Актуальні питання медичної та фізичної реабілітації

Їх розглянули учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції, що відбулася в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Організаторами форуму, присвяченого 60-річчю нашого університету, стали кафедра медичної реабілітації й кафедра фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання ТДМУ. Конференція зібрала представників провідних медичних вишів і закладів післядипломної освіти, а також практичних лікарів – фізіотерапевтів, сімейних лікарів, фахівців лікувальної фізкультури з різних областей країни, зокрема, з Харківської, Донецької, Львівської, Вінницької областей, Київщини та Тернопільщини. Загалом, приїхали понад 70 осіб.

Іван КЛІЩ – проректор ТДМУ, професор

Від імені ректора ТДМУ, професора Михайла Корди присутніх привітав і побажав плідної роботи проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ. Іван Миколайович наголосив на тому, що в розвинутих країнах медичній та фізичній реабілітації приділяють дедалі більше уваги. Важливого значення реабілітаційна медицина набуває і в Україні.

На пленарному засіданні з доповіддю «Нова лікарська спеціальність в Україні – «лікар фізичної та реабілітаційної медицини» виступив професор, завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Шупика, голова Всеукраїнського товариства фізичної та реабілітаційної медицини Олександр Владимиров. Він зупинився на перспективах розвитку реабілітації загалом і медичної та фізичної реабілітації в Україні, що нині активно розвивається як одна з основних структурних складових охорони здоров’я. Зазначалося, зокрема, що про розбудову цілісної системи реабілітації для всіх без винятку осіб, які її потребують, йдеться у законопроекті, внесеному до Верховної Ради. З серпня 2016 року в національному класифікаторі професій з’явилися нові назви професій, як-от: «лікар фізичної та реабілітаційної медицини», «ерготерапевт» та «фізичний терапевт». А МОЗ уже затвердило кваліфікаційні характеристики до професій.

(Зліва направо): Олександр ВЛАДИМИРОВ – професор (м. Київ), Ігор МИСУЛА – професор ТДМУ

На перспективах розвитку медичної реабілітації зосередив увагу колег і професор Донецького національного медичного університету імені М.Горького Валерій Сокрут. Йшлося, зокрема, про застосування нових реабілітаційних методів при патології серцево – судинної, нервової системи, в ортопедії та травматології.

Зацікавила присутніх і доповідь представника найстарішої в Україні Харківської фізіотерапевтичної школи – професора Харківської медичної академії післядипломної освіти Лариси Васильєвої-Лінецької. Свій виступ «Реабілітація неспецифічної дорсалгії з позиції сучасної доказової фізичної та реабілітаційної медицини» Лариса Яківна присвятила актуальній проблемі реабілітації пацієнтів із захворюваннями хребта, наголос ставлячи на нових сучасних методах, які довели свою ефективність і можуть використовуватися в реабілітаційній медицині.

Лук’ян АНДРІЮК – професор (м. Львів), Дарія ПОПОВИЧ – професор ТДМУ

Професор Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова Петро Колісник детально зупинився на можливостях лікувальної фізичної культури як засобу медичної реабілітації, зокрема, післяінсультних і післяінфарктних хворих. Він також запропонував розробити програму викладання клінічної анатомії, тобто, анатомії, пов’язаної безпосередньо з клінікою внутрішніх захворювань, захворювань нервової системи, опорно-рухового апарату.

Лариса ВАСИЛЬЄВА-ЛІНЕЦЬКА – професор (м. Харків)

Про можливості кінезіотерапії в реабілітації хворих з вертебрально-базилярною судинною недостатністю йшлося у виступі професора Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького Лук’яна Андріюка. Ця патологія, пов’язана з захворюваннями як хребта, так і судинної системи, на жаль, поширена. Доповідач привернув увагу до кінезіотерапії – лікування рухом та ефективних методів мануальної терапії, таких, як аутомобілізація хребта, й можливості їх застосування в домашніх умовах.

Валерій СОКРУТ – професор (Донецький медуніверситет)

Про перспективи застосування фізичної та медичної реабілітації в пацієнтів з ураженням опорно-рухового апарату при Лайм-бореліозі від групи авторів доповіла доцент ТДМУ Марія Шкільна.

Про використання сучасних інформаційних технологій у реабілітаційному процесі, що дозволяє прискорювати відновне лікування хворих, вів мову доцент ТДМУ Дмитро Вакуленко.

Тетяна БАКАЛЮК – доцент ТДМУ

Новим підходам до реабілітаційної тактики у хворих похилого віку з первинним гонартрозом присвятила свій виступ доктор меднаук, доцент ТДМУ Тетяна Бакалюк. Зазначалося, що деформуючий остеоартроз і, зокрема, ураження колінних суглобів є грізним захворюванням, але впровадження нових реабілітаційних технологій дозволяє поліпшити стан хворого.

Про мистецтво масажу розповіла доцент ТДМУ Людмила Вакуленко.

Віктор НАЗАРУК – асистент ТДМУ

Комплексний підхід до кардіореабілітації в доповіді «Реалії та перспективи кардіореабілітації пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда» висвітлила доцент ТДМУ Лариса Левицька.

Про реалізацію програми раннього втручання для дітей віком від народження до 4 років на прикладі діяльності навчально-реабілітаційного центру «Джерело» у Львові доповіла асистент Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького Оксана Гдиря.

«Порівняльна характеристика рівня фізичної активності, індексу маси тіла та самооцінки фізичної підготовки молоді Тернополя» – такою була тема доповіді, яку від групи авторів представила доцент ТДМУ Ольга Сопель.

До формування культури здоров’я майбутніх реабілітологів засобами здоров’язберігаючих технологій привернув увагу асистент ТДМУ Віктор Назарук.

Загалом учасники конференції заслухали 16 доповідей. На завершення відбулася цікава наукова дискусія з питань перспектив розвитку медичної та фізичної реабілітації в Україні та запровадження нової лікарської спеціальності «лікар фізичної та реабілітаційної медицини». Виступили професори Олександр Владимиров, Валерій Сокрут, Лариса Васильєва-Лінецька, Петро Колісник, Ігор Мисула та Андрій Голяченко.

Підсумком роботи конференції стала ухвалена її учасниками резолюція.

Лідія ХМІЛЯР,

Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)