн, мікофенолат мофетіл, циклофосфамід).

У доповіді «Нейробореліоз: труднощі діагностики» професор С. І. Шкробот, завідувач кафедри неврології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», зупинилася на поширеності Лайм-бореліозу у світі та Україні. Світлана Іванівна розповіла про варіабельність неврологічної симптоматики при цьому захворюванні, що інколи призводить до діагностичних помилок і пізнього виставлення клінічного діагнозу. Розставила акценти й на диференційних критеріях нейробореліозу. Друга частина виступу була присвячена можливостям додаткових методів обстеження (серологічних, ІФА, ПЛР, нейровізуальних) у діагностиці цього захворювання.

Тетяна СЛОБОДІН – професор (м. Київ)

Засідання із секції «Психіатрія» розпочала О.П. Венгер, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ, яка продемонструвала відео про становлення кафедри психіатрії 60 років тому. Запрошені працівники з нотками ностальгічних переживань та посмішками на обличчях впізнавали себе і своїх колег, повернувшись у молоді роки. Всі учасники засідання були вражені контрастом сучасного стану кафедри, яка неухильно рухається до європейських умов організації медичної освіти. Потім О.П. Венгер продовжила свій виступ доповіддю «Депресивні розлади у мігрантів та реемігрантів», у якій висвітлила основні підходи щодо діагностики та лікування депресивних порушень у мігрантів та реемігрантів, а також представила диференційований терапевтичний підхід з урахуванням патогенетичних та етіологічних чинників афективних порушень.

Проф. О.С. Чабан у доповіді «Концептуальна психіатрія» торкнувся низки гострих і провокативних запитань у галузі класифікації психічних порушень. Доповідач оприлюднив новітні дані щодо генетичних досліджень деяких психічних розладів. Зокрема, останні дослідження вказують на те, що шизофренія – це група гетерогенних за етіологічними, генетичними та патогенетичними ознаками захворювань, які проявляються схожими клінічними характеристиками. Вказані дані наближають науковців до кращого розуміння неоднорідності клінічних проявів і терапевтичної відповіді при психічних розладах.

Засідання продовжила Г.М. Кожина, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету, із доповіддю «Роль психоосвіти в персоніфікації психіатричної допомоги». Вона розповіла про важливість психоосвіти як невід’ємної та важливої складової у комплексному наданні психіатричної допомоги.

Владислав МІЩЕНКО – професор (м. Харків)

Професор кафедри психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця О.О. Хаустова в доповіді «Особливості лікувальних підходів при депресивних розладах: від чого залежить успіх терапії» охарактеризувала сучасний стан проблеми лікування депресивних порушень з ознаками резистентності. Навела новітні дані щодо ролі нейромедіаторів у терапевтичній відповіді на лікування антидепресантами.

Заступник головного лікаря ЛОКПЛ, головний позаштатний експерт департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА за фахом «психіатрія» Ю.П. Закаль у доповіді «Психіатрична допомога в контексті концепції психічного здоров’я» розповів про сучасний стан реорганізації психіатричної допомоги на Львівщині та основні напрямки роботи на майбутнє.

Старший науковий співробітник відділення пограничної психіатрії ГУ ІНПН НАМН України Т.В. Панько в доповіді «Депресія в структурі психічних розладів» доповнила обговорення проблеми депресивних розладів сучасними даними щодо діагностики та патогенетичних особливостей з врахуванням нейротрансмітерної селективності антидепресивної терапії.

Секційне засідання завершував професор кафедри медичної психології та психіатрії Вінницького національного медичного університету М.С. Гнатишин, цікавою й нестандартною доповіддю «Комплексне лікування та реабілітація психосоматичних розладів», у якій означив роль тілесно-орієнтованої психотерапії в лікуванні психосоматичних розладів і продемонстрував елементи китайської лікувальної гімнастики.

Після завершення наукової частини конференції в приміщенні Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка відбулася урочиста частина святкування, на якій були присутні працівники лікарні, кафедр неврології і психіатрії, наркології та медичної психології, ветерани праці, гості – заступник голови облдержадміністрації Іван Богданович Крисак, заступник міського голови Тернополя Віктор Володимирович Шумада, голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Володимир Петрович Кузів, керівники вищих навчальних закладів Тернополя. Крім привітань, високоповажні гості вручили нагороди працівникам ТОККПНЛ за багаторічну плідну працю та значний внесок у розвиток медицини Тернопілля. Не залишила нікого байдужим насичена концертна програма вечора, яку підготували талановиті працівники ТОККПНЛ під керівництвом заступника головного лікаря з медсестринства Надії Ярославівни Фарійон.

Наступного дня гості конференції могли насолодитися цікавими подорожами, під час яких дізналися історичні факти про створення міста, завітали до церкви Непорочного Зачаття Діви Марії, відвідали тернопільські «катакомби» та посмакували запашною кавою й вишуканими тістечками у кав’ярнях файного міста. Екскурсію продовжили у місті Збараж.

Світлана ШКРОБОТ,

завідувач кафедри неврології, професор,

Олена ВЕНГЕР,

завідувач кафедри психіатрії, наркології

та медичної психології, професор